Medya
  • 17.5.2020 17:58

Hasbıhal -7!.. Haram lokma

HARAM LOKMA
İki şey müminlerin üzerine vazifedir..
Helale yaklaş, haramdan uzaklaş.
Bu kısa cümle çok şey ifade eder.
Bir mümin için en tehlikeli işlerden birisi haram lokmadır.
Bilerek yahut bilmeden yediğin haram lokma, bütün yaşamın boyunca pek çok hayırlı işine engel olur.
Haram lokma Dışarıdan hayırlı bir şeyin girmesine mani olur.
Haram lokma insan vücuduna girdiğinde, tıpkı bir gaz yayılması gibi her yanı sarar ve kapatır.
Büyüklerin nasihatleri ve onlardan gelen feyzler ile size yapılan dualar, haram lokmanın bu görünmez engeline çarpar.
O yüzden de böyle kimselerin gönlüne feyz girmez.
Büyüğünün ettiği nasihatler bir kulağından girip diğer kulağından çıkar. Asla kalbine inmez.
Haram lokma kalpleri çok hızlı kararır. Tövbe edilmedikçe kararma sürer. Bir süre sonra Kalpleri zift gibi olur. Yine tövbe edilmez ise o kalpler kömürleşir.
Bir günah kalbe düştüğünde; Hokkaya daldırdığın tüyü, beyaz bir kâğıda bir kez vurman gibi, kalplerde küçük bir siyah nokta olarak belirir.

Her günah kalpte böyle küçük bir nokta olarak zuhur eder.
Merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Yüce Allah, kuluna tövbe etmesi için 24 saat verir.
24 saat boyunca o leke hareket etmez yani büyümez.
Tövbe etmediğin takdirde, işte o leke gün gün büyümeye başlar.
Bir gün gelir kalbi tamamen kaplar. Sonra ikinci kez kaplar, ta ki zift gibi yapana kadar..
İşte sık sık tövbe etmek bunu engellemek için lazımdır.
Tövbe kararan kalpleri aydınlatır.
Rahmeti ve merhameti sınırsız olan Yüce Hak, kulunun tövbesini kabul ettiğinde o kararmalarda ortadan kalkar.
Evinin bereketi de yediğinin içtiğinin lezzeti de helal lokmadır.

Bazı koyunların etinin lezzetsiz olmasının sebebi; başkasının tarlasından otlamış, yani haram lokma yemiş olmasıdır.
Bu yüzden aynı kasaptan aldığınız her etin lezzeti birbirinden farklı olur.
Hayvanın bile etinin lezzetini helal lokma verir.
Bir mal sahibi, hayvanlarına bilerek, izin almadan başkasının malını yediriyorsa; ne o hayvanların lezzeti kalır, ne de evinin bereketi.
Bu hayvanlarını satarak eline geçen para bereketsiz olur ve bir çırpıda biter. O paralar kabirde ateş, Cehennemde odun olur.
Onun için, evin bereketi, ağızın lezzeti için birinci şart helal lokmadır.

Rızkın az olsun ama helal olsun. Rızka şükür, rızkı katlar.
Rızk; ihsan demektir. Yani Allahü teala’nın sana lütfu yani hediyesidir.
Kalbin rızkı; aşktır, bedenin rızkı; yiyecektir, içecektir ve havadır.
Kısaca canlı kalman için gerekenlerdir.
Beden yiyip sağ kalacak ve kalbine güç verecek, kalp aşk ile Rabbine tabi olacak.
Formül budur. Bedenle ruhun ilişkisi de budur.
Bu yüzden ikisi de birbirine mahkûmdur. Birisi olmadan diğeri olmaz.
İbadetlerin onda dokuzu helâl lokmadır.
Helâl lokma yiyenin eli kolu bağlansa, yine ibadete, namaza koşar.
Haram yiyen ise ibadetten soğur. Besmelesiz yenilen yemek, insan vücudunda hastalık yapar.
Duanın kabulü için temiz ağız lazımdır. Ağzın temizliği helal lokmadan başlar.

Haram lokma girdiği ağızı pis eder.
Allahü teala pis ağızlardan çıkan duayı kabul buyurmaz.

Böyle kimselerin ne kendisine ne de başkasına ettiği dualar kabul olmaz.
Bu bakımdan dua ederken araya büyükleri katmalıdır.
Boğazından helal lokma geçirmeyenin duası da, yardım çağrısı da kabul görmez.
Bilerek haram lokma yiyen, yani bile bile hakkı olmayan veya başkasına ait bir malı yiyen ömrü billah iflah olmaz.
Duanın kabulü için sık sık tövbe etmeli, bilerek ya da bilmeyerek yediği haram lokmalar için Allahü teala’dan af dilemelidir.
Haram lokma ibadetin aşkına ve lezzetine de engeldir.

Helal lokma ibadetin lezzetini arttırır. Yiyeceğin lezzeti dilde, ibadetin lezzeti kalpte olur. Haram lokma yiyenin kalbi karardığı için yaptığı ibadetlerden zevk almaz.
Helal lokma yiyenin kalbi aydınlık olduğu için ibadetin zevkine varıp lezzeti artar.

Bayezidi Bistami hazretlerinin bir özelliği vardı. Anne karnı da dahil olmak üzere, ağzından içeriye haram lokma girmemişti.
Annesi "Bayezid'e hamileydim, o zamanlarda, pazardan birinin eriğini aldım yedim. Böyle zamanlarda, Bayezid hemen karnıma tekmeyi vurur, bir hal ile beni kusturur, o meyveyi çıkarttırırdı. Ben ne zaman kusarsam bilirdim ki o son lokmada bir şey vardı. Bayezid 8 yaşındaydı, geldi dedi ki; "Ey ana ben ibadetlerimden zevk almaz oldum, acaba benim ağzımdan içeriye bir haram lokmamı düşürdün?” deyince, düşündüm düşündüm aklıma şu geldi; yandaki komşuya gitmiştim, orada sobada tarhana kaynatmışlardı, bu arada Bayezid kundağımda ağlıyordu. Acaba çocuğumun ağlaması susar mı diye, elimi o tarhanaya soktum, ağzına verdim" diyor.

Bayezidi Bistami hazretleri annesine, "İşte benim ibadetlerimden zevk almamamın nedeni; o ağzıma verdiğin bir parmak tarhanadır. Ne olur git bunlarla helalleş, ben artık ibadetlerimden zevk alamıyorum" buyurdu.
Annesi gidip komşusuyla helalleşince, "Anne Allah senden razı olsun, ibadetlerimi artık zevkle yapmaya başladım" buyuruyor.

Bir evliya, haram lokma olarak tek bir pirinç tanesi yese, onun üstünlükleri tam o anda elinden alınır. Feyzi yedi cihana ulaşsa bile, o anda bıçak gibi kesilir.
Silsilei Aliyye büyüklerinden Ubeydullah-ı Ahrâr hazretleri şöyle anlattı:
- Bir gün hocam Seyyid Kâsım hazretleri bana; "Bâbu! Zamânımızda hikmet ve hârika niçin az zâhir oluyor, bilir misin?
Çünkü bu zamanda bâtının tasfiyesi, kalbin temizlenmesi pek az insanda kalmıştır. Olgunluğa ulaşmak, bâtının, gönlün, kalbin tasfiyesi iledir. Bâtının tasfiyesi, kalbin temizlenmesi, helâl lokma yemekle mümkündür. Bu zamanda helâl lokma yiyen pek azdır. Bâtınını tasfiye etmiş insan da yok gibidir ki ondan ilâhî esrâr nasıl tecellî etsin?
Tövbe Estağfurullah..

1400 yılında hal bu iken, şimdiki halimizden Rab’ıma sığınırım.
Onun merhameti ve rahmetine sığınırım.
Şükürler olsun ki; rahmeti sonsuz olan bir Rabbimiz var.
Şükürler olsun ki;  ümmetini çok seven bir peygamberimiz var.
Habib-i Hûda, Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) efendimiz affımıza yönelik müjdeleri şöyle verdi;
- Allahü teâlâ, günah işleyip pişman olanı, istigfar etmeden önce affeder.
- Günde 70 defa istigfar edenin, 700 günahı affolur.
-
Bir mümin günah işleyince, melek üç saat bekler, eğer o kimse istigfar ederse, o günahı yazmaz.
- Günahınız çok olup göklere kadar ulaşsa, pişman olunca, Allahü teâlâ, tevbenizi kabul eder.

Rabbım Helal lokma ile rızıklandırıp, haram lokmadan sakındırsın.
Ya Rabbi tövbe ettik, tövbelerimizi kabul eyle.. Bize Rahmetin ve Merhametinle muamele eyle. (AMİN)     

NOT:
Peygamber efendimiz, 
(“Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüverrahmanürrahim el-hayy-ül-kayyumüllezi la-yemutü ve etubü ileyh Rabbigfir li
istigfarını 25 defa okuyanın, odasında, ailesinde, evinde ve şehrinde kaza, bela olmaz) buyurdu.
Bunu ayrıca her sabah ve akşam da üç kere okumalıdır. [Günde 25 kere okunmalı, ayrıca sabah ve akşam üçer kere okunmalı]
Âlimlerin çoğu, talebelerine ve evlatlarına bunu okumalarını tavsiye etmişler, çok faydasını görmüşlerdir. 

METİN ÖZER/HABERVİTRİNİ

İLGİLİ HABERLER