Gündem
  • 30.6.2008 03:26

TÜRKİYE KRİTİK HAFTAYA GİRDİ!..

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yalçınkaya yarın davaya ilişkin sözlü açıklamasını; Devlet Bakanı Cemil Çiçek ise perşembe günü AK Parti'nin sözlü savunmasını yapacak.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AK Parti'nin kapatılması istemiyle açtığı davada, Anayasa Mahkemesi heyetine 1 Temmuz Salı günü sözlü açıklama yapacak. AK Parti hakkında açılan kapatma davasında süreç devam ediyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yalçınkaya, Anayasa Mahkemesi heyetine yarın saat 10.00'da sözlü açıklamalarda bulunacak.

AK Parti yetkilileri ise sözlü savunmalarını 3 Temmuz Perşembe günü yapacak. Anayasa Mahkemesi'nde sözlü savunmayı AK Parti'de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ yapacak. Uzun bir sözlü savunma yapmaya hazırlanan AK Parti'nin bu nedenle üçüncü bir kişiyi de görevlendirmesi bekleniyor. AK Parti'nin sözlü savunması genel, kişisel ve belgeli olmak üzere üç bölümden oluşacak. Bakan Çiçek, savunmanın genelini, Bozdağ ise kişisel bölümünü üstlenecek. Sözlü savunmada, ön ve esas savunmaya konulmayan ya da son anda çıkarılan çalışmalar da yer alacak.

Süreç nasıl işleyecek?

Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı AK Parti ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek. Raporun, Anayasa Mahkemesinin 11 üyesine dağıtılmasının ardından, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, toplantı günü belirleyecek. Üyeler, belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

AK Parti hakkındaki kapatma davasını 11 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Asıl üyelerden herhangi birinin bulunmaması veya emekliye ayrılması durumunda 4 yedek üyeden en kıdemlileri heyete katılacak. Anayasa'ya göre, bir siyasi partinin kapatılmasına karar verilebilmesi için nitelikli çoğunluğun oyu aranacak.

Mahkemenin tercihleri

Buna göre, kapatma kararı için Anayasa Mahkemesi’nin 11 asıl üyesinin en az 7'sinin oyu gerekecek. Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 69. maddesine göre, ''temelli kapatma'' yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ''Hazine yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakma'' kararı da verebilecek.

TELEKULAK ÖNERGESi BU HAFTA MECLiS’TE

CHP'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında ''telekulak'' iddiaları ile ilgili verdiği soruşturma önergesi, 1 Temmuz Salı günü TBMM Genel Kurulun’da görüşülecek. CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 56 milletvekilinin, Başbakan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Atalay hakkında Meclis soruşturması açılması için verdikleri önergenin gerekçesinde, ''Anayasa ve ulusal üstü insan hakları belgelerinde güvence altına alınan özel hayatın gizliliği ve korunmasına ilişkin hakların, yoğun ve keyfi şekilde ihlal edilmesine göz yumduğu, Emniyet güçleri içinde özel birimler eliyle yasal olmayan dinleme yapılmasının zeminini oluşturduğu ve himaye ettiği, bu eylemleriyle TCK'nın 257. maddesince görevi kötüye kullandığı'' görüşüne yer verildi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, belediyeler ve il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesini düzenleyen kanun teklifi ele alınacak. Meclis, Salı günü saat 15.00'de toplanacak ve 21.00'e kadar mesai yapacak.

İLGİLİ HABERLER