Bilim
  • 30.10.2005 02:39

TÜRKİYE'NİN CEP TELEFONU VE İNTERNET KULLANICILARIYLA İLGİLİ ÇARPICI RAKAMLAR!..

Maliye Bakanlığı’nın TBMM’ye sunduğu Yıllık Ekonomik Rapor’daki veriler, bu yılın ilk 7 aylık döneminde günde 27 bin 114 kişinin GSM abonesi olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, temmuz ayında cep telefonu abone sayısı 40.4 milyona yükseldi. Yıl sonunda bu rakamın 42.7 milyonu aşacağı hesaplandı. Bu yılın ilk yedi ayında, her gün 27 bin 114 kişi cep telefonu abonesi oldu. Bu yılın sonunda faturalı ve faturasız toplam cep telefonu abone sayısının 42 milyon 730 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

Geçen yılın sonunda 34 milyon 707 bin kişi olan GSM abonesi sayısı, bu yılın ilk yedi ayında yaklaşık 5 milyon 694 bin kişilik artış gösterdi. Böylece, GSM cep telefonu abone sayısı bir yılda yaklaşık 8 milyon kişi artmış olacak.

8.9 MİLYONU FATURALI:

Maliye Bakanlığı’nca TBMM’ye sunulan Yıllık Ekonomik Rapor-2005’de yer alan son verilere göre, temmuz ayında cep telefonu abonesi sayısı 40 milyon 401 bine yükseldi. Cep telefonunda faturalı abone sayısı 8 milyon 912 binken, faturasız GSM hattı sayısı ise 31 milyon 489 bine ulaştı. Yıl sonunda 42 milyon 730 bin kişiye ulaşacağı tahmin edilen GSM abonelerinin 32 milyon 900 bininin faturasız, 9 milyon 830 bininin ise faturalı hat kullanması bekleniyor.

ÜÇ YILDA 19 MİLYON ABONE:

Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü verilerine göre, cep telefonu abone sayısı son üç yılda 19 milyon kişi arttı. Bu yılın sonunda 43 milyon kişiye yaklaşacak olan GSM abone sayısı, 2002 yılı sonunda 23 milyon 323 bin kişiydi. 2004 yılı sonunda 34 milyon 707 bin olan cep telefonu abone sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık 7 milyon kişilik bir artış göstermişti.

SABİT HATLAR DA ARTIYOR:

GSM abone sayısındaki bu gelişmeye karşılık, sabit telefon performansı da artıyor. Haberleşme Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl sonunda sabit telefon hat sayısının 61 milyon 750 bine ulaşması bekleniyor. Temmuz 2005 verilerine göre, sabit hat sayısı 59 milyon 484 bin. Temmuz-aralık dönemine ilişkin beş ayda, sabit hat sayısında 2 milyon 266 bin adet artış bekleniyor. Resmi veriler, ‘telefon sırası bekleme’ olgusunun hálá sürdüğünü gösteriyor. Temmuz 2005’de 49 bin kişi telefon bağlanmasını bekliyor. Bu sayının, yıl sonunda 40 bine düşmesi öngörülüyor.

İNTERNET KULLANICISI 16 MİLYON:

İnternet kullanıcı sayısının bu yılsonunda 16 milyon kişiye ulaşması bekleniyor. Temmuz 2005 verilerine göre internet kullanıcı sayısı 13 milyon 600 bin kişi. Üç yıl önce 2002 sonunda, 4 milyon 300 bin kişi olan internet kullanıcı sayısının 2005 sonunda dört kata yakın bir artışla 16 milyon kişiyi bulacağı belirtiliyor. Cep telefonu kullanımı başlamadan önce önem taşıyan araç telefonu sayısı iyice düştü. 2002’de 79 olan araç telefonu sayısı temmuzda 25. Bunun yılsonunda 20’ye düşmesi bekleniyor.

Turkcell: Mektubu inceliyoruz

ÇUKUROVA
Grubu’nun Turkcell’deki ortağı TeliaSonera’nın İsviçre’de açtığı tahkim prosedüründe, tahkim heyetinin üçüncü üyesi Micheal E. Schneider tarafından ‘tahkim konusu hisselerin satılmamasına’ yönelik bir mektup yazıldığını doğrulayan Turkcell, hukukçuların mektuptaki talebin Cukurova Holding ve Çukurova Investments’i bağlayıp bağlamadığı konusundaki çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Turkcell’den İMKB’ye gönderilen açıklamada, Sonera Holding B.V. tarafından Çukurova Holding ve Çukurova Investments N.V. aleyhine Uluslararası Ticaret Odası (ICC) nezdinde açılan tahkim prosedüründe, tahkim heyetinin üçüncü üyesi Michael E. Schneider tarafından 24 Ekim 2005 tarihli bir mektup gönderildiği vurgulandı. Mektupta 9 ve 10 Kasım 2005 tarihleri için duruşma randevusu verildiği, Sonera Holding B.V.’nin ara karar talebine karşı Çukurova Holding A.Ş. ve Çukurova Investments N.V.’nin cevaplarının 1 Kasım 2005 tarihine kadar talep edildiği belirtilen açıklamada, ayrıca Çukurova Holding A.Ş. ve Çukurova Investments N.V.’nin bu ara dönemde tahkim konusu hisseleri satmamasının talep edildiğine ilişkin haberlerin de doğru olduğu ifade edildi.

Telekom’u satış sözleşmesinde ‘telekulağa fren’ maddesi

DANIŞTAY
görüşüne sunulan yüzde 55’i özel sektöre ait olacak Türk Telekom ile Telekomünikasyon Kurumu arasında imzalanacak imtiyaz sözleşmesinde, haberleşmenin gizliliğine dokunulmaması ilkesi kayıt altına alındı. Sözleşme taslağında, yasayla yetkili kılınan kamu kurumlarına gerekli bilgilerin verilmesi düzenlemesi ile de güvenlik birimlerinin dinlemesi için altyapı oluşturuldu. 50 maddeden oluşan taslak ile 28 Şubat 2001 tarihli görev sözleşmesi imtiyaz sözleşmesine çevriliyor. 25 yıllık sözleşmenin süresi, 28 Şubat 2026’da sona erecek. Böylece Oger Telecom, büyük ortak olduğu Telekom için 20 yıllık imtiyaz sözleşmesine sahip olacak.

GİZLİLİĞE DOKUNULAMAZ:

Türk Telekom, haberleşmenin gizliliği prensibine, milli güvenliğe ve kamu düzenine aykırı davranışta bulunamayacak. Türk Telekom ve çalışanları, yasal istisnalar dışında haberleşmeyi engelleyemeyecek, gizliliğine dokunamayacak, üçüncü şahıslara bildiremeyecek ve açıklayamayacak. Türk Telekom ve çalışanları, yasalarla belirlenen hallerde istenilen bilgilerin yasayla yetkili kılınan kişi ve kuruluşlara, yine yasalarla belirlenen işlemlere uyulmak sureti ile verilmesini ve söz konusu kişi ve kuruluşlar tarafından elde edilmesini engelleyemeyecek.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AÇILAMAZ:

Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon Kurumu ve Telekom, diğer tarafın kendisine teslim ettiği veya bir şekilde eline geçen gizliliğe haiz tüm bilgi, doküman ve veriyi gizli tutacaklarını, çalışanlarının, görevlilerinin ve tüm yöneticilerinin gizli tutmasını temin edeceklerini ve karşı tarafın yazılı mutabakatını almadan üçüncü şahısların kullanımı için açıklamayacaklarını kabul edecekler. Telekom ve iştiraklerinde çalışanların istihdamında mevzuat hükümlerine göre arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılacak.

STRATEJİK DURUMDA ASKIYA ALMA:

Kurum; savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, Bakanlar Kurulu gerekli gördüğü taktirde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle Telekom’un işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilecek ve şebekeyi işletebilecek. Bu durumda geçecek süre, lisans süresine eklenecek ve bu dönemde elde edilen gelir işletmeciye ait olacak. Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı’nın (NATO) müşterek altyapı programları veya teşkilat üyesi devletlerden bazılarının oluşturduğu yatırım programları gereğince Türkiye’de yapılması kararlaştırılan tüm telekomünikasyon projeleri ve NATO ile ilgili faaliyetler, mevzuat gereğince Türk Telekom tarafından yürütülecek.

UZATMADA MÜLKİYET BELİRSİZLİĞİ:

İmtiyaz sözleşmesinin süresinin dolmasından en az bir yıl önce, Türk Telekom, sözleşmenin süresinin uzatılmasını talep edebilecek. Kurum talebi değerlendirip sözleşme süresini uzatabilecek. Sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kimde kalacağı konusunun ucu açık bırakılmış olacak.

İLGİLİ HABERLER