Ekonomi
  • 30.9.2004 10:20

VERGİDE ELEKTRONİK BEYAN DÖNEMİ BAŞLIYOR

ANKARA -Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre, Eylül 2004 dönemine ait olup, yarından itibaren verilmesi gereken katma değer vergisi (1 ve 2 no'lu), özel tüketim vergisi (2a beyannamesi hariç), damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri, özel iletişim ve şans oyunları vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameler, elektronik ortamda gönderilebilecek. Uygulamanın başlangıç aşamasında, sadece cari döneme ait beyannameler, elektronik ortamda gönderilebilecek. Bu nedenle kanuni süresi geçirilmiş beyannameler ile düzeltme ve pişmanlık talebi içeren beyannameler, eskiden olduğu gibi bağlı olunan vergi dairesine kağıt ortamında verilecek. Ancak sonraki aşamada bu tür beyannameler de elektronik ortamda verilmeye başlanacak. Mükellefler, kendileri ya da aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler kanalıyla elektronik ortamda beyanda bulunabilecekler. Elektronik ortamda gönderilecek beyanlar için mükellefler ya da aracılık yetkisi verilen meslek mensupları, her bir beyanname türü için hazırlanan beyanname doldurma programlarını, Gelirler Genel Müdürlüğü internet sitesine bağlanarak, bilgisayarlarına ücretsiz olarak yükleyebilecekler. Beyannamenin kanuni sürede verilen beyanname olarak kabulü için onaylama işleminin en geç beyannamenin verilmesi gereken son gün saat 24.00'den önce tamamlanması zorunlu olacak. Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 23:00

İLGİLİ HABERLER