Gündem
  • 31.10.2014 23:46

Hükümet Yüksek Yargıdan cemaati sildi

Yargıtay ve Danıştay’da değişiklikler ön gören kanun teklifi Meclise sunuldu. Teklife göre Danıştay başkanının yetkileri artırılırken, Yargıtay’ın çalışma yapısı yeniden düzenlenecek.

Danıştay ve Yargıtay’ın daire ve üye sayılarını artıran değişiklik teklifi Meclis'e sunuldu. Buna göre Danıştay başkanının yetkileri artırılıyor, Danıştay Başkanlar Kurulu’nun yetkileri ise kısıtlanıyor. Danıştay’da daire sayısı 15'ten 17'ye, Yargıtay’ın daire sayısı ise 36’dan 48’e çıkıyor. Yeni düzenlemeyle Yargıtay’a atanacak tetkik hakimler konusunda Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulu’nun görüşü alınmayacak. Teklif yasalaşırsa hükümete yakın üyelerin kaybettiği Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulu seçimleri de tekrar yapılacak.

Danıştay Başkanı'nın etkisi artıyor

Teklife göre, Danıştay Başkanlar Kurulu'nun yetkileri azaltılırken Danıştay Başkanı'nın yetkileri artırılıyor.

Danıştay’da üyelerin görev dağılımına 16 daire başkanından oluşan Başkanlar Kurulu değil Danıştay Başkanı'nın tek söz sahibi olduğu Danıştay Başkanlık Kurulu karar verecek. Daire başkanlarının ve üyelerinin görev yerinin değiştirilmesi de yine Başkanlık Kurulu'nda karara bağlanacak.

Danıştay Başkanlar Kurulu’nun tetkik hakimleri görevlendirme yetkisi elinden alınacak, bu yetki de Danıştay Başkanı'na verilecek. Teklif yasalaştıktan sonraki 15 gün içinde yeni kurulacak dairelerde üye seçimi yapılması da öngörülüyor. Bu üyelerin seçimi de yeni HSYK Genel Kurulu tarafından yapılacak.

Yargıtay’ın görüşü alınmayacak

Teklif Yargıtay’da da daire sayılarının arttırılmasını içeriyor. Bu dairelerde görev yapacak üyeleri de yeni HSYK Genel Kurulu belirleyecek. Yargıtay’da görevlendirilecek tetkik hakimleri için Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulu’nun görüşünün alınmasından vazgeçilecek. HSYK, belirlediği isimleri doğrudan atayacak. Yargıtay'ın geçici hâkim görevlendirme yetkisi de elinden alınacak.

Yargıtay Başkanlar Kurulu yeniden seçilecek

Teklif bu haliyle yasalaşırsa Temmuz ayında yapılan ve hükümete yakın isimlerin kaybettiği Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulu seçimleri yenilenecek. Bu seçimler teklifin yasalaşmasından itibaren 15 gün içinde yapılacak. Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulu Yargıtay'daki dairelerde çalışacak üyeler ile tetkik hakimlerin hangi dairede görev yapacağını belirleyecek.

Danıştay ve Yargıtay'da hükümete yakın isimler kaybetti

Danıştay'da 29 Eylül 2014 tarihinde yapılan HSYK üyeliği seçiminde hükümetin desteklediği adaylar kazanamadı. Danıştay Büyük Genel Kurulu YARSAV'ın desteklediği Taci Bayhan ile Cemaatin desteklediği bağımsız aday Şaban Işık'ı HSYK'nın yeni üyeleri olarak seçmişti.

Yargıtay'da ise geçtiğimiz Temmuz ayında Yargıtay’ın yapısıyla ilgili yapılan değişiklik uyarınca Birinci Başkanlar Kurulu seçimleri yapılmış ancak hükümetin desteklediği üyeler Başkanlar Kurulu'nda seçilememişti. 23 Eylül 2014 tarihinde ise Yargıtay Genel Kurulu’nda HSYK üye seçimleri yapılmış, hükümetin desteklediği üyeler yine HSYK üyeliğine seçilememişti.

Kaynak: Al Jazeera

 

İLGİLİ HABERLER