Medya
  • 14.5.2020 23:51

Kıyamet Alametleri -6!.. Horasandan çıkıp siyah sancaklarını Kudüs'e dikecekler

KIYAMET ALAMETLERİ (6)

EN ALÇAK KIMSE EN MUTLU KIMSE OLUNCAYA KADAR KIYAMET KOPMAYACAKTIR

Huzeyfe bin Yemân (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem)  şöyle buyurmuştur: “Dünyada alçak oğlu alçaklar en mutlu kimseler oluncaya kadar kıyamet kopmayacaktır.”

KIYAMET VE PEYGAMBERIMIZ BIRBIRINE ÇOK YAKINDIR

Müstevrid b. Şeddâd el Fıhrî (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem)  şöyle buyurmuştur: “Ben, kıyametin soluğunda gönderildim. Şunun şunu geçtiği gibi diyerek şehâdet parmağı ile orta parmağını birbirine yaklaştırarak gösterdi.” (İbn Mâce, Fiten: 25)

Enes (Radıyallahü anh) ’den rivâyete göre, Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Ben kıyametle yan yana gönderildim, Ebû Dâvûd, şehâdet parmağı ile orta parmağını gösterdi. Birinin diğerinden fazlalığı da bir şey mi sayılır sanki…”

KIYAMET KOPACAĞI ESNADA HANGI TOPLUMA SAVAŞ AÇILACAK?

Ebû Hüreyre (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Ayakkabıları kıldan yapılmış bir topluma savaş açılmadıkça kıyamet kopmayacaktır ve siz yüzleri deriyle kaplanmış kalkana benzeyen bir milletle savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır.”

HICAZ BÖLGESINDEN BIR ATEŞ ÇIKMADIKÇA KIYAMET KOPMAZ

İbn Ömer (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Kıyamet kopmazdan önce Hadremevt veya Hadramevt yakınlarından bir ateş çıkacak ve insanları çevresinde toplayacaktır. Ashab, Ey Allah’ın Rasûlü! Bize o zaman neyi tavsiye edersin dediler. Şam’a gidin buyurdular.” (Müslim, Fiten: 14)

YALANCI PEYGAMBERLER ÇIKMADIKÇA KIYAMET KOPMAYACAKTIR

Ebû Hüreyre (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Her biri Peygamber olduğunu iddia eden otuz kadar yalancı ve Deccâl çıkmadıkça kıyamet kopmayacaktır.” (Ebû Dâvûd, Fiten: 1)

Sevbân (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimden bazı guruplar müşriklere katılıp putlara tapmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Aynı zamanda ümmetimden otuz yalancı ortaya çıkacak ve her biri Peygamber olduğunu iddia edecektir. Halbuki ben Peygamberlerin sonuncusuyum benden sonra Peygamber olmayacaktır.” (Ebû Dâvûd, Fiten: 1)

HICRÎ ÜÇÜNCÜ ASIRDAN SONRA ETLENME VE YAĞLANMA ÇOK MU OLACAK?

Imrân b. Husayn (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem)’den şöyle buyurduğunu işittim: “En hayırlı insanların bulunduğu asır benim bulunduğum asırdır sonra onlardan sonra gelenler, sonra yine onlardan sonra gelenlerdir. Bunların ardından çok yiyip içmeden dolayı etlenip yağlanıp şişmanlayarak semiren ve semirmeyi seven ve şâhidlik istenmeden şâhidlik yapan bir toplum gelecektir.” (Müslim, Fedail-üs Sahabe: 52)

Imrân b. Husayn (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Ümmetimin en hayırlısı gönderildiğim asırda yaşayan Müslümanlardır. Sonra onları takip eden asırlardaki yaşayanlardır. Imrân üçüncü asrı zikredip zikretmediğini hatırlamıyorum. Sonra bir takım insanlar ortaya çıkacak şâhidlikleri istenmediği halde şâhidlik yapacaklar ve böylelikle hainlik edecekler de kendilerine itimat edilmeyecek çok yemelerinden dolayı aralarında şişmanlık yaygınlaşacaktır.” (Müslim, Fedail-üs Sahabe: 52)

CEHCAH ISIMLI BIRI IDARECI OLACAK MI?

Ömer b. Hakem (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Ebû Hüreyre’den işittim şöyle diyordu: Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Azâd edilmiş kölelerden Cehcah isimli, biri idareci oluncaya kadar gece ve gündüz sona ermeyecek yani kıyamet kopmayacaktır.” 

SAPIK VE SAPIKLIĞA GÖTÜRÜCÜ IDARECILER DE MI GELECEK?

Sevbân (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Ümmetim için tek korkum sapık ve saptırıcı devlet adamlarının çıkmasıdır. Sevbân Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu da söyledi: Ümmetimden bir cemaat Allah’ın emri tahakkuk edinceye kadar bâtıla galebe çalarak hak üzere devam edeceklerdir. Onları yardımsız bırakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir.” (Müslim, Imara: 44)

Ali b. el Medînî’den işittim şöyle demişti: Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve sellem)’in “Ümmetimden bir cemaat hak üzere olmaya devam edecektir.” Hadisi Ali’ye hatırlatılınca dedi ki: “Onlar hadisle uğraşan ve ona göre yaşayan kimselerdir.”

MERYEM OĞLU ISA’DA KIYAMETE YAKIN INECEK MI?

Ebû Hüreyre (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Canım, Kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki Meryem oğlunun adaletli bir hakem olarak size inmesi pek yakındır. O gelince haç’ı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak, mal o derece çoğalacak ki kimse onu kabul etmeyecektir.” (İbn Mâce, Fiten: 33; Müslüm, Fiten: 23)

Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Horasandan siyah sancaklar çıkacak hiçbir güç onların hakkından gelemeyecek sonunda o sancaklar İliya’ya (Kudus’e) dikilecektir.” (Tirmizî rivâyet etmiştir.)

İLGİLİ HABERLER