Gündem
  • 28.6.2002 13:32

TESEV'İN AVRUPA BİRLİĞİ ANKETİNDE ÇARPICI SONUÇLAR...

KAYNAK : Haber Vitrini ANKARA- TESEV yaptığı geniş kapsamlı araştırma, Türk halkının AB konusundaki tüm eğilimlerini ortaya koydu. Buna göre halkın %64'ü AB üyeliğini istiyor. Anketin tüm yönleri... Anketin amacı Türk kamuoyunun ve önemli alt grupların; Avrupa’ya genel yaklaşımlarını saptamak, AB ile ilişkiler konusundaki genel eğilimlerini ve beklentilerini saptamak, AB üyeliği için gerekli değişikliklere nasıl baktığını saptamak, Anadil öğrenimi ve anadilde yayın konusuna yaklaşımlar, İdam cezasının kaldırılması konusuna yaklaşımlar, AB üyeliğine desteğinin düzeyini saptamak. Karar alıcıların AB üyeliği konusunda izleyebilecekleri politika önerileri üretmelerine katkıda bulunmak. Çalışmanın künyesi Araştırma kapsamında, Türkiye genelinde kentsel ve kırsal nüfusu temsil eden 18 yaş ve üzeri toplam 3060 kişiyle yüzyüze görüşme yapılmıştır. %95 güven sınırları içerisinde beklenen hata payı +/- 1,8’dir. 17 il merkezinde ve bağlı 25 ilçede gerçekleştirilen görüşmelerin yapılacağı mahalleler, sokaklar ve bina numaraları bilgisayar vasıtası ile rastsal olarak seçilmiştir. Kırsal alanda yapılan çalışmalar yine rastsal seçilmiş 176 köyde gerçekleştirilmiştir. 1999 seçmen sayıları esas alınarak yapılan tabakalandırma sonucu görüşmelerin yapıldığı iller şunlardır: Adana, Ankara, Balıkesir, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa. Saha çalışması Frekans Araştırma Şirketi tarafından, 18 Mayıs - 4 Haziran 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 202 anketör, 26 süpervizör ve 9 proje uzmanı görev almıştır. ANKETLER Hayatınızdan ne derece memnunsunuz? Hiç memnun değilim %29 Pek memnun değilim %26 Memnunum %40 Çok memnunum %5 • Hayatından memnun olanların Aday ülkelerdeki ortalaması %51 iken Türkiye'de %46 Genel olarak Türkiye’de demokrasinin işleyişinden ne derece memnunsunuz? Hiç memnun değilim %60 Pek memnun değilim %30 Memnunum %9 Çok memnunum %1 Aşağıdaki hak ve özgürlükler sizce her şart ve zamanda var olmalı mı, yoksa bunların kimileri zaman ve şartlara göre kısıtlanabilirler mi? Her şart ve zamanda var olmalı Zaman ve şartlara göre kısıtlanabilir Kanun önünde eşit muamele hakkı %91 %7 Vicdan ve din hürriyeti %90 %8 Yazışma ve iletişim hakkı %85 %13 İşkence görmeme hakkı %83 %16 İfade özgürlüğü %74 %25 Anadilini kullanma hakkı %74 %25 • AB Hakkında Algılanan Bilgi Düzeyi aday ülkeler ortalaması 10 üzerinden 4,0 iken Türkiye'de 10 üzerinden 3,7. Bu oran aday ülkeler arasındaki en düşük oran. AB’ye üye olmak için tüm aday ülkeler gibi Türkiye’nin de yerine getirmesi gereken Kopenhag Kriterleri’nin neler olduğunu ne kadar biliyorsunuz? Bilmiyor %76 Az biliyor %14 Biliyor %10 Türkiye’nin AB’ye girebilmesi için yapılması şart olan değişiklikler ne derece onaylıyorsunuz? • Düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğü için gerekli koşulların oluşturulmasını; %7 onaylamıyor, %10 kararsız, %82 onaylıyor • Din ve vicdan özgürlüğünün ifadesi için gerekli koşulların tüm din ve mezhepleri kapsayacak şekilde oluşturulmasını; %9 onaylamıyor, %14 kararsız, %77 onaylıyor • Ordunun Türk siyaseti üstündeki rolünün azaltılmasını; %32 onaylamıyor, %18 kararsız, %50 onaylıyor • Yunanistan’la olan sorunların karşılıklı tavizler verme yoluyla çözümlenmesini; %42 onaylamıyor, %17 kararsız, %40 onaylıyor • Kıbrıs’taki mevcut sorunların karşılıklı tavizler verme yoluyla çözümlenmesini; %42 onaylamıyor, %17 kararsız, %40 onaylıyor • Vatandaşların ana dillerinde radyo ve televizyon yayını yapmalarını engelleyen yasaların kaldırılması; %47 onaylamıyor, %12 kararsız, %41 onaylıyor • Vatandaşların ana dillerinde öğrenim görmelerini engelleyen yasaların kaldırılmasını; %47 onaylamıyor, %11 kararsız, %42 onaylıyor • İdam cezasının her suç ve herkes için kaldırılmasını; %52 onaylamıyor, %11 kararsız, %38 onaylıyor Türkiye’nin AB’ye üye olmasının zorunlu tek şartı Türkçe’den başka anadil konuşanların, mesela Kürtçe konuşanların, kendi ana dillerinde radyo ve TV yayınları yapabilmesi olsaydı, siz Türkçe dışında ana dillerde yayın hakkını engelleyen yasaların kaldırılmasını onaylar mıydınız? Tüm Örneklemdeki Dağılım Evet kaldırılmasını onaylardım %39 Hayır kaldırılmasını onaylamazdım %56 Fikri yok/Cevap yok %5 Kürtçe Bilenler Arasındaki Dağılım Evet kaldırılmasını onaylardım %69 Hayır kaldırılmasını onaylamazdım %27 Fikri yok/Cevap yok %4 Türkiye’nin AB’ye üye olması için, Türkçe’den başka anadil konuşanların, mesela Kürtçe konuşanların, kendi ana dillerini özel dershanelerde öğrenmelerini engelleyen yasaların kaldırılması tek şart olsaydı bunu onaylar mıydınız? Tüm Örneklemdeki Dağılım Evet kaldırılmasını onaylardım %37 Hayır kaldırılmasını onaylamazdım %58 Fikri yok/Cevap yok %5 Kürtçe Bilenler Arasındaki Dağılım Evet kaldırılmasını onaylardım %68 Hayır kaldırılmasını onaylamazdım %29 Fikri yok/Cevap yok %3 İdam cezasının her suç ve herkes için kaldırılması AB’ye üyelik için Türkiye’nin yerine getirmesi zorunlu tek şart olsaydı, idam cezasının kaldırılmasını onaylar mıydınız? Evet onaylardım %43 Hayır onaylamazdım %54 Fikri yok %3 HAYIR ise; Türkiye’de idam cezasının yerine tam anlamıyla ve tavizsiz biçimde uygulanacak ağırlaştırılmış müebbet hapis konsa, idam cezasının her suç ve kişi için kaldırılmasını onaylar mısınız? Evet onaylardım %34 Hayır onaylamazdım %62 Fikri yok %4 AB’ye Üyelik İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Şartıyla İdamın Her Suç ve Herkes İçin Kaldırılmasına Verilen Toplam Destek Evet onaylardım %62 Hayır onaylamazdım %33 Fikri yok %5 Bugüne kadar terör nedeniyle yakın akraba veya arkadaş çevrenizden herhangi birini kaybettiniz mi? Evet onaylardım %19 Hayır onaylamazdım %79 Fikri yok/Cevap yok %2 Terör ve İdam Cezası • Şartsız İdamın Kaldırılmasını Kabul Edenler Terör nedeniyle yakın akraba veya arkadaşını kaybedenler %44 Terör nedeniyle herhangi bir yakınını kaybetmeyenler %43 • Müebbet Hapis Şartı İle İdamın Kaldırılmasını Kabul Edenler Terör nedeniyle yakın akraba veya arkadaşını kaybedenler %39 Terör nedeniyle herhangi bir yakınını kaybetmeyenler %33 • Şartlı ya da Şartsız İdamın Kaldırılmasını Kabul Edenler Terör nedeniyle yakın akraba veya arkadaşını kaybedenler %65 Terör nedeniyle herhangi bir yakınını kaybetmeyenler %61 AB bir Hıristiyan Kulübü müdür, yoksa Türkiye gibi Müslüman ülkelere de yer var mıdır? Bir Hıristiyan kulübüdür %49 Türkiye gibi Müslüman ülkelere de yer vardır %42 Fikri yok %9 Türkiye AB’ye üye olursa hayatınızda nasıl bir değişim olacaktır? Kötü %20 Değişmez %38 İyi %42 • AB Üyeliğinin Kişisel Olarak Yararına Olacağını Düşünenlerin Yüzdesi aday ülkelerde ortalama %47 iken Türkiye'de %58. AB’ye girmenin Türkiye’ye en önemli iki yararı ne olacaktır? • Ekonominin gelişmesi, işsizlik ve hayat pahalılığının düşmesi %52 • Türk vatandaşlarının AB ülkelerinde serbest dolaşımı %30 • Demokrasinin gelişmesi, halkın yönetime katılımının yaygınlaşması %28 • Rüşvet ve yolsuzlukların azalması %24 • Devletin vatandaşlara karşı daha adil ve eşit davranması %20 • Türkiye'nin uluslararası alanda gücünün artması %18 • Toplumsal huzurun artması %14 • Yararı olmaz %1 • Fikri yok %3 AB’ye girmenin Türkiye’ye en önemli iki zararı ne olacaktır? • Dini değerlerin azalması %50 • Milli kimliğin zayıflaması %50 • Bağımsızlığın kısıtlanması %21 • Tarım kesiminin zayıflaması %20 • Bölücü akımların güçlenmesi %17 • Türk şirketlerinin zayıflaması %12 • Köktendinci faaliyetlerin güçlenmesi %9 • Zararı olmaz %3 • Fikri yok %5 Türkiye AB’ye üye olduğu takdirde, diğer üye ülkeler gibi, kendisiyle ilgili tüm önemli kararları Birlik bünyesinde vermek zorunda kalacaktır. Sizce bu birlikte karar vermenin en sakıncalı olacağı alanlardan iki tanesi hangileridir? • Savunma %49 • Kültür politikaları %28 • Para politikası %27 • AB dışındaki ülkelere karşı izlenecek politikalar %23 • Tarım politikaları %18 • Eğitim politikaları %15 • İşsizliğe karşı izlenecek politikalar %14 • Sağlık ve sosyal yardım politikaları %5 • Fikri yok %7 Geçmişte herhangi bir Avrupa ülkesine göçmen olarak gitmek hiç aklınızdan geçti mi? Evet %32 Hayır %65 Zaten gitmiştim %3 Türkiye’nin refah seviyesinin AB ülkelerindekine benzer duruma gelmesi halinde bir AB ülkesine göç etmeyi düşünür müydünüz? Evet %19 Hayır %77 Karar veremiyor %4 Bugün Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği hakkında bir halkoylaması yapılacak olsa, siz Türkiye’nin AB üyeliği için mi, yoksa bunun karşısında mı oy kullanırdınız? • Türkiye'nin AB üyeliğini destekler yönde oy kullanırdım %64 • Türkiye'nin AB üyeliğine karşı oy kullanırdım %30 • Fikri yok/Cevap yok %6 Sizce Türkiye AB’ne girmeye ne derece hazır? Hiç hazır değil %56 Hazır %24 Tamamen hazır %20 SONUÇLAR A. AB Üyeliği Konusunda Genel Eğilimler 1. Türk kamuoyunun büyük çoğunluğunun AB üyeliğine desteği sürmektedir. AB konusunda büyük olumsuzlukların ve derin belirsizliklerin yaşandığı bu konjonktürde bile bu desteğin bu seviyede sürmesi anlamlıdır. 2. Kamuoyunun büyük bölümü, AB’ye üye olunduğunda hayatlarının daha iyiye doğru değişeceğine inanmaktadır. 3. AB üyeliğinin iyiye doğru değişime yolaçacağı düşünülen sonuçları ise, ekonomik kalkınma, demokratik gelişme, yolsuzlukların azalması ve Avrupa’da serbest dolaşım olarak düşünülmektedir. 4. Ancak, Avrupa’da serbest dolaşımı isteyen Türk vatandaşları, kapılar açılır açılmaz AB ülkelerine göçetmek niyetinde değildir. Büyük çoğunluk, Türkiye’de refah seviyesi artarsa, hayatını ülkesinde sürdürmek istemektedir. 5. Türk kamuoyu, Avrupa’ya ve Avrupalılığa karşı dinsel ve kültürel temellerde reddedici ve dışlayıcı bir tutum sergilememektedir. 6. Ancak, kamuoyu, AB’nin Türkiye’ye yeterince samimi davranmadığı ve Türkiye’ye karşı negatif bir ayrımcılık yaptığı izlenimine sahiptir. 7. Kamuoyu, milli savunma ve milli/dini değerler konularında hassas olmak kaydıyla, AB ile her alanda bütünleşmeye ve ortak politika yapımına evet demektedir. 8. AB üyeliğinin bağımsızlığımıza halel getireceğini, ülkede bölücü ve köktendinci akımları güçlendireceğini düşünenlerin oranı çok düşüktür B. Kopenhag Kriterleri Konusunda Kamuoyu Eğilimleri 1. Kamuoyu, AB’ye üyelik sürecinde uyulması gereken kriterler ve yapılması gereken reformlarla yakından ilgilidir, ama bunlar konusunda bilgili değildir. 2. Kamuoyunun çok büyük çoğunluğu, temel hak ve hürriyetleri genel anlamda vazgeçilmez görmektedir. 3. Ancak, herhangi bir hak ve hürriyet, dış dünyanın bir dayatması veya özel bir grubun hakkı olarak olarak algılandığında, buna ilişkin kamuoyu desteği düşmektedir. 4. Kamuoyu, yerine ağırlaştırılmış ve afsız müebbet hapis cezası konması şartıyla, idam cezasının her suç ve herkes için kaldırılmasını onaylamaktadır. 5. Kamuoyu, idam cezası konusunda, intikamcı ve “kısasa kısasöçı bir tavır içerisinde değildir. 6. Kamuoyu, anadilde yayın ve anadil öğrenimi konularına, idam cezasının kaldırılmasına verdiğinden daha az destek vermektedir. Ancak, bir çok AB üyesi ve adayı ülkelerde de, ulusal dil ve kültür konularındaki değişimlere aynı ölçüde bir kamuoyu direnci söz konusudur. 7. Genel kamuoyunun aksine, Türkçeden başka anadilleri konuşan Türk vatandaşları ise, kendilerini doğrudan ilgilendiren anadilde yayın ve anadil öğrenimi reformlarına büyük çoğunlukla destek vermektedirler. 8. Anadilde yayın ve anadil öğrenimi konuları, kamuoyu çoğunluğunun değil, Türkçeden başka anadilleri konuşan Türk vatandaşlarının bir ihtiyacı ve hak talebi olarak belirmektedir. Bu alanlardaki reform çalışmaları, öncelikle bu kesimlerin ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak yürütülmelidir. Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 17:19

İLGİLİ HABERLER