Ekonomi
  • 14.5.2013 13:18

İşçilerin, vergi dilimine itirazı var

ANKARA -Türk-İş'e bağlı 20 sendikanın katılımıyla oluşturulan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu, kamuda çalışan işçilerin toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinde yol haritasını belirlemek üzere toplandı. Toplantıya, kamuda örgütlü Tarım-İş, Türkiye Maden İş, Genel Maden-İş, Petrol-İş, Şeker-İş, Selüloz-İş, Basın-İş, Türk-Metal, Dok Gemi-İş, Yol-İş, Tes-İş, Tez Koop-İş, Koop-İş, Demiryol-İş, Haber-İş, Sağlık-İş, Harb-İş, Toleyis, Türkiye Denizciler Sendikası ve Tek Gıda-İş katıldı.
    
     -Sendikaların 36 talebi var-
    
     Bu yıl yenilenecek kamu toplu iş sözleşmeleri, 96 iş yerinde veya işletmede çalışan 185 bin 98 işçiyi kapsıyor. Kamuda örgütlü sendikalar, pek çok iş yerinde, kamu işveren sendikaları TÜHİS ve Kamu-İş ile toplu sözleşme görüşmelerine başladı. Sendikalar, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu toplantısına, işçilerin toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin 36 taleple geldi. Taleplerden bazıları şöyle:
     -İşçilerin yılbaşındaki net ücret düzeyi yıl sonuna kadar korunsun. Vergi dilimlerinden kaynaklanan kayıplar telafi edilsin, vergi oranları yüzde 15 ile sınırlandırılsın,
     -Ücretler refahtan pay alsın,
     -Ücretler, enflasyona yenik düşürülmesin,
     -Düşük ücretlerde memur maaşları dikkate alınarak iyileştirme yapılsın,
     -Ücretler yoksulluk sınırı olarak açıklanan 3 bin 280 liranın altında kalmasın,
     -Ücretler arasındaki dengesizliği gidermek için ücret zamları seyyanen olsun,
     -Doğum, ölüm, giyim gibi yardımlar sembolik olmaktan çıkarılsın,
     -Kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolüne, "sendikalarca getirilen yeni teklifler görüşülmez" hükmü konulmasın,
     -Esnek çalışma, izin, ihbar ve kıdem tazminatı konularında ödün verilmesin,
     -Alt işveren uygulaması önlensin,
     -Mevsimlik, geçici, sözleşmeli ve taşeron işçiler kadroya alınsın,
     -Alt işveren işçilerinin toplu iş sözleşmesinden yararlanması sağlansın,
     -Toplu iş sözleşmesi farkları 1 ay içinde ödensin,
     -İşçi yerine memur ve sözleşmeli personel alımı önlensin.
    
     -Zam talebi belirlenecek-
    

     Toplantıda, Kurul bünyesinde, Tarım-İş, Koop-İş, Petrol-İş, Genel Maden-İş, Harb-İş, Türkiye Denizciler Sendikası, Sağlık-İş sendikalarının genel başkanlarının katılımıyla komisyon oluşturuldu.
     Komisyon, kamuda çalışan işçilerin toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınacak ana konuları belirledi. Buna göre, toplu sözleşme görüşmelerinde, Hükümet'ten, vergi dilimlerinden kaynaklanan kayıpların telafi edilmesini, vergi oranlarının yüzde 15 ile sınırlandırılmasını ve düşük ücretli işçilere taban ayarlaması yapılmasını talep etme konusunda fikir birliğine varıldı.
     Diğer talepleri de değerlendirecek Komisyon, işçiler için toplu sözleşme masasında Hükümet'ten istenecek zam oranlarını belirleyerek Kurul'a sunacak. Kurul'un son kararının vermesinin ardından Türk-İş yönetimi, Hükümet'ten randevu isteyecek.
    
     -Çerçeve protokol imzalanacak-
    
     Türk-İş ile Hükümet arasında yürütülecek görüşmelerin ardından imzalanacak çerçeve protokolle 185 bin işçinin ücret ve sosyal haklarına yapılacak zam miktarının belirlenmesi, iş yerlerine özgü taleplerin ise sendikaların yürütecekleri müzakerelerde değerlendirilmesi öngörülüyor.
     Yenilenecek toplu iş sözleşmelerinin tamamına yakını 1 Ocak ve 1 Mart 2013'ten geçerli olacak.
    
     -Görüşmelerin yürütüleceği iş yerleri-
    
     Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yürütüleceği kurum ve kuruluşlar arasında Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Çaykur, Türkiye Şeker Fabrikaları, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim müdürlükleri, bazı bakanlıklar ve üniversiteler bulunuyor.
     Kamu kesiminde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yürütüleceği bazı iş yerleriyle buralarda çalışan işçi sayıları söyle:
     -79 İl Özel İdaresi: 21 bin 931
     -Milli Savunma Bakanlığı 19 bin 589
     -TCDD ve bağlı ortaklıkları: 12 bin 500
     -Türkiye Şeker Fabrikaları: 11 bin 260
     -Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü: 11 bin 591
     -Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 11 bin 219
     -Türkiye Taş Kömürü Kurumu: 10 bin 43
     -EÜAŞ: 6 bin 111
     -Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu: 4 bin 887
     -TPAO: 3 bin 921
     -TEİAŞ: 3 bin 455
     -MKEK: 2 bin 253
     -TÜBİTAK: 3 bin
     -Sağlık Bakanlığı: 3 bin 

İLGİLİ HABERLER