Eğitim
  • 19.10.2005 11:52

BU MADDE ÇOK TARTIŞILIR!

İSTANBUL - AKP hükümetinin önceki gün Bakanlar Kurulu''nda imzaya açtığı Özel öğretim Kurumları Yasa Tasarısı''nın özel okulları özendirmeye yönelik mali destekleri çok tartışma yaratacak. Belirsizliğin hâkim olduğu tasarıda, özel okullar devlet desteğiyle neredeyse bedava hale getiriliyor. Bu yasa tasarısı imzaya açıldığı haliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi''nden geçerse, hemen herkes devlete vergi vereceğine, çocuğunu ''kesesine uygun'' özel okula gönderebilecek. İmzaya açılan tasarıda nasıl sağlanacağı ve kaynaklarının nereden geleceği belli olmayan devlet desteğinin sınırı yok. Ancak en çok tartışmayı, ''mali destek ve istisnalarla ilgili'' düzenlemelerin yer aldığı 21. madde yaratacak. 21. maddeye göre Milli Eğitim Bakanlığı, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde özel öğretim kurumlarından hizmet satın alabilecek. Yani bakanlık bütün özel okulların katılacağı bir ihale düzenleyip, kazanana ''''Alın bu öğrencileri okutun'''' diyebilecek. Ancak geçtiğimiz yıl benzer bir maddenin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilmiş olması, tasarının bu maddesinin şimdiden sakat doğduğu anlamına geliyor. Yine bu maddeye göre özel okullarda eğitim gören öğrencilerin eğitim ücretinin yarısını geçmemek üzere ücretleri, devletçe karşılanabilecek. Ancak devletçe karşılanacak miktar ile öğrenci sayısı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte belirlenecek. Tartışma yaratacak maddenin yine en çok tartışma yaratacak hükümlerinden birisi de, Emekli Sandığı, Bağ Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu''na (SSK) tabi olanların çocuklarını özel okullara göndermeleri durumunda ödedikleri öğrenim ücretlerinin tamamını gelir vergisinden düşmelerine olanak sağlayan düzenleme. Bu hüküm şöyle işleyecek: Çocuğunu özel okula gönderen kişi, ödediği ücretin bir aya isabet eden bölümünü, bir aylık vergi matrahından düşecek. Örneğin mükellefin sosyal güvenlik kesintisinin düşülmesinin ardından ortaya çıkan vergi matrahı brüt 2 bin YTL. Bu kişi çocuğunu yıllık eğitim ücreti 12 bin YTL olan bir özel okula gönderiyor. Eğitim ücretinin aya düşen bin YTL''lik bölümü, 2 bin YTL''lik vergi matrahından indirilecek. Vatandaş bu durumda 2 bin YTL''lik matrah üzerinden değil, bin YTL''lik yeni vergi matrahı üzerinden vergi verecek. Yani vergisi neredeyse yüzde 50 oranında azalacak. Bu yöntem sayesinde özel okulu bedavaya getirmiş olacak. Devlet de bir miktar vergiden fedakârlık edecek. Maddede bir hata var Tasarının bu şekilde yasalaşması durumunda yıllık eğitim ücreti 21 bin YTL olan Robert Kolej''e, maaşı düşük olanların yanı sıra Türkiye şartlarında çok yüksek olanlar bile çocuklarını devlet desteğiyle çok hesaplı şekilde gönderebilecek. Ancak maddenin yazılışında da bir hata olduğu gözleniyor. Çünkü ilgili maddede, ödenen ücretin tamamının gelir vergisinden düşüleceği belirtiliyor. Vergi uzmanlarına göre bu indirimin matrah üzerinden yapılması gerekiyor. Bu da maddenin yazımının özensiz ve aceleci bir şekilde yapıldığını gösteriyor. 21. maddede bir de öğrencinin velisine çocuğu özel okula gittiği sürece düşük faizli ve uzun vadeli kredi verileceği hükmü var. Ancak hemen hemen tümü önemli mali kaynak gerektiren bu düzenlemelere IMF''nin nasıl razı edileceği de meçhul. (radikal)

İLGİLİ HABERLER