Ekonomi
  • 19.5.2004 10:34

EMEKLİ SANDIĞI'NDA ŞAİBE...

SOSYAL Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur'un ardından Emekli Sandığı'yla ilgili de şok iddialar ortaya atıldı. TBMM KİT Komisyonu tarafından hesap ve işlemleri ibra edilen kurum, 2000 yılında 837 trilyon, 2001 yılında da 1.5 katrilyon lira açık verdi. Komisyonun AKP'li üyesi Hamza Albayrak ise, 22 milletvekili ile birlikte Emekli Sandığı'nın ibra edildiği rapora itiraz etti ve konunun yeniden görüşülmesini istedi. Komisyon, 25 Mayıs'ta toplanarak Emekli Sandığı'nın durumunu yeniden masaya yatıracak. Emek inşaat Albayrak'a göre, Emekli Sandığı gayri menkulleri, Vakıf ve Emek İnşaat AŞ'nin kurduğu konsorsiyuma peşkeş çekildi. Emekli Sandığı imkanları, vakıf ve şirket ortaklığına teminatsız, hiç bir sınır tanımadan tahsis edildi. Kurumun sahip olduğu varlıkların kullanımı ve idaresinin, çağdaş yönetim anlayışına uymadığını iddia eden Albayrak, Emekli Sandığı'nın suistimale açık olduğunu öne sürdü. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun hazırladığı inceleme raporunda da iddiaların doğrulandığını öne süren Albayrak, yöneticiler hakkında soruşturma açılması gerektiğinı ve savcıların göreve çağrıldığını vurguladı. Albayrak, Emekli Sandığı'nın, gerek asli fonksiyonlarını ifa etmede, gerekse dışarıdan sağladığı mal ve hizmet alımlarında, kendi personel vakfı ve iştiraklerine aşırı derecede menfaat sağladığının tespit edildiğini bildirdi. İhalesiz verildi KİT Komisyonu Başkanlığı'na sunulan raporda da şöyle deniyor: ''Emekli Sandığı, 05.01.2001 tarihinde İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi tesisin işletmesi, Sandık Personel Vakfı'nın yüzde 95 sermayesine sahip olduğu ESA Tıp Ltd.Şti.'ye verilmiştir. 08.02.2001 tarihinde İstanbul Etiler Dinlenme ve Bakımevi tesisinin işletmesi de yine aynı şirkete verilmiştir. Bu tesisin güvenlik, temizlik vb. işleri de yine aynı şirkete ihalesiz olarak verildi. Zikredilen tesisler dışındakı diğer tesislerde de aynı yöntem takip edilmiş ve aynı şirkete işletme verilmiştir.'' Ankara ve İstanbul'daki emsal gayrimenküllerin dikkate alındığında, çok cüzi bedellerle bu binaların kiraya verildiğini savunan Albayrak, ''Bu durum, tatil köyleri ve plajları, otoparklar vb. varlığın kullanımında da mevzubahistir. Ankara İtfaiye meydanındaki arsa, yine ihalesiz olarak Emek Güvenlik AŞ'ye verilmiştir'' ifadesini kullandı. YDK da rapor hazırladı İhalesİz yapılan bütün bu işlemlerin Başbakanlığın 26.10.1998 ve 1998/28 sayılı Genelgesine aykırı olarak gerçekleştirildiği belirtilirken, rapora şu ifadeler damgasını vurdu: ''Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu yapılan usülsüz işlemler ile ilgili olarak ''İvedi Durum Raporu'' düzenledi. 4734 sayılı Kamu İhale Yasası kapsamı dışında kalması amacıyla ESA Tıp Ltd.Şti. ile daha önce akdedilen 01.02.2002-31.12.2002 tarihlerini kapsayan mukavele değiştirilerek 01.04.2002 tarihinden itibaren 20 yıllık sözleşme yapılmıştır. Sözleşmedeki bu değişiklik ve hukukun genel ilkelerine aykırı olarak yönetmelik ihdası ile Başbakanlık genelgesine, idare hukuk kurallarına ve yerleşmiş teamüllere aykırı olan işlemlerin yürütülmesine devam edilmesi Emekli Sandığı kaynaklarının suiistimale uğratıldığını göstermektedir.'' Farklı menfaat AKP'li Hamza Albayrak, Emekli Sandığı'nın sahip olduğu otellerin altısını işleten Emek İnşaat ve İşletme AŞ ile akdedilen hasılat-kira mukaveleleri ile işletilen diğer otellerin mukavelelerinin değerlendirilmesinde, sözleşmelerde farklı menfaat sağlayan hükümlerin olduğunun tespit eldiğini ifade etti. Otel işletmelerinin ''ara organizasyon olarak, Sandık personel vakfına kurdurulacak bir şirket eliyle'' gerçekleştirildiğini belirten Albayrak, şunları söyledi:''İstanbul Hilton Oteli'nde safi kârın yüzde 84'ü kuruma, yüzde 16'sı Hilton Oteli'ne bırakılırken, diğer altı otelde safi karın yüzde 92'si kuruma, yüzde 8'i Emek AŞ'ye bırakılmaktadır. Emek AŞ ile kıyaslandığında, yüzde 8'lik fazla bir kaynak aktarımı söz konusudur. Emek İnşaat AŞ'nin işlettiği 6 otel, 2001 yılında toplam 3.5 trilyon zarar etmiştir.'' (D.B. TERCÜMAN)

İLGİLİ HABERLER