Eğitim
  • 19.10.2005 12:53

LİSELERİN SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ

ANKARA - Lise öğrencileri, özürlü olarak okula devam edemeyeceklerse bunu resmi sağlık kuruluşlarından aldıkları belgeyle belgelendirecekler. Artık, özel sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar geçerli olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği, liselerde eğitim-öğretim süresinin 4 yıla çıkarılması kapsamındaki düzenlemeler çerçevesinde yenilendi. Yeni yönetmelik Resmi Gazete''nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, ''''özürlü ve özürsüz olarak okula devam'''' konusu yeniden düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER