Ekonomi
  • 14.5.2013 13:16

4/C'liler kadro istiyor

ANKARA -  Yokuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan 4/C'lilerin, diğer çalışanlarla aynı haklara sahip olmadığını söyledi.
     Kamu görevlileri arasında en kısıtlı haklara sahip olan kesimin geçici personel olduğuna işaret eden Yokuş, bu kapsamda çalıştırılanların yıllık izin, iş güvencesi, sosyal yardım gibi haklarının bulunmadığını ve maaşlarının da son derece düşük olduğunu savundu.
     Yokuş, istihdam sistemi bakımından kamu kesiminde, memurluk yerine idari sözleşmelilik, kadro gereği ücret yerine, sözleşme gereği performans ücreti gibi uygulamaların kamu kesimi istihdam rejimini, özel sektör kesimi istihdam rejimi ile aynı seviyeye getirmeye yönelik olduğunu ileri sürdü.
    
     -50 bin geçici personel-
    
     2010 yılında yapılan toplu görüşmelerde aile yardımının tüm sözleşmeli ve geçici personele ödenmesi konusunda karar alındığını hatırlatan Yokuş, hala aile yardımı ödeneği için Bakanlar Kurulu kararının çıkmadığına da değindi. Yokuş, 50 bini aşkın geçici personel ve ailelerinin yapılacak düzenlemeyle sorunlarının çözüme kavuşturulmasını umutla beklediklerini dile getirdi.
     Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen olarak geçici personelin durumlarının iyileştirilmesi için birtakım düzenlemelerin yapılmasının zorunlu olduğunu anlatan Yokuş, şöyle konuştu:
     "Geçici statüde çalışanların, emeklilikte elde edecekleri hakları saklı kalmak kaydıyla talepleri halinde, iş güvenceli işçi ve memur kadrolarına atanmalarına imkan veren yasal mevzuat düzenlemesi bir an önce yapılmalıdır. Mali, sosyal özlük haklarını geliştirmek, çalışma şartlarını adil ve hakkaniyet ölçülerinde düzenlemek üzere maaşları, emsali kadrolu personelin maaşlarıyla orantılı olarak belirlenmeli, özlük hakları, kurum farkı gözetilmeksizin eşitlenmelidir. Personelin, eş durumu dolayısıyla yer değiştirmesi ve askerlik dönüşü göreve başlaması sağlanmalıdır. Hizmet sözleşmeleri, yargı kararları ve mevzuatta gerçekleşen değişikliklere uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. Geçici personele kurumlar arası geçiş yapabilme imkanı veren düzenlemeler hayata geçirilmeli, yıllık izinleri iş günü olarak düzenlenmelidir.
    
     -En fazla 4/C'li Milli Eğitim Bakanlığında-
    
     Türkiye'deki resmi kurumlarda, toplamda istihdam edilen 4/C'lilerin sayıları 50 bin. Bakanlıklarda 15 bin kişi ile en fazla 4/C'li Milli Eğitim Bakanlığında çalışmaktadır.
     Buna göre, Avrupa Birliği, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Milli Savunma, Orman ve Su İşleri, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarında 34 bin 650, Danıştay ve Yargıtay Başkanlığında 250, Devlet Personel, Gelir İdaresi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlıklarında 4 bin 850, Basın, Yayın ve Enformasyon, Devlet Su İşleri, Karayolları, Orman, Spor, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüklerinde 3 bin 500 ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Üniversitelerde ise 3 bin 750 4/C'li çalışmaktadır.
     Ayrıca TÜİK'te 2 bin 500 ve TBMM'de de 500 kişi 4/Cli.
 

İLGİLİ HABERLER