Medya
  • 30.4.2020 22:02

Kıyamet alametleri -4!.. Rasûlullah Deccal'e benzeyen İbn Sayyad'ı kovdu

KIYAMET ALAMETLERİ -4

MERYEM OĞLU ISA DECCÂL’I ÖLDÜRECEK Mİ?
Cariye el Ensarî (Rahmetullah Aleyh)’den işittim şöyle diyordu: “Meryem oğlu İsa, Deccâl’i “Bab-ı Lûd” denilen yerde öldürecektir.” 

Katâde (Radıyallahü anh)’den rivâyetle Rasûlullah (Sallalahü Aleyhi ve Sellem)’in şöyle buyurduğunu aktardı: “Her Peygamber; Ümmetini tek gözlü yalancıdan sakındırmıştır. Dikkat edin o tek gözlüdür Onun iki gözü arasında kâfir yazılıdır.” 

İBN SAYYAD KIMDIR?
Ebû Saîd (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
İbn Sâid hac veya umre ziyaretçisi olarak Mekke’ye giderken benimle arkadaş oldu. Herkes yürüdü ben onunla baş başa kaldım kendisi hakkında söylenenlerden dolayı ondan ürperip korkmaya başladım. Bir yerde konakladığımızda eşyalarını şu ağacın olduğu yere koy dedim. Derken bir davar gördü süt sağdı ve bana da o sütten getirdi ve Ey Ebû Saîd buyur iç dedi. İnsanların kendisi hakkında söylediklerinden dolayı elinden süt içmekten hoşlanmadım ve bugün sıcak bir gündür, sıcak günlerde süt içmeyi sevmem dedim.
Bunun üzerine şöyle konuştu:
Ey Ebû Saîd herkesin benim hakkımda söylediklerinden dolayı bir ip alıp ağaca bağlamayı ve kendimi asıp kurtulmayı düşündüm, sözlerimin başkalarına kapalı kalacağını sanıyorsan şunu iyi bil ki size hiçbir şey kapalı kalmayacaktır.
Siz Rasûlullah (Sallallahü aleyhi ve Sellem)’in hadisini en iyi bilenler değil misiniz?
Ey Ensâr topluluğu Rasûlullah (Sallallahü aleyhi ve Sellem)’in Deccâl’ın kâfir olduğunu söylemedi mi? Ben ise Müslümanım.
Rasûlullah (Sallallahü aleyhi ve Sellem) Deccâl’ın zürriyeti olmayacağını söylemedi mi? Ben ise çocuğumu Medîne’de bırakmışım.
Rasûlullah (Sallallahü aleyhi ve Sellem) onun Mekke ve Medîne’ye giremeyeceğini söylemedi mi? Hâlbuki ben Medîneliyim ve seninle birlikte Mekke’ye gitmekteyim.
İbn Sâid bunları söylerken ben Allah’a yemin olsun ki kendisi hakkında yalan söylenmektedir. Dedim Sonra şöyle dedi: Ey Ebû Saîd sana gerçek ve doğru bir haber vereceğim. Vallahi ben, O Deccâl’i kesin olarak tanıyorum babasını da tanıyorum şu anda yeryüzünün neresinde olduğunu da biliyorum. Bunun üzerine ben: “İşin doğru gitmesin tüm günlerin zararla kapansın” dedim.

Ebû Saîd (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
“Rasûlullah (Sallallahü aleyhi ve Sellem) Medîne sokaklarından birinde İbn Sâid ile karşılaştı ve onu biraz yanında alıkoydu.
İbn Said, o zamanlar Yahudî bir delikanlı idi saçı ise örgülü idi Rasûlullah (Sallallahü aleyhi ve Sellem)’in yanında Ebû Bekir ve Ömer’de bulunuyordu. Rasûlullah (Sallallahü aleyhi ve Sellem)  ona: “Benim Allah’ın Rasûlü olduğuma şehâdet eder misin?” buyurdu
Oda: “Sen benim Allah’ın elçisi olduğuma şehâdet eder misin?” karşılığını verdi.
Bunun üzerine Rasûlullah (Sallallahü aleyhi ve Sellem) “Allah’a meleklerine kitaplarına elçilerine ve ahiret gününe iman ettim buyurdu ve ne görüyorsun” diye sordu.
İbn Sâid: “Su üzerinde bir arş görüyorum” dedi. Peygamber (Sallallahü aleyhi ve Sellem)’de: “Deniz üzerinde şeytanın arşını görüyor” buyurdu.
Rasûlullah (Sallallahü aleyhi ve Sellem); “Tekrar ne görüyorsun?” diye sordu. 
“Bir doğru ve yalancılar veya doğrular ve yalancı görüyorum” dedi.
Bunun üzerine Rasûlullah (Sallallahü aleyhi ve Sellem), “Karmaşıklığa düşürülmüş bir kimse ondan uzak durunuz buyurdu.” 
Sonra Rasûlullah, içimde gizlice tuttuğum bir şey var onu bil bakalım dedi.
Peygamberimiz (Duhan sûresinin 10. ayetini içinden geçirmişti.)
İbn Sayyad; “O Duhh” tur dedi.
Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem) , “Defol oradan sen bir kâhin olarak haddini asla aşamayacaksın.” Dedi.
Hazret-i Ömer: “Ey Allah’ın Rasûlü! İzin ver de boynunu uçurayım” dedi.
Bunun üzerine Rasûlullah (Sallalahü Aleyhi ve Sellem.): “Bu gerçekten Deccâl ise sen onun hakkından gelemezsin, eğer o değilse onu öldürmekte bir hayır yoktur” buyurdular. (Ebû Dâvûd, Melahım: 16; Müslim, Fiten: 24)

Ebû Bekre (Radıyallahü anh)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (Sallallahü aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: 
“Deccâl’ın anne ve babası otuz yıl beraber olacaklar fakat çocukları olmayacak. Sonra onların tek gözlü bir erkek çocukları dünyaya gelecektir ki bu çocuk zararı çok faydası az olan bir çocuktur. Gözleri uyuyacak ve kalbi uyumayacaktır.
Sonra Rasûlullah (Sallallahü aleyhi ve Sellem) onun anne ve babasını bize tanıtmak üzere şöyle buyurdu:
Babası uzun boylu olup eti sıkıdır. Burnu kuşun gagasına benzer. Annesi ise tombul olup elleri de uzundur.
Ebû Bekre (Radıyallahü anh) dedi ki:
Medîne’de Yahudilerden doğan bir çocuk işittim ben ve Zübeyr b. Avvam gittik anne ve babasının yanına vardık birde ne görelim!
Rasûlullah (Sallallahü aleyhi ve Sellem)’in tarif ettiği şeyleri onlarda gördük.
Onlara, “Sizin başka çocuğunuz var mı?” dedik.
Dediler ki; “otuz sene bekledik çocuğumuz olmadı sonra bir oğlumuz oldu ki çok zararlı ve faydasız bir şeydir. Gözleri uyur kalbi uyumaz.”
Ebû Bekre (Radıyallahü anh) şöyle devam etti: Onların yanından çıktık o çocuğu bir kadife üzerinde güneşe uzanmış durumda gördük bir şeyler mırıldanıyordu hemen başını açtı ve “anneme ve babama ne dediniz?” Diye sordu.
Bizde, “Ne dediğimizi işittin mi?” dedik.
O da “Evet” dedi; Gözlerim uyur kalbim uyumaz.” (Müsned: 19522)

SAPIK VE SAPIKLIĞA GÖTÜRÜCÜ IDARECILER Mi GELECEK?
Sevbân (Radıyallahü anh.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Ümmetim için tek korkum sapık ve saptırıcı devlet adamlarının çıkmasıdır. Sevbân Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in şöyle buyurduğunu da söyledi: Ümmetimden bir cemaat Allah’ın emri tahakkuk edinceye kadar bâtıla galebe çalarak hak üzere devam edeceklerdir. Onları yardımsız bırakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir.” (Müslim, Imara: 44)
Peygamberimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in “Ümmetimden bir cemaat hak üzere olmaya devam edecektir.” Hadisi Ali’ye hatırlatılınca dedi ki: “Onlar hadisle uğraşan ve ona göre yaşayan kimselerdir.”

METİN ÖZER/HABERVİTRİNİ

İLGİLİ HABERLER