Medya
  • 31.3.2002 00:33

İÇİŞLERİ BAKANI YÜCELEN'DEN BASIN TRAFİK KARTI GENELGESİ

KAYNAK : Haber Vitrini BAYAZIT CEBECİ ANKARA - İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, Sarı Basın Kartı ve Basın Trafik Kartlarının, Emniyet görevlileri başta olmak üzere bazı kamu kurum ve kuruluşlarını tanınmadığı ve resmi kimlik olarak kabul edilmediği ve bunlarla ilgili haklara riayet edilmediğini belirlenmesi üzerine 81 İl Valiliğine bir genelge gönderdi. Yücelen, genelgede, Basın Kartları Yönetmeliği'nin 4. maddesinde Basın Kartı'nın 'Resmi nitelikli bir kimlik belgesi" olduğunu belirtildiğine işaret ederek, yönetmeliğinin 46. maddesinin birinci fıkrası (f) bendinde, "Basın kartı hamilleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nce düzenlenmiş, Basın Trafik Kartı'nı ibraz etmek şartıyla, devlet törenlerinde, milli veya milletlerarası müsabakalarda, basın toplantılarında, Türk ve yabancı devlet büyüklerinin resmi ziyaret, gezi ve incelemelerinde ve benzeri diğer durumlarda, trafik görevlilerinin vereceği işaret ve talimatlar doğrultusunda, park etme, durma, duraklama ve geçiş üstünlüğü gibi kolaylıklardan yararlanmak hakkına sahiptir. Ayın maddenin iki ikinci fıkrasında,' Güvenlik kuvvetleri ve kamu kuruluşları, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerde, basın kartı sahiplerinin görevlerini en kolay şekilde yapmalarına yardımcı olurlar', 49. maddesinde ise 'Basın kartının verilmesi, kullanılması, sağlayacağı kolaylıklar ve gerektiğinde geri alınmasına ait esaslar ve usuller, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce birlikte tespit edilerek ilgililere duyurulur' denilmekte" hatırlatmasını yaptı. Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında 26.05 1989 tarili protokolde basın trafik kartlarının kullanılması ve sağlayacağı kolaylıklar genelgede şöyle açıklandı: "- Güzergah ve kavşaklarda trafiğin düzenlenmesinden ve yönetiminden sorumlu olan görevliler, görevlerin ifası sırasında, taşıtlarında Basın Trafik kartı bulunan görevli basın mensuplarında gördüklerinde veya bu kişilerin müracaatları veya o anda ses ve ışık cihazıyla verecekleri duyulur ve görülür bir işaret aldıkları takdirde, derhal kendilerine geçiş kolaylığı sağlayacak ve trafiğin genel şartlarını dikkate alarak görev mahalline bir an önce varmaları için gerekli her türlü kolaylığı gösterecektir. - Görev yerlerinde, trafik zabıtasınca basın mensuplarının araçlarına, trafiği aksatmamak şartıyla ve mümkün olması halinde durma duraklama ve park etme kolaylığı sağlanacaktır". Yücelen genelgesinde, Sarı Basın Kartı ve Basın Trafik Kartlarının emniyet görevlileri tarafından layıkıyla tanınmasını isteyerek, "Bu kartların özel kuruluşlarca verilen tanıtma kartlarıyla karıştırılmamasına dikkat çekilecek ve ülkemizde bulunan yabancı basın mensuplarının mesleki çalışmaları sırasında izne tabi olmayan ve kamuya açık yerlerde Emniyet güçlerini engellenmelerini sağlanarak, rahatsız edecek şekilde takibe alınmayacak, böylece yerli ve yabancı basın mensuplarıyla basın mensuplarımızın arasında yaşanan istenen ve istenmeyen üzücü durumlar önlenecektir" ifadesini kullandı. Yücelen, ayrıca polisin kendisini gibi kamu hizmeti gören basın mensuplarına yardımcı olmasının, yasal görevin yanısıra insani bir görev olduğunu da kaydetti.

İLGİLİ HABERLER