Ekonomi
  • 23.6.2021 09:08

ADR Belgesi Nedir?

ADR Nedir?

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması anlamına gelen ADR, tehlikeli olarak nitelendirilen maddelerin, insan sağlığı ve güvenliğine ve çevreye zarar vermeden, güvenli şekilde kara yolu ulaşım ağları üzerinden taşınmasını sağlayan bir yönergedir. Bu yönerge, tehlikeli madde taşıma faaliyetinde rol alan göndericilerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayan ve paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü araç sürücülerinin ve operatörlerinin sorumluluklarını, yükümlülüklerini ve çalışma şartlarını da içermektedir. Bu yönetmelik kapsamında alınan ADR belgeleri ve ADR sertifikası almak için yönetmelikte yer alan koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

ADR Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

ADR belgesi, kara yolu ağı ile taşınan her türlü tehlikeli maddenin taşınması faaliyetinde tehlikeli madde taşımacılığı yapan şoförlerin alması gereken bir belgedir. ADR belgesi, ülkemizde SRC 5 Belgesi olarak da adlandırılmaktadır. Doğa, insan ve diğer tüm canlıları n sağlığı ve güvenliği için tehdit oluşturan tehlikeli maddeleri taşıyan araç sürücüleri SRC 5 diğer adıyla ADR belgesi almakla yükümlüdürler.

ADR belgesi alınması için ADR yönetmeliğinde yer alan koşulların karşılanması gerekir.  Bu koşullar taşınan tehlikeli maddelerin türüne göre değişiklik gösterir. Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşımacı şartları, taşıma faaliyetinde görev alan personelin eğitimi, yeterlilik sertifikaları, taşımacılık yapılan araçların da  ADR hükümlerine uygun biçimde hazırlanmış olması gerekmektedir. ADR şartlarını yerine getiren işletme, kurum ve kuruluşlara bu belge Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilir.

ADR Belgesi Türleri Nelerdir?

ADR belgesinin içeriğinde 4 tür belge bulunmaktadır. Bu ADR sertifikları; Tasarım Tip Onay Sertifikası, Üretim ve Üretim Yeri Uygunluk Sertifikası, ADR Araç Uygunluk Sertifikası, Muayene Sertifikası’dır.

ADR Belgesi Geçerlilik Süresi Nedir?

ADR Belgesinin geçerlilik süresi bir takvim yılıdır. Bir yıllık süre dolduğunda ADR Belgesi yenileme işlemi yapılmalıdır.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti veren TMGDK’lar arasında sektörün öncü isimi olan TMGD TR Mühendislik ile iletişime geçerek ADR Belgesi, TMFB, Tehlikeli madde muafiyet belgesi alma sürecinde uzman ekibinden profesyonel destek alabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER