Gündem
  • 2.5.2004 11:44

ARTIK BAŞBAKANLIĞA 'DAYI'SI OLAN GİREMEYECEK

BAŞBAKAN Erdoğan, başbakanlıkta artık 3 bin kişiyle değil, bin 500 kişiyle çalışacak. Çünkü Başbakanlık’ta Kamu Yönetim Temel Yasa Tasarısı’nın çıkmasının ardından birimlerde de değişiklik olacak. İlk uygulama Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda başlayacak. Öncelikle bu üç bakanlığın teşkilat kanunları değiştirilerek pilot uygulamaya geçilecek. Üniversite şartı geliyor Hazırlanan tasarıyla getirilecek yenilikler şöyle olacak: Başbakanlık’ta çalışmak için 4 yıllık üniversite mezunu olma ve yabancı dil bilme koşulu aranacak. Personelin ‘norm kadro’su olacak. Bu kadro dışında çalışamayacak. Başbakanlık 10 birimi tamamen kaldırılırken, 3 yeni birim oluşturulacak. Kaldırılacak birimler arasında, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Güvenlik İşleri Başkanlığı, Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı, Dış İlişkiler Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Halkla İlişkiler Başkanlığı, Bilgi İşlem Başkanlığı, Personel Prensipler Genel Müdürlüğü ve Savunma Sekreterliği bulunacak. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ‘ilgili kuruluş’ haline getirilecek. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Adalet Bakanlığı’na bağlı olacak. star

İLGİLİ HABERLER