Ekonomi
  • 30.6.2009 10:51

ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sigortası 4 taksitte ödenebilecek.

Hazine Müsteşarlığı, Karayolları Moturlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliğinde değişiklik yaptı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ve yarın yürürlüğe girecek olan düzenlemeye göre, sigorta ücreti, ''prim, güvence hesabına katılma payı ile sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim ve harçlardan'' oluşacak.

Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenecek. Ancak taraflar, sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi karşılığında peşin olmak koşuluyla, taksitler halinde ödenmesini kabul edebilecek. Bu durumda sigortacı prim ödenmemesi sebebiyle sahip olduğu sözleşmenin fesih hakkından vazgeçmiş sayılacak.

İLGİLİ HABERLER