Gündem
  • 29.5.2013 22:52

Babacan: Güven zor kazanılır hızlı kaybedilir

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, büyüme ve istihdam için güven unsurunun çok önemli olduğunu belirterek, “Güven inşa etmek zaman alır ama dikkat edilmezse kaybetmek de çok hızlı ve kolaydır” dedi.

Konuşmasına “Büyüme ve istihdam konularında güven, en önemli konudur. Tüketiciler, geleceğe güvenirse harcar. Şirketler, güvendiklerine yatırım yapar. Bankalar, güvendiklerine ve geleceği güvende olan özel sektör çalışanlarına kredi verir” sözleriyle başlayan Babacan, büyüme ve istihdam için, tüketicilerin harcamak, şirketlerin yatırım yapmak, bankaların kredi vermek, özel sektörün de insanları işe almak zorunda olduğunu söyledi.

Bir ülkede yeterli düzeyde güven olmaması durumunda mali teşvik ya da parasal genişlemenin de iyi çalışmayacağının altını çizen Babacan, güvenin, tutarlılık, öngörülebilirlik, süreklilik, şeffaflıkla inşa edilip sağlamlaştırılabileceğine işaret etti. Babacan ayrıca hazırlanan ekonomik programların vadedilen hedefleriyle uygulanması gerektiğini de belirterek, “Biz, makroekonomik düzeyde karar aldık. İyi iletişim, aynı zamanda güvenin önemli bir parçasıdır. İyi bir şekilde beklentileri yönetmek de çok çok önemlidir. Güven inşa etmek zaman alır ama dikkat edilmezse kaybetmek de çok hızlı ve kolaydır" ifadesini kullandı.

Babacan, birçok ülkenin, gelecek 4-5 ay içinde tasarruf veya büyüme arasında seçim yapmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Son 3 yılda Türkiye'nin ortalama büyüme oranının yüzde 6,7 olduğunu açıklayan Ali Babacan, borç yüzdesinin de GSYİH’ye oranının yüzde 46’dan yüzde 36’ya düştüğünü belirtti. Babacan, “Yani mali disiplin ve büyüme aynı zamanda oldu. 4,8 milyon ek istihdam yaratıldı, krizin ve hükümet harcamalarının doruk noktasında olduğu bir dönemde” dedi. Babacan, şöyle konuştu:

“Öngörülebilir makroekonomik politika, iyi tasarlanmış ve aynı zamanda yenilenmiş, 3 yıllık orta vadeli programlarla devam, her yıl bize, ülkeye olan güveni güçlendirmeye yardımcı oldu.

Biz iş için alanlar yaratmak için işgücü piyasasına ilginç politikalar uygulamaya koyduk. Örneğin, uzun süreli işsizliği önlemek amacıyla, son 6 aydan az işsiz olan insanları işe alırsanız, bu çalışanların işteki 6 aylık sosyal güvenlik primlerini devlet olarak karşılama kararı aldık. Yani, bir bakıma maliyeti düşürdük.”

Mesleki eğitim konusunda da bilgi veren Babacan, bu programlara katılanlara her gün kişi başına 15 dolar ödeme yapıldığını ayrıca ulaşım ve öğle yemeği maliyetinin de karşılandığını söyledi. Babacan, mesleki eğitim alanların, staj sürelerinde ilk 6 ay tam maaşlarının da devlet tarafından karşılandığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Babacan, kadınların iş gücü piyasasına katılması için de yeni düzenlemeler yapıldığını, oluşturulan 1,2 milyonluk ek işe alınanların yaklaşık yarısının kadın olduğunu vurguladı. Babacan, “Tarihimizde ilk kez, kadın ve erkek sayısı bakımından hemen hemen eşit sayıda işe girme sağlandı. Bunu, hedeflenen ilkelerin bir sonucu olarak da biz hayata geçirdik” dedi.

İLGİLİ HABERLER