Medya
  • 7.4.2024 23:41

SOHBET -40.. SALİHA HANIM

SOHBET -40
Saliha Hanım
Ahir zamanda saliha bir hanım, zor bulunur mücevher gibidir.
Rabbine ve eşine itaat eden hayâlı kadınlar, Salihadır. 
İtaat edilen eşlerin de Salih kimseler olması lazımdır.
Hayâ; Arap dilinde kınama endişesi ile insanda görülen utanma halidir. 
Şer-i şerifte ise, çirkin söz ve fiillerden kaçınmaya zorlayıcı, hak sahiplerinin hukukuna tecavüz etmeye engelleyici huydur. 
Bu huyun şer'i kaidelere göre kullanılması esastır. 
Dince çirkin görülen şeylerden, iman dolayısı ile kişiyi uzak tutan utanmaya, “dinî hayâ huyu” denir.
Saliha bir eşe sahip olan Müminler, ellerindekinin değerini bilmeli, bu yüzden şükür etmelidir.
Resûllullah Efendimiz (Aleyhisselatü vesselam) buyurdu ki;
-Dünya bir Meta’dır. Dünya Metaisinin en hayırlısı ise saliha kadındır.( Şüphesiz dünya, ancak geçici bir yararlanma (yeridir)  Saliha kadından daha faziletli (üstün)

Hiç bir dünya metai ( yararlı şey) yoktur."
Başka bir hadis-i şerifte; mü’ minin en hayırlı kazancının Allah korkusu ve takva olduğunu, bundan sonra da en hayırlı kazancın saliha ve dindar eş olduğunu bildirdikten sonra saliha kadının hayırlı yönlerinin bazısını belirtildi…
Birincisi, kocasının emrine itaat etmesidir,
İkincisi, kocası kendisine baktığı zaman ferahlık duymasıdır. 
Ferah duymasının nedenleri şunlar olabilir: 
Kadının güzelliği, huylarının iyiliği veya kadının Allah'a itaat etmek ve takva ile meşgul olması gibi hasletleridir,

Üçüncüsü, kocasının ettiği yeminlere önem verip gereğini yapmasıdır. 
Dördüncüsü,  kocası olmadığı zaman namus ve iffetini koruması 
Beşincisi, kocasının malına hıyanet etmemesidir
Saliha hanımlar Allahü teala’nın yanında çok kıymetlidir. Bu yüzden onlara özel muamele edilecek. 
Onlar; dünya hayatında Allahü teala’nın emir ve yasaklarını tam ve eksiksiz yerine getirmenin mükâfatını Cennette fazlasıyla görecekler. 
Özellikle Allah adına örtünmelerinin karşılığını fazlasıyla alacaklar.
Bu Saliha hanımlar; örtülü oldukları yaz aylarında alınlarından çıkan tek bir damla terin karşılığını, cennette türlü türlü hediye olarak alacak. 
O sıcaklarda akıttıkları tere karşılık cennette onlara verilecek nehri o kadar hoş kokacak ki; aldıkları tek bir nefeste akılları başlarından gidecek. 
Cennette her şeyin kokusu tarifsiz bir güzelliktedir. O güzelliklerin içerisinde bu nehirlerin kokusu çok daha güzel ve farklı olacak.
Saliha hanımlar kendilerine verilen mükâfatın büyüklüğünü görünce ne yapacaklarını şaşıracaklar. “Ya Rabbi biz ne yaptık ki bize bu kadar mükâfat bahşettin” deyip, şükür edecekler.
Cennette hanımların sayısı erkeklerden az olacağı için, onlar hem kendi aralarında hem de Mübarek Peygamber Efendimizin zevceleriyle sohbet edecekler.
Burada hanımlara verilen bir lütuf var. 
O Saliha hanımlar Mübarek Peygamber Efendimiz’in katına çıkartılacaklar. Orada Peygamber Efendimizin zevcelerinin sohbetlerine kavuşacaklar.
Bu Saliha hanımlara tanınan bir ayrıcalıktır.
Bunun dışında Saliha bir hanım, bağlı olduğu büyüklerin muhterem zevcelerinin de sohbetinde bulunacaklar.
Allahü teala ruhlar âleminde ruhları halk ederken, hanımların ruhlarını daha narin ve duygulu yarattı.
Onların erkeklerden farkı buydu. 
Onların annelik vazifesi vardı. 
Belli aralıklarla özel halleri oluyordu. O özel hallerinin olduğu zamanlarda ibadet yapamadılar.
Erkeklerin böyle bir durumu olmadığı halde, kadınların böyle bir halleri vardı.
Allahü teala onların yapamadığı ibadetlerinden dolayı erkekten geri kalmaması için lütufta bulundu.
Aynı ibadeti yapan bir Saliha Hanım ile aynı ibadeti yapan erkeğe, bu ibadetlerden dolayı farklı sevaplar verdi.
Böylece o özel hallerden dolayı meydana gelen fark kapatıldı.
Şüphesiz ki Allahü teala adildir. 
O’nun adaleti bir milim bile sapmaz. 
Allahü teala her şeyden haberdardır. Herkesin ne yaptığını ne yapmadığını bilir.
Sadece insanların mı?
Allahü teala yarattığı her canlının aldığı değil, alacağı nefes sayısını bilir.
Dünyada var, olan sayısını benim bile bilemediğim mikro organizmaların atacağı adımı bile önceden bilir.
Çünkü Allahü teala her şeye kadirdir.
Salih ve Salihalar Allahü Teâlâ’nın nimetlerine, bunların dışındakiler ise gazabına

Uğraması mutlaktır.
Son söz ise Saliha hanımlarına sıkıntı ve eza veren erkeklere.
Peygamber Efendimiz Ümmetine kadınlar hakkında şöyle vasiyet etti;

- Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa bir şey gördüğünde ya hayr söylesin ya da sussun! 
Kadınlar hakkındaki vasiyeti mi tutun. Çünkü kadın, kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburganın en eğri yeri, üst kısmıdır. Eğer bunu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. 
Olduğu gibi bırakırsan eğri kalmakta devam eder( Yani büsbütün kırmamış olursun) 
Kadınlar hakkında birbirinize iyiliği tavsiye edin

METİN ÖZER/HABERVİTRİNİ

Güncellenme Tarihi : 7.4.2024 23:44

İLGİLİ HABERLER