Ekonomi
  • 30.5.2013 12:41

Tek evini satana vergi yok

Vergiyi tabana yaymayı hedefleyen yeni Gelir Vergisi Kanunu Meclis'e geliyor. Oturduğu evini satanı vergiden muaf tutan, genç girişimciyi destekleyen, sağlık ve bağış gibi masrafları matrahtan düşen yeni düzenleme daha pek çok değişikliği beraberinde getiriyor. Maliye BakanlığıGelir Vergisi Kanun Tasarısı'yla yeni bir döneme adım attı. Verginin tabana yayılmasını hedefleyen düzenlemede en dikkat çekici maddelerden biri, vatandaş sahibi olup oturduğu tek evi satmak isterse yüzde 100 vergiden muaf olacak. Tasarının 7 temel eksen gözetilerek hazırlandığını ifade eden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu çerçevede mevcut Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kanunlarını tek kanun olarak birleştirdiklerini söyledi. Serbest meslekteki istisnaların büyük ölçüde tırpanlandığı düzenlemede amaçlarının, vergi tabanının genişletilmesi olduğuna dikkat çeken Şimşek, bu çerçevede kentsel rantların ve sermaye kazançlarının vergilenmesindeki istisnaları daralttıklarını söyledi. Gelir ve Kurumlar Vergisi oranlarında herhangi bir değişiklik olmadığına dikkat çeken Şimşek, “Esnafın vergi yükünü artıracak bir düzenleme söz konusu değildir. Veraset ve intikal vergisi eski haliyle devam edecek” dedi. Şimşek, tasarının Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını belirterek, “Ümit ediyoruz ki cuma günü (yarın) Mecliste olacak” dedi.

Geliri 160 bin TL'yi geçen 126 bin kişi beyanname verecek
Tasarıya göre, birden fazla kaynaktan 160 bin liranın üzerinde gelir elde edenlerden vergi alınacak. Bakan Şimşek yeni düzenlemeyle, birden fazla kaynaktan (kira, ücret gibi) gelir elde edip elde ettiği gelirleri toplamı 160 bin TL'nin üzerinde olan toplam 126 bin mükellefin beyanname vereceğini ifade etti. Bu mükellefleri ücret geliri elde eden yaklaşık 100 bin kişi, istisna üzerinden meslek kazancı elde eden yaklaşık 10 bin kişi, gayrimenkul sermaye iradı geliri elde eden yaklaşık 15 bin kişi, diğer kazanç ve irat elde eden yaklaşık bin kişi olarak sıralayan Şimşek, bu mükelleflerin toplam gelirleri üzerinden yüzde 15-35 tarifesine göre vergilendirileceğini açıkladı. Şimşek, Kabinenin 160 bin TL olan eşiği iki katına çıkarabilme veya yarısına kadar arttırabilme yetkisine sahip olacağını ifade etti. Tasarıda eşik değer olarak 160 bin TL'nin belirlendiğini açıklayan Şimşek, bu değerin altındaki kazançların stopaja tabii olacağını söyledi. Engellilerin ekonomik yaşama katılmasını teşvik eden yeni düzenlemeler yaptıklarını da dile getiren Şimşek, “Yeni kanun sadece 95 maddeden oluşuyor” dedi.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ-Cenk ESEN

İLGİLİ HABERLER