Ekonomi
  • 30.6.2009 09:00

İKAMETGAH KALKIYOR, SABIKA KAYDI İNTERNETTEN

Devlet kapısında istenen 420 çeşit belge işlemden kalkarken, sabıka kaydı kuyrukları da sona eriyor. Hükümet, vatandaşın kamu iş ve işlemlerinde karşılaştığı bürokrasi çilesinden kurtulması için düğmeye bastı.

215 hizmette noter onayı zorunluluğu kalkarken, sabıka kaydının internetten alınması kolaylığı da geldi. Dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu bürokrasiyi kolaylaştıracak düzenlemele imza attı.

215 AYRI HİZMETTE NOTER KALKTI

Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek tarafından açıklanan düzenlemelere göre, bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi başlığı altında 170 yönetmelikte değişiklik yapıldı. 420 belge işlemden kaldırıldı.

215 hizmette de noter onayı zorunluluğu kalktı. 46 yetki merkezden taşraya, 26 yetki de valilik ve bölge müdürlüklerinden alt kademelere devredildi. Böylece birçok işlem Ankara’ya gitmeden çözülecek. Yılda vatandaştan 15 milyon adet sabıka kaydı istenirken ve adli sicil bürolarında bu işlem uzun kuyruklar oluştururken, artık birçok işlemde sabıka kaydı istenmeyecek.

Sabıka kayıtları internet üzerinden kolaylıkla alınabilecek, sadece kimlik numarasıyla bu işler çözülebilecek.

İkametgah ve nüfus cüzdan örneğine son

Vatandaşların bazı yerlere müracaatlarında onlarca belge istenmesi uygulaması da yönetmelikle son buluyor. Yapılan düzenlemeyle 420 değişik belge işlemden kaldırılıyor. Örneğin huzur evlerine kabul edilecek yaşlıların düzenlemesi gereken nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgesi, gelir durumunu gösterir belge gibi belgeler tamamen kaldırılıyor.

Buna göre, onay aramayacak kurumlar ve bakanlıklar şunlar:

''Başbakanlık Merkez Teşkilatı, Denizcilik Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT, TOKİ, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırılık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları''

Söz konusu çalışma kapsamında 46 yetki, merkezden taşraya, 26 yetki valilik ve bölge müdürlüğünden alt kademelere olmak üzere 72 yetki devredilecek.

Bu çerçevede, gemi adımlığı başvuru işlemleri bölge müdürlüklerinden alınarak, liman başkanlıklarına verilecek. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü işlemlerine ilişkin valiliklerde bulunan bazı yetkiler, il müdürlüklerine devredilecek. Bunlar arasında, Gönüllü Aile Hizmeti, Koruyucu Ailenin Seçimi, Kuruluşa Yaşlı Kabulü işlemleri de bulunuyor.

Bürokrasinin azaltılması çerçevesinde bazı hizmetlerde ya da başvurularda sabıka kaydı ilgili kurum tarafından takip edilecek.

İLGİLİ HABERLER