İŞTE BAKANLIKLARA YAPILAN YENİ ATAMALAR

İŞTE BAKANLIKLARA YAPILAN YENİ ATAMALAR
26.1.2003 - 12:04
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) Başkanı Mehmet Akif Bakır, Başbakanlık Müşavirliği görevine atandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararları ile Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman ve Çevre Bakanlıklarında atamalar gerçekleştirildi. Buna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Çoban başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı. Adalet Bakanlığında açık bulunan Müsteşar Yardımcılıklarına Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Mutlu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da açık bulunan Personel Genel Müdürlüğü'ne de Nadir Alpaslan atandı. BAYIRLIK İLE ULAŞTIRMA BAKANLIKLARINDA ATAMALAR Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda, Bakanlık Müşavirliğine Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Taha Müftüoğlu'nun, Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişliğine Mahmut Seydanlıoğlu'nun, Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine de Ahmet Gönültaş'ın getirilmesi uygun bulundu. Ulaştırma Bakanlığında ise Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı A. Tahir Dengiz'in atanması, Personel Dairesi Başkanı Nurettin Erol'un da görevinden alınması kararlaştırıldı. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA ATAMALAR Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda yapılan atamalarla da Müsteşar Yardımcılığına Ramazan Kadak getirilirken, Bakanlık Müşavirliğine Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü M. Akif Paksoy'un, bu suretle boşalan göreve ise Samsun İl Müdürü Mehmet Taşan'ın atanması uygun görüldü. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Abbas Aslan, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Talat Yılmaz ve Salih Altay görevlerinden alındı. Ayrıca Köy Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Mirbey Ertuğrul ile Aydın Muratoğlu da görevden alındı. KOSGEB BAŞKANI DEĞİŞTİ Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Bayram Çamkerten görevinden alınırken, yerine aynı yer uzmanlarından Erkan Gürkan atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (Botaş) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kılavuz ile Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şanlıtürk de görevlerinden alındı. ORMAN BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Keskin görevinden alınırken, yerine Necati Cengiz getirildi. Orman Genel Müdür Yardımcısı M. Vefa Altınçekiç'in yerine M. Ali Yılmaz, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdür Yardımcısı Rasih Kubaoğlu'nun yerine de Mesut Yaşar Kamiloğlu atandı. Açık bulunan Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdür Yardımcılığına da aynı yer Daire Başkanı Davut Odabaşı getirildi. Bakanlık Müşavirliğine ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Alaettin Toker atandı. Çevre Bakanlığı'nda ise Nevşehir İl Çevre Müdür Mehmet Yüksel ile Çankırı İl Çevre Müdürü Ahmet Bezci görevlerinden alındı.
GÜNDEM HABERLERİ
Hakkımızda/Künye
  • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
  • Kuruluş : 21 Mart 2001
  • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
  • Editörler
  • Melek Baritoğlu
; ;