Gündem
  • 6.9.2002 14:37

SEZER POWELL'A "IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ" DEDİ

KAYNAK : Haber Vitrini Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Johannesbourg'da ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ile yaptığı görüşmede, Irak'ın toprak bütünlüğüne ve siyasal birliğine verdikleri önemi vurguladığını söyledi. Sezer, ''Sayın Powell, Irak'daki durumu Türkiye ile birlikte değerlendirmeyi ve bu amaçla düzenli danışmalarda bulunmayı sürdürecekleri ve her koşulda Türkiye bakımından sürpriz bir gelişme olmayacağı konusunda güvence verdi'' dedi. Cumhurbaşkanı Sezer, Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, 26 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Johannesbourg'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'ne katıldığını belirterek, zirvede kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını bildirdi. Sürdürülebilir kalkınma konusunda atılan adımlara karşın ortadan kaldırılamamış olan sorunların gözden geçirildiğini ifade eden Sezer, geçmiş deneyimler ışığında önümüzdeki 10 yıl içinde belli bir uygulama planı üzerinde anlaşmaya varıldığını kaydetti. Sezer, uygulama planı ile ülkelerin sürdürülebilir kalkınmanın temel öğeleri olan yoksulluğun giderilmesi, sağlık, eğitim, tarım, suya erişim ve çevrenin korunması, enerji ve biyolojik çeşitlilik gibi önemli konularda ileriye dönük hedefler ile çalışma takviminin belirlendiğini belirterek, Johannesbourg'da dünya üzerindeki her türlü dengesizliğin giderilmesi üzerinde durulduğunu ve bu bağlamda kadınlar, gençler ve çocukların sorunlarının ele alındığını söyledi. Gelişmiş ülkelerin, kalkınma yolundaki ülkelerin sorunlarının çözümü ve özellikle az gelişmiş ülkelere yardım için uluslararası yükümlülüklerini doğruladıklarını kaydeden Sezer, şöyle devam etti: ''Kalkınma yolundaki ülkeler ise iyi yönetişim ve insan hakları konularında çabalarını artırmayı vaadetmişlerdir. Zirvede kabul edilen uygulama planına bağlılığı vurgulamak ve dünya kamuoyuna bu konularda güçlü bir mesaj vermek üzere bir siyasal bildiri yayınlanmıştır. Zirvenin de teknik gelişmelerini yürüten heyetimiz, ülkemizin çıkarlarının korunması ve görüşlerimizin kabul edilen belgelere yansıtılması yönünde çaba harcamıştır. Bu çerçevede örneğin, doğal afetler konusuna siyasal bildiride yer verilmekte. Yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin öne çıkarılması sağlanmıştır. Ayrıca fizyolojik enerji konusundaki tasarılarımızın öneminin vurgulanması da gerçekleştirilmiştir. Zirvede yaptığım konuşmada, kimi uluslararası ve toplumsal kesimleri tehdit eden küreselleşmenin tüm insanlığın yararına sonuçlar verecek biçimde yönlendirilmesi gerektiğini, yoksulluğun ortadan kaldırılması, ortak çevremizin korunması, insan hakları, demokrasi ve iyi yönetişim konularında kararlı adımları atmamız durumunda dünyada varlıklı uluslar ile yokluk ve yoksulluk içindeki uluslararası uçurumun kapatılmasına ve gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir çevreye kavuşmalarını sağlayacağımızı vurguladım. Önümüzdeki dönemde ulusal düzeydeki kararların demokratik bir ortamda toplumu oluşturan bir eylem ve sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla alınmasına ve uygulanmasının sürdürülebilir kalkınma alanındaki işbirliği temelini oluşturacağını dile getirdim.'' Zirvede, ikili temaslarda da bulunduğunu bildiren Sezer, AB Komisyonu Başkanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmelerde AB tam üyelik sürecinde Kopenhag ölçütlerini karşılayacak biçimde TBMM tarafından geçen yıl kabul edilen Anayasa değişiklikleri ve buna uygun olarak son dönemde çıkarılan yasalar ile Türkiye'nin son derece önemli bir adım attığını anlattığını belirtti. AB'nin Kopenhang Zirvesi'nde tam üyelik görüşmelerinin başlama tarihini belirlemek suretiyle üyelik sürecinde yeni bir aşamaya geçilmesini sağlaması gerektiğini vurguladığını belirten Sezer, görüştüğü iki liderin de Türkiye'nin son dönemde attığı adımların öneminin bilinci içinde olduklarını ve bu adımları takdirle karşıladıklarını söylediklerini kaydetti. IRAK KONUSU ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ile isteği üzerine bir görüşme yaptığını da dile getiren Sezer, bu görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerini tüm yönleriyle değerlendirdiklerini bildirdi. Sezer, bu bağlamda stratejik ortaklık ilişkisinin ekonomik ve ticari, siyasi ve askeri boyutunun doyurucu düzeye çıkarılması gereğini vurguladıklarını kaydetti. Powell'ın, bu yöndeki çabaların gerekliliğine katıldığını, bu yıl başlarında oluşturulan ortak ekonomi komitesinin çalışmalarının izlenmesi çerçevesinde yönetimin nitelikli sanayi bölgeleri kurulmasına ilişkin yasa tasarısının ivedilikle kongreden geçirilmesi ve teknoloji transferleri gibi konularda sonuç alınmasını sağlayacak çabaları sürdüreceğini dile getirdiğini ifade eden Sezer, şöyle konuştu: ''Sayın Powell ile ele aldığımız diğer bir önemli konu da Irak oldu. Sayın Powell'a komşumuz Irak'ın kitle imha silahlarının denetimine ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarını tam olarak uygulaması ve bu amaçla BM silah denetçilerine, ülkesindeki etkinliklerine izin vermesi gerektiğine inandığımızı, bu yöndeki telkinlerimizi ve uyarılarımızı Irak yönetimine iletmekte olduğumuzu belirttim. Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasal birliğine verdiğimiz önemi vurguladım. BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymakla yükümlü bulunan Irak'la ilgili olarak alınacak bir kararın uluslararası yasallık temeline dayanması gerektiğine ilişkin görüşümüzü bir kez daha dile getirme olanağını bulduk. Sayın Powell, Irak'daki durumu Türkiye ile birlikte değerlendirmeyi ve bu amaçla düzenli danışmalarda bulunmayı sürdürecekleri ve her koşulda Türkiye bakımından sürpriz bir gelişme olmayacağı konusunda güvence verdi.'' Cumhurbaşkanı Sezer, BM Genel Sekreteri Annan ile yaptığı görüşmede de Irak konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Sezer, Annan'ın Irak'ın kitle imha silahlarının denetimi konusunda uluslararası toplumla işbirliğini sağlama yönünde çabalarını sürdüreceğini kendine belirttiğini vurguladı. KIBRIS Annan'a yarın Paris'te KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Klerides'in yapacağı görüşme öncesinde Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin görüşlerini açıkladığını kaydeden Sezer, şöyle devam etti: ''Siyasal çözümün adil ve kalıcı olabilmesi için adadaki gerçeklere dayanmasının zorunlu olduğunu vurguladım. Adadaki gerçeklerin başında ise iki ayrı devletin varlığının geldiğine, yeni bir ortaklık temelinde bir çözüme gereksinim bulunduğuna, Sayın Denktaş'ın girişimiyle başlatılan doğrudan görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafınca bugüne kadar ortaya konan somut ve yapıcı önerilerin Kıbrıs Rum tarafınca iyi niyetle değerlendirilmesi ve onlar tarafından da buna uygun bir açılımda bulunulması gerektiğine işaret ettim. BM Genel Sekreteri'ne açıkladığımız parametrelere dayanacak gerçekçi çözüm arayışlarındaki çabalarına verdiğimiz desteği de yineleme olanağını buldum.'' Sezer, zirvede ayrıca, Makedonya Cumhurbaşkanı, Bulgaristan Cumhurbaşkanı, Moğolistan Cumhurbaşkanı ve Afganistan Geçici Yönetim Başkan Yardımcısı ile de birer görüşme yaptığını bildirdi. Sezer, bu görüşmelerde, ikili ve bölgeyi ilgilendiren konularının ele alındığını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER