Ekonomi
  • 23.2.2002 11:26

YILLIK PROGRAMLARDAKİ TAHMİNLER TUTMUYOR

KAYNAK : Haber Vitrini ANKARA - Bütçe ve yıllık programlar hazırlanırken ortaya konulan tahminler çeşitli nedenlerle büyük sapmalar gösteriyor. Nitekim geçen yıl başlangıçta yüzde 10 olarak hedeflenen enflasyon, krizin etkisiyle yüzde 88.6 düzeyine fırladı. Büyüme için hedeflenen yüzde 4.5 oranının da yaklaşık yüzde 8.5 küçülmeye dönüşmesi bekleniyor. 1994'ten bu yana enflasyonda hedeflenen rakamların hiçbiri tutturulamadı. Geçen yıl enflasyon hedefindeki sapma yılbaşı programında yer alan tahminlere göre yüzde 786'yı bulurken, 1994 krizinde de bu sapma yüzde 210'a çıkmıştı. 1994-2001 döneminde puan bazında en yakın gerçekleşme ise 1998 yılında elde edildi. 1998 yılında yüzde 50 olarak hedeflenen yıl sonu TEFE rakamı 4.3 puanlık sapma ile yüzde 54.3 oldu. Gayri safi milli hasıla büyümesinde ise kriz dışındaki yıllarda hedef üzerinde bir büyüme yaşanırken, kriz yıllarında öngörülen büyüme eksiye dönüştü. Nitekim 1994 yılında öngörülen yüzde 4.5'luk büyüme hedefine karşılık yüzde 6.1 küçülme yaşandı. 1999 yılında da yüzde 3'lük büyüme hedefi tutmadı ve yüzde 6.1 daralma görüldü. Geçen yıl ise krizle birlikte hedeflenen yüzde 4.5 büyümenin yüzde 8.5 daralmaya dönüşeceği tahmin ediliyor. Bütçe açığının gayri safi milli hasılaya (GSMH) oranı konusunda programlanan rakamlar da sapmaya uğradı. 1994 krizinde yüzde 9 oranında bir bütçe açığı öngörülürken, bu oran yüzde 3.9 dolayında gerçekleşti. Denk bütçenin öngörüldüğü 1997 yılında ise yüzde 7.6'ya varan oranda bütçe açığı oluştu. Son olarak da geçen yıl için yüzde 3.4 olarak öngörülen bütçe açığının GSMH'ye oranının yüzde 15'leri bulacağı tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER