Gündem
  • 29.4.2010 01:15

26. MADDE DE TAMAM...

TBMM - TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 3 geçici maddeyi içeren çerçeve 26. maddesine 338 kabul, 70 ret oyu verildi.
Genel Kurulda, teklifin çerçeve 26. maddesi kapsamında bulunan geçici maddeler ayrı ayrı görüşülerek oya sunuldu. Daha sonra, geçici maddelerin bağlı olduğu çerçeve 26. maddenin tümü oylandı.
Yapılan gizli oylamaya 408 milletvekili katıldı. Oylamada 338 kabul, 70 ret oyu kullanıldı.
Teklifin 26. maddesine bağlı geçici 18. maddede, parti kapatma davalarına ilişkin, Anayasa'nın 69. maddesinde teklifle yapılan değişikliklerin, görülmekte olan davalara da uygulanması öngörülüyor. Siyasi partilerin 2009 yılı mali denetimi de Anayasa Mahkemesince yapılacak, 2010 yılından itibaren ise Sayıştaya geçecek.
Geçici 19. madde, teklifle Anayasa Mahkemesinin 11'den 17'ye çıkarılan üye yapısına ilişkin hükümleri içeriyor. Buna göre, Anayasa Mahkemesinin mevcut yedek üyeleri değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte ''asıl üye'' sıfatını kazanacak. Geçici maddede, Anayasa Mahkemesinin yeni üyelerinin seçimine ilişkin esaslar da belirleniyor.
Geçici 20. maddede ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) 7'den 22'ye çıkarılan asıl üye ve 5'den 12'ye çıkarılan yedek üye yapısına ilişkin hükümler yer alıyor. Bu geçici maddeye göre, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte HSYK'nın Yargıtay ve Danıştaydan gelen asıl ve yedek üyelerinin görevleri seçildikleri sürenin sonuna kadar devam edecek. Geçici madde, HSYK'nın yeni yapılanması kapsamında 30 gün içinde üye seçimi yapılmasını ve buna ilişkin esasları da düzenliyor.

İLGİLİ HABERLER