Ekonomi
  • 30.7.2009 14:07

BAKAN ERGÜN, AB PROJE PAKETİNİ AÇIKLADI

TAHİR SARIKAYA / ANKARA

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, hükümetin bölgeler arasına gelişmişlik farkını ortadan kaldırmaya yönelik, AB Fonlarından yararlanmak için doğrudan 10 bin, dolaylı olarak ise 50 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Bakan Ergün, Bakanlığında yaptığı basın toplantısında AB'ye yönelik proje üretme ile ilgili bölgelerin yaptığı projeleri kamuoyuna açıkladı.

Bakan Ergün, Avrupa Birliği proje paketinin sadece bölgenin değil, aynı şekilde Türkiye'nin de rekabet gücünün arttırmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Bakan Ergün, "Proje teklif çağrımıza konu olmayan ve 3. Proje paketi olarak adlandırdığımız 'finansal araçların oluşturulması ve geliştirilmesi' tedbirinde ise, firmalarımızın özellikle kobi'lerin en önemli sorunu olan kredi kefalet ve finansmana erişim sorununu gidermeyi amaçlıyoruz. Bu amaca yönelik oluşturulan bir proje üzerinde uluslararası finans
kuruluşlarıyla teknik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Toplam 532 adet başvuru içerisinden "operasyonel program"ın bölgesel ve sektörel öncelikleriyle uyumlu, hazırlık anlamında yeterli sayılabilecek olgunluğa sahip proje önerilerinin seçimi, oldukça yoğun bir çalışma gerektirmiştir. Bu çerçevede, ikinci proje paketinin seçim süreci geçtiğimiz hafta itibariyle AB tarafıyla işbirliği içerisinde tamamlanmıştır. Toplantımıza davet edilen toplam 47 adet kurum ve kuruluşumuzun proje önerileri, ana liste, rezerv liste ve proje havuzu olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Söz konusu üç kategorinin bütçe büyüklüğü 146,8 milyon avro'dur. İkinci proje paketinde yer alan proje önerileri, hedef bölgemizde yer alan 43 ilin 33'ünü kapsamaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin hedefleri arasında Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde mali işbirliğinin önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de Avrupa Birliği fonlarından yararlanma düzeyinin bugün istenilen seviyede olmadığını ifade eden Bakan Ergün,"72 milyon nüfusa sahip ülkemiz adaylık sürecinde 3 - 5 milyon nüfusa sahip ülkelerin yararlandığı kadar bile fon kullanamamıştır. Bugün açıklayacağımız proje paketi ile bu süreci tersine çevirecek bir adım atıyoruz. Türkiye'nin AB fonlarından yararlanma imkanını artırmayı amaçlayan Hükümetimiz bu konuda aktif rolünü önümüzdeki süreçte devam edecektir." dedi.

Bakan Ergün, Bakanlık tarafından hazırlanan bu proğramda Avrupa Birliğine aday potansiyel ülkeler içerisinde Avrupa Birliği tarafından onaylanan ilk proğram olma özelliğini taşıdığını kaydetti.

Söz konusu proğramın 2007-2009 dönemi içinde toplam bütçesinin 186.9 milyon avro olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Bu bütçenin yüzde 75'lik dilimi yani 140,2 milyon Avro'luk kısmı AB tarafından, yüzde 25'lik bölümü yani 46.7 milyon Avro'luk dilimi ise ulusal bütçeden karşılanmaktadır. Az önce bahsettiğim gibi 'Operasyonel proğram' kapsamında kişi başına düşen milli gelir Türkiye ortalamasının yüzde 75'inin altında 43 ilimize; Sanayi alt yapısının geliştirilmesine Yeni finansal araçlar oluşturulması ve geliştirilmesine, AR-GE ve inovasyon altyapısı ile bilgi iletişim altyapısının geliştirilmesine, Sanayi sektörleri
arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ilgili taraflarca hazırlanacak proje önerilerinin desteklenmesi öngörülmektedir"

"Bu kaynakların verimli kullanılması amacıyla '3 proje paketi' oluşturulmaktadır" diyen Bakan Ergün, bütçesi 59 milyon Avro olan 1. proje paketinde merkezi düzeyde kurumların stratejik şemsiye projelerinin yer aldığını belirtti.

Bakan Ergün, Sanayi Bakanlığının yürütücüsü olduğu 20 milyon avro bütçeli, "Erciyes, Elazığ ve Gaziantep teknoparkların altyapılarının iyileştirilmesi projelerini anlatarak şöyle konuştu:

"TOBB'un yürütücüsü olduğu 8,5 milyon avro bütçeli "Van, Batman, Sivas, Antakya illerinde avrupa birliği işletme geliştirme merkezleri (abigem) kurulması ve abigem'ler arasındaki işbirliğinin genişletilmesi projesi', Kültür ve Turizm bakanlığı'nın yürütücüsü olduğu 8,8 milyon avro bütçeli "Erzurum, Erzincan ve Kars kış turizmi koridorunun geliştirilmesi projesi" Kosgeb'in yürütücüsü olduğu 6,4 milyon avro bütçeli "kastamonu, tokat ve malatya'da iş geliştirme merkezi (işgem) kurulması ve Türkiye'deki
İşgem'ler arasında işbirliğinin geliştirilmesi projesi" Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın yürütücüsü olduğu 5 milyon avro bütçeli "5 ilde yani Trabzon, Samsun, Çorum, Kahramanmaraş ve Gaziantep ile 5 sektörde yani gıda, ana metal, makine, tekstil, hazır giyim sektörlerinde kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi projesi' Bakanlığımızın (ıpa merkezi) yürütücüsü olduğu 9,4 milyon avro bütçeli "Sanayi ve Ticaret Bakanlığının proje üretme ve yönetme kapasitesinin artırılmasını amaçlayan teknik yardım projesi'dir."

Bakan Ergün, proje paketinde yer alan ve toplam 17 ilde uygulanacak olan bu projeler nisan ayı itibariyle AB komisyonu tarafından onaylandığını söyledi.

2. Proje paketini hazırlamak amacıyla bakanlığımız tarafından 14 Kasım 2008 tarihinde açılan ve 16 ocak 2009 tarihinde sona eren "proje teklif çağrı"sına, 43 ilden yaklaşık bütçesi 1,6 milyar avro olan toplam 532 adet başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Ergün,"Toplam 76 milyon avro bütçeye sahip "proje teklif çağrısı'na 21 katı büyüklüğünde bir talep
gelmesi, ülkemizde proje üretme kapasitesinin belli bir olgunluğa ulaştığını göstermektedir. Bu kadar çok proje teklifinin alınmasında, bakanlığımızca 8 bölgede 43 ilden binin üzerinde katılımcıya yönelik düzenlenen bilgilendirme ve eğitim toplantılarının etkisi gözardı edilemez. Önümüzdeki dönemde 2010-2013 yılları için avrupa birliği tarafından Türkiye'ye aktarılacak katılım öncesi mali yardımların miktarının belirlenmesi müzakerelerinde ülkemizin eli güçlenecektir. İkincisi ise halen müzakereleri devam eden bölgesel politika ve yapısal araae toplam bütçesinin 186.9 milyon avro olduğuna dikkat çların koordinasyonu faslında ülkemize önemli avantajlar sağlayacaktır. Ayrıca şu an kapalı olan doğrudan Kobi'lere yönelik ab hibe destek mekanizmasının, önümüzdeki dönemde tekrar açılması için de önemli bir referans olacaktır" dedi.

Bakan Ergün, Bu noktada projelerin tamamlanmasıyla birlikte doğrudan 10 bin, dolaylı olarak ise 50 bin kişiye istihdam sağlanmasını öngörüleceğini dile getirdi. Ergün, Bu projelerin istihdamın arttırılmasına sağlayacağı katkının yanı sıra Türkiye'nin gelişmişlik düzeyi en az olan bölgelerinde, Avrupa Birliği standartlarında proje üretme yeteneğini de geliştireceğini söyledi. Ergün, Projelerden elde edilecek başarının Türkiye'nin az gelişmiş bölgelerinde daha verimli ve etkin kullanılmasına da imkan sağlayacağını belirtti.

Bakan Ergün, Avrupa Birliği proje paketinin sadece bölgenin değil, aynı şekilde Türkiye'nin de rekabet gücünün arttırmasına katkı sağlayacağını kaydetti. Bakanlık tarafından birinci proje teklif sonuçlarını kazanan bazı bölgeler şöyle:

"Giresun ili fındık lisanlı deposu ve fındık pazar yeri proje bedeli 9 milyon 282 bin 493 lira, Giresun ili fındık kabuğunun kilidini açanlar projesi 1 milyon 585 bin 900 avro, Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu'da iki iş kümesinin hayata geçirilmesi proje bedeli 2 milyon avro, Kastamonu Ticaret Borsası Sanayi esfaslı orman ürünleri ortak işletmesi 2 milyon 350 bin Avro, Amasya Mermer ve madenciler derneği tarafından Amasya, Sivas ve Tokat ekmeğini taştan çıkartıyor proje bedeli 2 milyon 825 bin Avro".

İLGİLİ HABERLER