HANGİ FAKÜLTE KAÇ PUANDAN ALIYOR?

HANGİ FAKÜLTE KAÇ PUANDAN ALIYOR?
22.7.2004 - 11:00
Sınavı kazanan adaylar, tercih formlarını doldurarak 26 Temmuz-4 Ağustos günleri arasında teslim edecekler. Adaylara gönderilen tercih kılavuzundaki bilgilere göre, geçen yıl fakültelerin büyük bölümü 320 ile 370 arasında taban puanla öğrenci kabul etti. Taban puanlar, geçen yıl üniversitelere yerleşen öğrencilerin puanlarına göre oluştuğu için adaylar, tercih etmek istedikleri bölümleri, taban puanlar doğrultusunda yapabilecekler. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendislikleri ile Mimarlık, Diş Hekimliği, Eczacılık gibi sayısal puan türüyle öğrenci kabul eden bölümlerin taban puanları 330-370 arasında değişiyor. Sayısal puan türünde birkaç bölümün taban puanı 260'a kadar düşüyor. Eşit Ağırlıklı bölümlerin taban puanları ise 320-360 arasında yoğunlaşıyor. Sözel alanda, devlet üniversitelerinde 310'un altında taban puan hemen hemen bulunmuyor. Bu alanda iyi bir bölüme girebilmek için 350'nin üzerinde puan almak gerekiyor. Bu arada, paralı eğitim veren vakıf üniversitelerinde okuyabilecek durumdaki öğrenciler ise puan açısından daha şanslı. Vakıf üniversitelerinin burslu olmayan bölümlerindeki taban puanlarının, devlet üniversitelerine göre oldukça düşük olduğu dikkati çekiyor. TIP FAKÜLTELERİ Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel puan türlerinde adayların en fazla tercih ettiği bölümler arasında yer alan Tıp, Hukuk ve Türkçe Öğretmenliği gibi programların taban puanları, adayların puanlarıyla hangi üniversitelere yerleşebilecekleri konusunda fikir veriyor. Buna göre, sayısal puan türünde öğrenci alan 40 tıp fakültesi arasında taban puanı en yüksek fakülte; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Fakülte geçen yıl, Türkçe tıp için 365.876, İngilizce tıp için 366.651 taban puanla öğrenci aldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ise devlet üniversiteleri arasında Tıp Fakültesi'ne en düşük puanla öğrenci alan fakülte oldu. Fakültenin taban puanı; 346.893 olarak gerçekleşti. Vakıf Üniversiteleri arasında da Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 311.374 ile en düşük taban puana sahip. Üniversite, burslu okumak isteyenler için 347.738 taban puan belirlerken, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi kendi kategorisinde adaylarında en çok puan arayan fakülte oluyor. Fakültenin burssuz taban puanı 345.185, burslu taban puanı da 358.815. Tıp fakültelerindeki puan dağılımı şöyle: Adnan Menderes: 349.817, Afyon Koca tepe: 348.357, Akdeniz: 354.126, Ankara: 361.123, Atatürk: 348.078, Başkent: 345.185 Burslu-358.815, Celal Bahar: 351.403, Cumhuriyet: 347.212, Çanakkale: 3.867, Çukurova: 355.449, Dicle: 349.000, Dokuz Eylül: 356.006, Ege: 356.857, Erciyeş: 350.378, Fırat: 347.637, Gazi: 358.825, Gaziantep: 350.7, Gaziosmanpaşa: 350.012, Hacettepe: Türkçe 365.876, İngilizce-366.651, Harran: 347.724, İnönü: 349.877, Cerrahpaşa: Türkçe 357.635 İngilizce-364.702, Kahramanmaraş Sütçü İmam: 350.294, Karadeniz Teknik: 348.760, Kırıkkale: 349.293, Kocaeli: 351.029, Maltepe: 311.374, Burslu- 347.738, Marmara: 358.250 (İngilizce), Mersin: 352.961, On dokuz Mayıs: 349.743, Osman gazi: 352.486, Pamukkale: 352.617, Selçuk: 351.4, Süleyman Demirsel: 350.941, Trakya: 348.387, Ufuk: 335.273 burslu-349.111, Uludağ: 354.786, Yeditepe: 321.951, burslu-357.180, Van Yüzüncü Yıl: 346.893, Karaelmas: 347.640 HUKUK FAKÜLTELERİ Eşit Ağırlıklı puan türüne göre öğrenci kabul eden devlet üniversitelerine bağlı hukuk fakülteleri arasında taban puanı en yüksek Galatasaray (359.181), en düşük Dicle (322.038) Üniversitesi oldu. Vakıf üniversitelerinin hukuk fakültelerine bakıldığında da Bilkent Üniversitesi 301.149, burslu-360.193; Koç Üniversitesi: 310.798, burslu-357.052 ile taban puan listesinin üstünde yer alıyor. Bahçeşehir Üniversitesi ise 248.983 taban puan ile listenin son sırasında bulunuyor. Hukuk fakültelerinin taban puanları şunlar: Ankara: 344.667, Bahçeşehir: 248.983 burslu- 331.238, Başkent: 292.581 burslu- 348.394, Bilkent: 301.149 burslu- 360.193, Çağ: 263.703 burslu- 318.524, Çankaya: 284.721, burslu-337.435, Dicle: 322.038, Galatasaray: 359.181, Gazi: 340.775, İstanbul: 337.437, İstanbul Bilgi: 269.366, Kadir Has: 266.019, Kırıkkale: 327.783, Kocaeli: 330.846, Koç: 310.798, burslu-357.052, Maltepe: 252.478, burslu-324.674, Marmara: 334.049, Selçuk: 328.657, Yeditepe: 286.598, burslu-333.859. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ Sözel puanla öğrenci alan Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünün taban puanı Gazi Üniversitesi'nde 352.270, Kafkas Üniversitesi'nde ise 332.004. Vakıf üniversitelerinden Başkent Üniversitesi'nin Türkçe Öğretmenliği için taban puanı 310.167, burslu taban puanı da 336.019. Üniversitelerin bu bölüm için belirledikleri taban puanlar şöyle: ''Abant: 336.986, Balıkesir: 343.189, Başkent: 310.167 burslu-336.019, Celal Bayar: 339.517, Çanakkale 18 Mart, 341.589, Dicle: 336.879, Dokuz Eylül: 348.295, Erciyes: 340.742, Fırat: 335.105, Gazi: 352.270, Gaziantep: 336.598, İnönü: 339.780, İstanbul: 347.014, Karadeniz Teknik: 340. 321, Kafkas: 332.004, Marmara: 348.002, Mersin: 342.407, Muğla: 339.497, Mustafa Kemal: 338.309, Niğde: 337.664, Ondokuz Mayıs: 342.183, Pamukkale: 342.230, Sakarya: 336.963, Selçuk: 344.295, Süleyman Demirel: 337.799, Uludağ: 346.001, Van Yüzüncü Yıl: 335.781, Zonguldak Karaelmas: 334.517. TERCİH İŞLEMLERİ Adayların, tercih formlarını doldurmaya başlamadan önce eğer olanakları varsa ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresli internet sitesinden ÖSS ile ilgili duyuruları izlemeleri gerekiyor. Tercih formunu, 2004-ÖSS'yi kazanan veya sadece sınavsız geçiş için başvuran adaylar doldurabilecek. Adaylar sınava girip girmediklerini ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde bulundurarak tercih kılavuzundaki bilgileri inceleyerek hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar ve bu programların kodlarını tercih formunun ilgili alanlarına tercih sırasına göre yazıp kodlayacaklar. Y-ÖSS puanlarına ait yüzdelik dilimleri ile programların en küçük puanlarından hesaplanan yüzdelik dilimler arasında paralellik bulunduğu için, tercih yaparken kılavuzdaki yükseköğretim programlarına ait yüzdeliklerin sınav sonuç belgesindeki Y-ÖSS puanlarına ait yüzdelikler ile karşılaştırılması adaylara yol gösterici olabilecek. Ancak, yükseköğretim programlarında gerçekleşen puan türü değişiklikleri, kontenjanın azalması veya artması, programa kabul koşullarında meydana gelebilecek değişiklikler, ek puan alabilecek öğrenci sayısı değişimleri, alanda veya yakın alanlarda yeni açılan programlar ve öğrenim ücretlerinde meydana gelen değişiklikler gibi birçok etkenin, bu yıl oluşacak yüzdelik dilimleri ve sıralamayı değiştirebileceğinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Tercih formu yumuşak uçlu ve siyah bir kurşunkalem ile zedelenmeden doldurulacak. Bu formun kirletilmemesi, buruşturulmaması ve katlanmaması gerekiyor. İNTERNETLE GÖNDERİLEBİLECEK Tercih formunu teslim etmeden önce, tercih formu ve yerleştirme ücreti olan 18 milyon lirayı Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası veya Halk Bankası şubelerinden birine yatırarak, dekont alacaklar. Yerleştirme ücretini yatırmak için adayların T.C kimlik numaralarını banka görevlilerine söylemeleri yeterli olacak. Adaylar, bankadan aldıkları dekontların bir nüshasını ve tercih formunu, 26 Temmuz-4 Ağustos günleri arasında lise ve dengi okul müdürlükleri veya ÖSYM sınav merkezi yöneticiliklerine, 2 milyon lira ödeyerek teslim edecekler ve karşılığında makbuz alacaklar. Adayların bu makbuzu saklamaları isteniyor. Tercih formu internet yoluyla da gönderilebilecek. Bu yolu kullanacak adayların da 18 milyon lirayı adı geçen bankalardan birine yatırmaları gerekiyor. Bu ücret yatırılmadan adayların tercih formunu internetten ÖSYM'ye ulaştırmaları mümkün olmayacak. Adaylar, ücret yatırıldıktan 1 gün sonra tercih formlarını internetten ÖSYM'ye gönderebilecekler. Tercih formlarını internetten gönderen adayların banka dekontunu ÖSYM'ye göndermelerine gerek bulunmuyor. Tercihlerini hem internet yoluyla gönderen hem de okullara teslim eden adayların, okullara teslim ettikleri formdaki bilgileri esas alınacak. ÖSYM, ÖSS sonuçlarına göre yerleştirme işlemini 2004 Ağustos ayı içinde yapacak.
EĞİTİM HABERLERİ
Hakkımızda/Künye
  • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
  • Kuruluş : 21 Mart 2001
  • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
  • Editörler
  • Melek Baritoğlu
; ;