Ekonomi
  • 28.4.2022 12:41

Binlerce kişi hapis cezasından kurtulacak! Vergi cezasına etkin pişmanlık

Vergi incelemeleri, soruşturmaları, ceza davaları devam eden hatta hapis cezası alan binlerce kişiyi ilgilendiren yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Vergi kaçakçılığı suçları işlendiği her dönemde ayrı hesaplanıp toplandığı için onlarca yıl hapis cezası öngören binlerce kişi hapisten kurtulacak.

Binlerce kişiyi hapis cezasından kurtaracak 'Vergi kaçağı' suçunda etkin pişmanlık dönemi başladı. Buna göre vergi kaçakçılığı suçlarında artık "zincirleme suç hükümleri" uygulanacak. Soruşturma veya davaya konu vergi cezasının ödenmesi durumunda ödenen tutara göre cezada indirime gidilecek.

YARARLANMA KOŞULLARI NELER?

Vergi kaçakçılığı suçlarında ağır yaptırımlar içeren cezalara ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Uzmanlar yapılan düzenlemelerin hukuken bedelli ve şartlı ceza indirimi olarak nitelendiriyor.

Vergi Usul Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle vergi kaçakçılığı cezalarında arıt 15-20 yılı bulan hapis cezaları verilmeyecek. Etkin pişmanlıktan yararlanmak için verginin gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme cezasının ödenmesi gerekiyor.

Vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılan davadan feragat edilmesi, yasal yollara başvurulmaması ve başvurulduysa vazgeçilmesi gerekiyor. Kesilen verginin gecikme faizi ve gecikme zammı, kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammı soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında indirilir.

CEZA YARI YARIYA DÜŞER

Diğer ifadeyle soruşturma (savcılık) ve infaz (cezaevinde olanlar dâhil olmak üzere mahkûmiyetleri kesinleşenler) aşamasındakiler için hapis cezası yarısı oranında düşürülmüş olur. Ayrıca kovuşturma (ceza yargılaması) evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi durumunda verilen ceza üçte bir oranında indirilir. Burada hâkimin takdir hakkı bulunmuyor. Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza yarı yarıya düşürülecek.

İLK DERECE MAHKEMESİNE GİDECEK

Yasa'nın yürürlüğe girdiği 8 Nisan itibariyle Vergi Usul Kanunu 359. Madde kapsamına giren suçlardan temyiz veya istinaf kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalardan lehe olan dosyalara bozma kararı verilecek. Yargıtay'daki dosyalar gelişlerinde usule uygun olarak ilk derece mahkemelerine gidecek. Cezalar ödenen miktara göre düşerken binlerce kişi de hapis cezasından kurtulacak.

 

 

 

 

İLGİLİ HABERLER