Gündem
  • 29.9.2010 11:11

İŞTE 49 MADDELİK HSYK TASARISI!

HSYK’nın yeni yapısıyla ilgili uyum yasası tamamlandı. Adalet Bakanlığı, Bakanlar Kurulu'na gönderdiği tasarıyı internetten yayınladı. Buna göre, bakan dairelerin çalışmaları ile hakim ve savcılarla ilgili suç ve disiplin işlerinin görüleceği toplantılara katılamayacak ve oy kullanamayacak.

12 Eylül’de kabul oyu verilen 26 maddelik referandum paketinin belkide en çok tartışılan maddesi HSYK’yla ilgili 49 maddelik uyum çalışması tamamlandı.

İşte 49 maddelik düzenlemeden öne çıkan ayrıntılar...

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İdari ve Mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olacak, bir bütçesi bulunacak.

Kanunlarda açıkça bakanlığa verilenler dışındaki hakim ve savcıların tüm özlük işleri HSYK tarafından yerine getirilecek.

Adalet bakanı, olan başkan dairelerin çalışmalarına katılamayacak, sadece genel kurul toplantılarına girebilecek.

Genel Kurul’da hakim ve savcılarla ilgili disiplin ve üyelerle ilgili suç ve disiplin işlerinin görüşüleceği toplantılara katılamayacak oy kullanamayacak.

Teftiş Kurulu Başkanı, teftiş kurulu başkan yardımcıları, kurul başmüfettişleri, kurul müfettişleri, genel sekreter yardımcıları, kurulda görev yapacak tetkik hakimleri genel kurul tarafından atanacak.

Yönetmeliklere çıkarma ve genelge düzenleme yetkisi genel kurula ait olacak.

Adalet Bakanlığı müsteşarı daire başkanı ve başkanvekili seçilemeyecek.

Adalaet Bakanlığı müsteşarının toplantıya katılmaması dairelerin toplanmasına ve karar almasına engel olmayacak.

Genel kurulun ve dairelerin meslekten çıkarma cezasına ilişkin kararlarına karşın yargı merciilerine başvurulabilecek..

Başkanın tek başına yaptığı işlemlere verdiği kararlara karşı denetim, soruşturma izinleri, başkanın olur verme ya da vermeme şekline karşı yargı yoluna gidilebilecek.

Daha önce yargı kararlarına yargı yolu kapalı olan kararlarda meslekten çıkarma cezalarına karşı yargı yolu açık ancak diğer kararlara karşı yargı yolu kapalı olacak..

Daha önce etkin iç itiraz sistemi yokken yeni düzenlemede etkin iç itiraz sistemi getiriliyor.

Kurulun genel sekreterlik ve teftiş kurul başkanlığı şeklinde hizmet birimleri olacak.

Teftiş Kurulu HSYK'ya bağlanacak, HSYK'nın kendi sekreteryası hizmete girecek.

Kurulun üst yöneticisi, başkanvekili, harcama yetkilisi, genel sekreter, gerçekleştirme görevlisi genel sekreter tarafından belirlenecek. Genel sekreter yardımcısı olacak.

Başkan, yetkilerinin bir kısmının yazılı olarak başkanvekiline devredebilecek.

Başkanın genel sekreterin atanması dışında atamalarda hiçbir yetkisi bulunmayacak. Genel sekreteri de genel kurulun teklif ettiği 3 aday arasından atayacak.

Kurulun idari personelinin atama yetkisi başkanvekilinde olacak.

Üyelerin hangi dairede görev yapacağı genel kurul tarafından seçimle belirlenecek.

Genel kurul gündemi başkan tarafından belirlenecek ancak, üyelerin talebi ve genel kurulun kararıyla her zaman gündemde değişikliğe gidilebilecek.

Genel kurul en az 15 üyeyle toplanacak ve üye tam sayısının saf çoğunluğuyla karar alınacak.

Daire başkanları daire üyeleri arasından genel kurul tarafından seçilecek.

Daireler en az 5 üyeyle toplanacak ve üye tam sayısının saf çoğunluğuyla karar alınacak.

Kurul üyelerinin kurul üyeliği görevleriyle ligili suç ve disiplin suçu işlemleri genel kurul tarafından yapılacak.

Genel kurulun ve dairelerin kararlarına karşı yeniden inceleme talebinde bulunulabilecek.

Dairelerein yeniden inceleme kararına karşı genel kurula itiraz edilebilecek.

Kurulun yüksek mahkemelerden gelen üyeleri görev süresi sona erdiğinde yüksek mahkeme üyeliğine doğrudan geri dönecek.

Hakim-savcı kökenli üyelerin görev süresi sona erdiğinde yeni oluşacak kurul tarafından terfi ettikleri 3 ilden birisine uygun bir göreve atanacak.

Diğer kamu görevlerinden gelen üyelerin süresi bittiğinde ise ilgili kurumları tarafından uygun göreve atanacaklar.

Hakimlerin özlük dosyaları Adalet Bakanılığı’nda değil kurulda tutulacak. Hakim ve savcıların özlük işleriyse artık sadece kurul tarafından yürütülecek.

Daha önce yayınlanamayan kurul kararları kişisel veriler korunmak kaydıyla yayınlanacak.

İLGİLİ HABERLER