Sağlık
  • 28.4.2010 12:54

GDO YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı GDO yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Resmi Gazete’de yayınlanan, değişiklik ile GDO Yönetmeliğinin genel hükümleri arasında yeralan ’’İnsan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO ve ürünlerinin ithalatı ve piyasaya sunulması yasaktır’’ hükmü, düzenlemeden çıkarıldı.

Yönetmeliğin izin koşulları ile Teknik Risk Değerlendirme Komitesinin görev yetkilerini düzenleyen maddelerinde yapılan değişiklik çerçevesinde de Komite, ticarete konu olan ve risk değerlendirmesi sonucu Avrupa Birliği’nde tüketime uygun olduğu onaylanmış genler hakkında değerlendirme yapacak. Değerlendirme sonucu bu onaylı genler arasından uygun görülenlerin listesini Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na gönderecek.

Komite, GDO’lu ürünlerle ilgili etiketleme koşullarını da belirleyecek.

İLGİLİ HABERLER