Ekonomi
  • 30.6.2010 11:08

İŞTE DAR GELİRLİ İÇİN GEÇİM PAKETİ

AK Parti ve CHP arasındaki 'Sosyal yardım vaadi' yarışı kızıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'aile sigortası' projesine karşılık, AK Parti'den kapsamlı bir sosyal yardım düzenlemesi ile yanıt geldi. Hükümet bir yıldır üzerinde çalıştığı Sosyal Yardım Yasa Taslağı'nı tamamladı. Taslak, Bakanlar Kurulu'nda tartışılıp son şeklini aldıktan sonra TBMM'ye sevk edilecek. Taslakta düzenlenen sosyal yardımların hesaplanmasında, asgari ücret baz alınacak. 1 Temmuz'da 599.11 TL olacak olan asgari ücrete göre belirlenen yardımları alacak kişiler 'Muhtaçlık Ölçüm Yöntemi' ile belirlenecek...

YAŞLILIK YARDIMI: İhtiyaç sahibi hanede yaşayan 65 yaşını doldurmuş kişilere, asgari ücretin yüzde 25'i oranında aylık nakdi olarak ödenecek... Şu anda böyle bir yardım yapılması halinde yaşlılık yardımı aylık 149 lira olarak ödenecek. Bu yardım için 'bireyin bakmakla yükümlü kimsesi olmaması, kamu kurum ve kuruluşlarında iaşe ve barınmaları dahil sürekli bakımının yapılmaması' koşulları aranacak.

ENGELLİ YARDIMI: İhtiyaç sahibi hanede yaşayan, her yaştaki engelli bireye, asgari ücretin yüzde 55'i oranda 'engelli yardımı' yapılacak. Bu da aylık 329 lira demek.. Engelli yardımı için, 'kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını doldurmamış, tüm vücut fonksiyon kayıp oranı yüzde 40 ve üzeri engelli bireyin bulunması; 18 yaşını doldurmuş, tüm vücut fonksiyon kayıp oranı yüzde 40-69 arasında bir işe yerleşmemiş engelli bireyin bulunması; 18 yaşını doldurmuş, tüm vücut fonksiyon kayıp oranının yüzde 70 ve üzeri ağır derecede engelli bireyin bulunması' koşulları aranacak.

ÇOCUK YARDIMI: Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki birçok kız çocuğunun nüfus kütüklerine kaydının yapılmamasını dikkate alan hükümet, bunu önlemeye dönük bir yardım tipi geliştirdi. Buna göre, öncelikle ihtiyaç sahibi haneler belirlenecek ve kız çocuklarına biraz daha fazla yardım yapılacak. Çocuk Yardımı, ihtiyaç sahibi hanedeki gebe kadınlar ile 0-6 yaş grubundaki çocuklara asgari ücretin yüzde 3.5'u oranında aylık nakdi olarak yapılacak. Bu tutar, şimdiki asgari ücret baz alınırsa ayda yaklaşık 21 TL olacak. Gebe kadının bu yardımdan yararlanmak için sürekli sağlık bakımlarını yaptırması ve 7 yaşın altındaki çocuğunu da sürekli sağlık bakımından geçirmesi koşulu aranacak. İhtiyaç sahibi ailelerin 7-15 yaş arasındaki kız çocuklarına, çocuklarını okula gönderme koşulu ile asgari ücretin yüzde 6'sı (36 lira), erkek çocuklarına asgari ücretin yüzde 5'i (30 lira) tutarında, 16-18 yaş grubundaki kız çocuklarına asgari ücretin yüzde 8'i (48 lira), 16-18 yaş grubundaki erkek çocuklarına asgari ücretin yüzde 6'sı oranında (36 lira) ödeme yapılacak.

SOKAK ÇOCUKLARINA KARŞI ÖNLEM: Eğitim yardımının yapılması için ihtiyaç sahibi hanedeki 18 yaşını doldurmamış çocukların tümünün zorunlu eğitimine devam etmesi, zorunlu eğitim çağında değilse, çıraklık ve meslek eğitim programına devam etmesi koşulu aranacak. Çocukların hiçbir koşulda sokakta çalıştırılmayacağının da aile tarafından taahhüt edilmesi istenecek.

GEÇİM YARDIMI: İhtiyaç sahibi haneye, bireylerin yaşı dikkate alınmadan geçim yardımı yapılacak. Geçim yardımı için, 'hanenin hiçbir gelirinin olmaması, işsizlik aylığının kesilmesi, hanede çalışmaya engeli bulunmayan bireylerin tamamının Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olması' koşulları aranacak. Eğer hanedeki bireyin işyerinden kendi kusuru halinde çıkarılması ya da kendi isteğiyle işten ayrılması söz konusu ise, geliri kalmayan bireyin işsizlik ödeğini de yitirmesinin ardından 90 gün geçmesi gerekecek. Bu kapsama giren hanelere, TÜİK'in en son açıkladığı, hanedeki kişi sayısına göre belirlenen mutlak yoksulluk sınrı değerinin 2 katı tutarında aylık geçim yardımı yapılacak.

İş kurma ve meslek edindirme yardımı

Sosyal riske maruz kalmış hanelere meslek edindirme ve meslek geliştirme kursları düzenlenecek. Bireylerin bu kurslara devam etmesini sağlamak için de aynı ve nakdi yardım yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Yaşayan İnsan Hazinesi' kapsamında ilan ettiği yok olma tehlikesi taşıyan mesleklerin, usta-çırak ilişkisi içinde yaşaması sağlanacak. Bu kapsamdaki mesleklere öncelikli iş kurma yardımı yapılacak. İş kurma yardımları asgari ücretin en fazla yüzde 2400'ü (14 bin 378 Lira), meslek edindirme yardımları asgari ücretin en fazla yüzde 750'si oranında (4 bin 493 lira) olacak. Kurulan işten elde edilen gelir, yardımın verildiği yıl ve izleyen 2 yıl süresince gelir vergisi ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak. İş kurma yardımını alan kişi, nakdi yardımın yapıldığı ayı izleyen ay başından itibaren 2 yıl sonra faizsiz olarak 6 aylık aralarla dört eşit taksitte bu borcunu ödeyecek.

AKŞAM

İLGİLİ HABERLER