Gündem
  • 30.9.2004 14:33

ŞOK HABER... TÜRKİYE İLE FARKLI MÜZAKERE!

Reuters'in ele geçirdiği iddia edilen rapora göre müzakerelerin birliğin yeni bütçe programının yürürlüğü gireceği 2013 yılından sonra görüşmelere devam edebileceği atfedildi. Raporda üyeliğin iki tarafa da fırsatlar sunacağı vurgulanırken dış politikadaki katkının, ekonomik alandaki katkıya oranla kıyaslanamayacak bir getirisinin olacağının altı çizildi. OLUMLU NOKTALAR AB Komisyonu'nun 6 Ekim'de yayınlayacağı İlerleme Raporu öncesinde hazırlanan bir çalışma raporunda, Türkiye'nin AB üyeliğinin, her iki taraf için ekonomik ve siyasi fayda sağlayabileceği bildirildi. Çalışma raporunda, AB üyesi ülkelerin ekonomilerinin, Türkiye'nin üyeliğe kabulüyle biraz olsun yarar görebileceği ve Türkiye'nin de Birlik üyeliğinden çok faydalanabileceği belirtildi. Türkiye'nin AB'ye kabulünün hem AB, hem de Türkiye için zorlu olabileceği ifade edilen raporda, bunun üstesinden gelindiği takdirde, her iki taraf için önemli fırsatlar yaratabileceği bildirildi. 31 DÜZENLEMEYE TAM VE ETKİN DENETİMİ Komisyonun ayrıca Türkiye ile müzakerelere başlandığı zaman sıkı bir denetim mekanizmasının işletilmesini isteyeceği bildirildi. Üyelik müzakerelere başlanması kararının alınmasının ardından 31 düzenleme için ayrı ayrı tam ve etkin uygulama koşulu isteyeceği bildirildi. Müzakere başlığının tamamlanmış olarak kabul edilmesi için, Türkiye'nin yasal değişiklikleri gerçekleştirip, AB müktesebatını fiilen uygulaması gerektiği talep edilecek. Denetimlerin son derece sıkı ve detaylı olması özellikle istenirken ve her yıl yayımlanacak raporlarda geniş değerlendirilmelere yer verilmesinin planlandığı gelen haberler arasında. Raporların bugüne kadar olduğu gibi yıllık olması yerine 6 ayda bir düzenlenmesinin önerilmesi bekleniyor. Bu uygulamanın hayata geçmesi durumunda Türkiye'nin üyelik sürecinin uzayacağı tahmin ediliyor. Bu koşullarda üyeliğin birkaç sene içinde değil 6-7 yıldan önce gerçekleşmesinin mümkün olmaması tahmin ediliyor. (SABAH) Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 23:00

İLGİLİ HABERLER