Ekonomi
  • 26.2.2022 18:56

İstanbul Boşanma Avukatı

Boşanma resmi olarak taraflar arasında yapılan evlilikten sonra gelen bir aşamadır. ilk önce şu bilinmelidir. Boşanma hukuku aile hukuku içerisinde düzenlenmektedir. Önce evliliğin ne olduğu bilinmelidir. Evlilik bir kadın ve bir erkek arasında yapılan ve tarafları ortak bir hayata koyan bir hukuki sözleşmedir. Yasal olarak yapılan bir evlilik çeşitli sebeplerle sona erebilir. Evliliği sona erdiren nedenlerden biri de yetkili aile mahkemesinde yapılan boşanmadır. Boşanma mahkeme huzurunda yapıldığından dolayı keyfi şekilde yapılamaz. Boşanma sebeplere bağlıdır. Mahkeme sebepleri takdir eder ve tarafları haklı bulursa boşanma kararı verebilir. Yani karı ve koca her aklına etikleri gibi boşanma kararı alamazlar. Boşanma iki şekilde yapılabilir. Bunlar anlaşmalı ve çekişmeli boşanma biçimidir. Söz konusu boşanma türlerinin kendilerine göre sonuçları ve sebepleri vardır.

Boşanma avukatı ise hukuk içinde bir tanımı olmamakla beraber halk dilinde genel olarak boşanma davalarına vekillik yapan ve alanında uzmanlaşmış hukuki bilgi olarak boşanma davalarında diğer avukatlardan üstün duruma gelmiş avukatlara denir. İstanbul boşanma avukatı ise istanbul ilinde boşanma davalarına vekillik yapan ve bu konuda istanbul çevresinde hukuki bilgi olarak istanbul en iyi boşanma avukatı adlarıyla ün yapmış ve bu konuda müvekkillere en sağlıklı hukuki yardımı yapan avukatlara verilen isimlerdir. Boşanma süreci zorlu ve yorucu bir süreçtir. Bu süreçte genel olarak aile hukukunda hukuki bilgisi sağlam olan tarafları en kısa şekilde sonuca ulaştıran avukatlar tercih edilmelidir. Kısaca hukuk aleminde boşanma avukatlığı diye bir uzmanlık yoktur. Ancak istanbul çevresinde boşanma ve aile hukuku alanında en iyi sonuçları alan avukatlara istanbul çevresinde halk tarafından aile avukatı istanbul  denildiği kabul edilir. Ayrıca avukatın hukuki bilgisinin önemli olduğunun bir diğer kanıtı ise şöyledir; avukat boşanma davası sürecini iyi hazırlayıp ona göre taleplerde bulunmalıdır. Aksi halinde mahkeme tarafından dava reddedilebilir.

 En İyi Boşanma Avukatı

 Boşanma davalarında taraflar en iyi sonuçları ortaya çıkaracak ve hak kaybı yaşanmasına izin vermeyecek avukatları tercih ederler. En iyi boşanma avukatları böyle durumlarda önem arz etmektedir. En iyi boşanma davası avukatları tarafları iyi dinleyerek taleplerini doğru şekilde saptamalıdır. Tarafların taleplerine göre dava dilekçesi hazırlayıp yetkili aile mahkemesinde davayı açmalıdır. Mahkeme huzurunda tarafların taleplerine mahkeme hakimine iyi şekilde arz etmelidir. Günümüzde boşanma dava sayılarının artmasıyla birlikte alanında uzman kişiler dava sürecinde tercih edilmektedir. Taraflar hukuki bilgileri ve alanında uzmanlaşmış boşanma avukatlarını tercih etmektedir.

 Anlaşmalı Boşanma

 Anlaşmalı boşanma; eşlerin boşanma davasının sonuçları hakkında uzlaşmaları durumunda açılan boşanma davası türüdür. Tarafların anlaşmalı şekilde boşanmaları için medeni kanunun düzenlediği şartlar mevcuttur. Bu şartlar şunlardır;

 evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gereklidir. Evliliğin temelden sarsılmış olması gereklidir. Tarafların iradelerinde özgür olması ve davayı birlikte açmış olmaları yada diğeri diğerinin açtığı davayı kabul etmiş olması gereklidir. Tarafların anlaştıkları şartları hakimin kabul etmiş olması gereklidir. Tarafların davayı yetkili aile mahkemesinde açmış olmaları da gereklidir. Tarafların bulundukları yerde aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakacaktır. Anlaşmalı boşanma davasında yetkili aile mahkemesi ise eşlerin son 6 ay ikamet ettikleri yerdeki mahkemedir. Boşanma davasında taraflar bizzat hakim huzurunda dinlenir. Taraflar avukat tutmak zorunda değildirler. Tarafların hukuki destek almaları kedileri için gereklilik arz etmektedir. İstanbul çevresinde yaşayan insanların ise boşanma konusunda en iyi boşanma avukatı istanbul ile görüşüp hukuki yardım almaları çok önemlidir.

 Çekişmeli Boşanma

 Çekişmeli boşanma davası ise eşlerin aralarında boşanma sonuçları hakkında bir uzlaşma yolunu bulamaması halinde tercih ettikleri boşanma biçimidir. Eşler aralarında boşanma şartları konusunda anlaşamayabilirler. Çünkü boşanma süreci mali olarak da önemli konular içermektedir. Çekişmeli boşanma davasını genel olarak tarafların üzerinde uzlaşma sağlayamadıkları konular şöyledir; Taraflardan birinin boşanmak istememesi, tarafların çocuğu varsa velayetinin kimde kalacağı konusu, tarafların kimin nafaka vereceği yada ne kadar nafaka vereceği konuları sorun teşkil etmektedir. Çekişmeli boşanma davası Türk medeni kanununda düzenlenmiştir. Söz konusu davanın şartları vardır. Türk medeni kanununda düzenlenen çekişmeli boşanma sebepleri şunlardır; taraflardan birinin zina yapmış olması, taraflardan birinin onur zedeleyici hareket, kötü davranma, haysiyetsiz yaşam sürmek vb. fillerde bulunmuş olması, taraflardan birinin akıl hastası olması, taraflardan birinin ortak konutu terk etmesi, tarafların evliliklerinin temelinden sarsılması, taraflardan birinin diğerinin hayatına kast etmesi gibi sebepler çekişmeli boşanma için yeterli sebep olarak görülmektedir. Çekişmeli boşanma davası da tarafların son 6 aydır yaşadıkları yer aile mahkemesinde taraflardan birinin vereceği bir dava dilekçesi ile açılır. Avukat tutma zorunluluğu bulunmamakla beraber hukuki yardım almak faydalı olaacaktır.

 

İLGİLİ HABERLER