Gündem
  • 29.9.2011 10:45

CHP'Lİ İSA GÖK 1 EKİM'DE DE YEMİN ETMEYECEK!

Meclis yeni yasama yılına 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Boykotu sona erdiren BDP’li vekiller, 1 Ekim’de Meclis’te olacak. CHP Mersin Milletvekili İsa Gök ise bir süre daha yemin etmeyecek.

-BİR SÜRE DAHA YEMİN ETMEYECEK-

İsa Gök, 1 Ekim’de Meclis’te olacağını ama yemin etmeyeceğini söyledi. Milletvekilliğinin düşürülmesine izin vermeksizin direnişini sürdüreceğini ifade eden Gök, “Silivri zulümhanesindeki milletvekili arkadaşlarımın haykırışlarını anlatmaya devam edeceğim” dedi.

Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile birlikte 1 Ekim’de Meclis’te olmayı umut ettiğini belirten Gök, “Eğer bu olmazsa 1 Ekim’de Meclis’te olacağım ama yemin etmeyeceğim. Direnebildiğim yere kadar direneceğim” dedi.

-İÇTÜZÜK NE DİYOR?-

“Milletvekillerinin devamsızlığı” başlıklı Meclis İçtüzüğü’ndeki 138. maddeye göre, bir milletvekili Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa devamsızlığı Başkanlık Divanınca tespit edilirken Genel Kurul’da devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşmesine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar veriliyor. “Milletvekillerinin devamsızlığı” başlıklı madde 138. madde şöyle:

MADDE 138– Bir milletvekili Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa devamsızlığı Başkanlık Divanınca tespit edilir ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderilir.

Karma Komisyon, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasındaki hükümlere göre durumu inceler ve raporunu hazırlar.

Bu raporu görüşen Genel Kurul devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi gerektiğine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verirse, üyeliği düşer. Üyeliğinin düşmesi istenen milletvekili isterse Karma Komisyonda ve Genel Kurulda kendisini savunur veya bir üyeye savundurur. Son söz her halde savunmanındır.

Oylama, Karma Komisyon raporu üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından itibaren yirmidört saat geçmeden yapılamaz.

Bir yasama yılı içinde izinsiz veya özürsüz olarak toplam kırkbeş birleşimden fazla yok sayılan milletvekilinin yolluklarının üç aylığı kesilir.

İLGİLİ HABERLER