Gündem
  • 27.2.2003 11:37

BÜROKRASİDE ATAMALAR SÜRÜYOR...

ANKARA - Çeşitli bakanlıklarda çok sayıda bürokrat görevlerinden alınırken, bazı görevlere de yeni atamalar yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yardımcılığı'na aynı yer Daire Başkanı Yavuz Mollasalihoğlu, Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığına ise Haydar Çiftçi getirildi. Bursa Defterdarı Hüsamettin Bülent Arslan'ın başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındığı Maliye Bakanlığı'nda ise Personel Genel Müdür Yardımcılığı'na aynı yer Daire Başkanı Zekeriya Karakoç, Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı'na aynı yer Daire Başkanı Hamit Ümit Aksoy atandı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda ise Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı'na Oktay Şendur, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na Ali Öztürk, Yüksek Fen Kurulu üyeliğine Fuat Arabacı getirildi. Sağlık Bakanlığı'nda da Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Çelik ise başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi Sabahattin Aydın ise Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ile görevlendirildi. Ulaştırma Bakanlığı'nda ise Mali İşler Dairesi Başkanı A. Nazmi Uzun başka bir göreve atanmak üzere görevden alınırken, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı adı altında yeniden düzenlenen bu göreve Yunus Çağlayan getirildi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcıları İbrahim Halil Danaoğlu ve Vedat Keçeci, başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı. Köy Hizmetleri Genel Müdür yardımcılıklarına ise aynı yerde Başmüfettişi Hacı Duluklu ile aynı yerde Müfettiş olan Ahat Özdemir getirildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda da Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü'ne İbrahim Kısacık getirilirken, başka bir göreve atanmak üzere görevden alınan İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı İbrahim Vatansever'in yerine Yusuf İnce getirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdür Yardımcılığına, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Uzman Şube Müdürü Elmas Yaşar BOSTANCI getirildi. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Alkan Şahin ise başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı. Muş İl Kültür Müdürlüğü'ne, Kahramanmaraş İl Kültür Müdürü Nihal Balık getirilirken, Orman Bakanlığı'nda da Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na Halil İbrahim Yalçın getirildi. Orman Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Selçuk Önal ise başka bir göreve atanmak üzere görevden alındı. Çevre Bakanlığı'nda da Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Sakabaş ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yılmaz başka görevlere atanmak üzere görevlerinden alındı. Çevre Bakanlığı Müşavirliğine ise Teftiş Kurulu Başkanı Fikret Peker atandı.

İLGİLİ HABERLER