Gündem
  • 9.9.2002 16:14

BAŞBAKANLIK'TAN 'DEPREMZEDELERİN 11 TRİLYONU BAŞBAKANLIK'TA KAYBOLDU' HABERİNE AÇIKLAMA

KAYNAK : Haber Vitrini EDA HAN ANKARA - Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yayınlanan "Depremzedelerin 11 trilyonu Başbakanlık'ta kayboldu" başlıklı haber ile ilgili olarak "Başbakanlık'ta kaybolan ya da kayıtlara alınmayan bir para sözkonusu değildir" denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bilindiği gibi 17 Ağustos 1999'da binlerce insanın ölümü ile sonuçlanan yüzyılın felaketi ile karşı karşıya kalınmıştır. Deprem sırasında ulusal ve uluslarası alanda çok sayıda kurtarma ve yardım kampanyaları süre gelmiştir. Bu sürede yapılan tüm nakdi bağışlar, aralarında Kızılay Derneği Başkanlığı'na yapılanlar da dahil olmak üzere Başbakanlık Genelgesi ile Kriz Yönetim Merkezi hesabında toplanmıştır. Bahsi konu haberdeki miktar da bu hesaplar arasındadır. Söz konusu hesapların tüm detayları harcanması ve denetimi "Deprem Hesaplarını Denetleme Komisyonu" tarafından rapor halinde hazırlanmış ve sırası ile 11 Ocak 2000 1 Temmuz 2000 ve 20 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazeteler'de detaylı yayınlanmıştır. Kızılay Derneği Başkanlığ'ından o güne kadar aktarılan paralarla ilgili detay bilgi de 11 Ocak 2000 tarihli Resmi Gazete'nin 32, 123-127'inci sayfaları arasında yer amaktadır. Dolayısıyla haberde iddia edildiği gibi Başbakanlık'ta kaybolan ya da kayıtlara alınmayan herhangi bir para söz konusu değildir" denildi. Açıklamada, ayrıca çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile nakdi yardımlar için Deprem Valilikleri ve Kızılay Derneği Başkanlığı'na doğrudan toplama ve harcama yetikisinin verildiği hatırlatılarak, bu hükümden hareketle Kızılay Derneği Başkanlığı'nın içinde bulunduğu maddi sıkıntıyı gerekçe göstererek sözü edilen kaynağı çeşitli tarinlerde Başbakanlıktan talep ettiği belirtildi. Son talebin ise Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda değerlendirildiği ve Ziraat Bankası Merkez hesabında bakiye kaynağın Kızılay Derneği Başkanlığı'na aktarılması hususunda görüş belirttiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER