Gündem
  • 8.6.2014 17:37

İşte Başbakan Erdoğan'a kurulan tezgahın delili

Paralel Yapı'nın kurduğu komplonun boyutlarını ortaya koyan raporun ayrıntıları şöyle:

* FREKANSLAR ELE VERDİ: Günlük hayatta kullandığımız dijital telefonlardaki frekans spektrumu 4 bin Hertz (4kHz) ile sınırlı. Yani 4 bin Hertz üzeri sinyaller telefonda taşınamaz. Dolayısıyla günlük hayatımızda duyduğumuz bir sesle telefonda aktarımı yapılan seslerin frekans spektrumu farklıdır. Ses kaydında "çıkıntı" diye nitelendirilen ve 9-10 bin Hertz'e varan kısımlar tespit edildi. Bu çıkıntılar iki ses kaydının birbiriyle "acemice" eklenmesi sonucunda ortaya çıkar. Esasında bu çıkıntılar filtreleme teknikleri ile kolayca örtülebilmekte. Fakat ses kaydının belli kısımlarının telefon dışı kaynaklardan (gündelik yaşamdaki konuşmalardan) elde edilmiş olması ve bu yöntemin kullanılması durumunda kaydın bazı kısımlarının tahrip olacağı gerekçesiyle tercih edilmediği anlaşılmıştır.

* "SIFIRLAMA" BEŞ PARÇAYLA OLUŞTURULDU: (Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen kayıt) Konuşmada "Tamamen- sıfır-landı-mı" kısmında beş parçalı bir ekleme olduğu açık. "Men" ve "sıfır" kısımlarındaki 10 bin hertze varan spektrum öğelerinin bulunması yine sesin bütüncül olmayıp farklı kaynaklardan sağlanarak birleştirildiğini göstermekte. Benzer şekilde "Sa-mandı- ra - ve - Mal-te-pe" kelimeleri de üç ayrı parçadan birleştirilerek oluşturulan kelimelerdir.

* SÜMEYYE'Yİ DE EKLEMİŞLER: Diyaloğa inandırıcılık kazandırılması bakımından bir Sümeyye (Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan) konusu eklenmiş gözükmekte. Seslerin "yapmacık" olduğu ses yapısından anlaşılmaktadır.

* HECE HECE BİRLEŞTİRİLDİ: Kelimelerin bile parçalardan oluşturulduğu görülmekte. Yani konuşmadaki kelimeler yekpare değil; farklı hecelerin birleştirilmesiyle oluşturulan kelimeler.

* ARKA PLAN MONTAJI ÖRTMEK İÇİN: Kayıtta bazı yerlerde arka plan sesi bulunmakta, bazı yerlerde bulunmamakta. Arka plan sesleri farklılık göstermekte. Bu sesin doğal ses olmadığı, herhangi bir telefon "codec"i tarafından üretilmediği düşünülmekte. Bu sesin ilgili kısma montajın duyulabilir etkilerini azaltmak ve bu kısmın tüm kaydına bütünlük kazandırılmak için eklendiği değerlendirilmekte.

ERDOĞAN'IN SES PARMAK İZİ Mİ ALINDI?
Raporda bir sesin parmak izinin çıkarılıp, başkasının o sesle konuşturulmasının mümkün olduğu belirtilerek, "Herhangi bir ses kaynağının incelenmesi, bu hususların göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmek durumunda" denildi. (Sabah)

İLGİLİ HABERLER