Medya
  • 6.9.2020 14:08

Mahşerde İlk kim hesaba çekilecek

MAHŞERDE İLK HESABA KİM ÇEKİLECEK

Naziat suresinin, (İşleri tedbir eden, yöneten melekler…) mealindeki beşinci âyeti açıklanırken şu hadis-i şerif bildiriliyor..
(Dünya işlerini dört melek idare eder: Cebrail, Mikail, İsrafil ve ölüm meleği Azrail.) [Kurtubi]

1- Cebrail aleyhisselâmın vazifesi, Peygamberlere vahiy getirmek, emir ve yasakları bildirmektir.
Cebrail Aleyhisselam aynı zamanda yerde olan olaylardan mesuldür. Depremler, yanardağ patlamaları ve kazalar gibi..
Yerde olacak azap Cebrail Aleyhisselam eliyle halk olur. Lut kavminin yerin dibine sokulmasını Cebrail Aleyhisselam sebep tayin edildi.

2- Mikail Aleyhisselam gökte olan işlerden ve rızıkları dağıtmaktan sorumludur. Yağmur, kar, rüzgâr gibi hava olayları, ekonomik nizamı, yani ucuzluk, pahalılık, kıtlık, bolluk yapmak, ferahlık ve huzur getirmek ve her maddeyi hareket ettirmek vazifesini vermiştir.
Gökten gelen ve gelecek olan azaplara Mikail Aleyhisselam vazifelendirildi.,

3- Azrail aleyhisselâmın insanların ruhunu almakla vazifelendirmiştir. Eceli gelenleri öldüren Allah’tır, ama bu işi Azrail aleyhisselam yapar.

4- İsrafil aleyhisselam Sur’a iki defa üfürecektir. Birincisinde, Allahü tealadan başka her diri ölecektir. İkincisinde, hepsi tekrar dirilecektir.
İsrafil Aleyhisselam aynı zamanda tebliğ meleğidir.

RESÛLULLAH EFENDİMİZ’İN MİRAÇ’DA GÖRÜP ANLATTIĞI İSRAFİL ALEYHİSSELAM
Bunu geçtikten sonra, bir melek gördüm; bir kürsü üzerine oturmuştu. (YEDİNCİ SEMADA)
Başı arş altında, ayaklan da yerin dibinde idi.
O kadar büyüktü ki: Dünya ve içindekiler ona ancak bir lokma olurdu. Kanadının bir ucu mağripte, bir uca da meşrıkta idi.
Yedi yüz bin melek, onun hizmetine durmuşlardı.
Bu meleklerden her birinin eli altında yedi yüz bin melek vardı. .
“Bu kimdir?.” diye sordum; Cebrail şöyle anlattı:
-Bu, İsrafil’dir.
Gidip selâm verdim. Selâmımı aldı; bana çok müjdeler verdi.
Bunun tesbihi şöyleydi:
-Duyan ve bilen Yüce Zat, noksan sıfatlardan münezzehtir.
Kendisini halka perdeleyen Yüce Zat, noksan sıfatlardan münezzehtir.
Yüce Rabbımız, tüm noksan sıfatlardan münezzehtir.

İsrafil Aleyhisselam’ın bu bilinen işinden başka her gün düzenli olarak yaptığı bir mühim işi daha vardır.
Büyük hadis alimlerinden İbn-i Ebû Hatem’in şöyle dediği rivayet olundu..
Levh-ü Mahfuz Arşa asılmıştır.

Yedi kat göklerden yukarıdadır. Kendisi beyaz incidendir. Etrafı kırmızı yakuttandır.
Uzunluğu sema ile yerin arası kadar büyüktür.
Genişliği meşrıkla mağrip arası kadardır.
Kalemi nurdandır. Kalemin yazdığı harflerde nurdandır ki; Mahfuz, şeytandan, cinden ve insandan korunur manasınadır.
Yüce hak bir şey için hüküm verdiğinde, kalem onu Levh-ü Mahfuz’a yazar.
Levh-ü mahfuz’a düşen emri alıp götüren melek İsrafil Aleyhiselamdır.

Hüküm düştüğünde, Levh-ü mahfuz eğilerek İsrafil Aleyhisselâmın alnına dokunur.
O dokunuşla emir veya emirler İsrafil Aleyhisselam’a geçer.
Sübhan olan Hakkın kestiği emir, semaya (Göklere) ait bir şey ise .. İsrafil aleyhisselam onu alıp Mikail Aleyhisselam’a verir.
Kesilen hüküm yere ait bir emir ise onu da Cebrail Aleyhisselam’a götürür.

Kısaca İsrafil Aleyhisselam, Levh-ü mahfuz’a düşen yerle ve gök ile alakalı hükümleri Cebrail ve Mikail Aleyhisselam’a götürmekle vazifelidir.
Cebrail ve Mikail Aleyhisselam’ın geçmekten men edildiği Sidre-i Münteha’ya bir tek İsrafil aleyhisselam geçer.
Çünkü Levh-ü mahfuz Sidre-i Münteha’nın ilerisindedir.

İLK KİM HESABA ÇEKİLİR
İlahi nizam böyle olunca;  Kıyamet gününde mahşer meydanında ilk olarak emirlerin yazıldığı Levh-ü mahfuz hesaba çekilir.
Levh-ü mahfuz hesap için davet olunduğunda; korkudan bir titreme gelir. Her yanı ve sayfaları titrer.
Kendisine şöyle sorulur;
- Ey levh; sana hüküm verilip yazılan emirleri tebliğ ettin mi?
Levh şöyle cevap verir;  Evet, tebliğ ettim.
Tekrar sorularak; Kime tebliğ ettin?
Şöyle diyecek; İsrafil’e tebliğ ettim.
Bu cevap üzerine bu kez sorguya İsrafil aleyhisselam çağrılır. İsmi söylenen İsrafil Aleyhisselam o heybetli haliyle korkudan titremeye başlar.

Kendisine sorulur; Levh sana tebligatları yaptı mı?
Şöyle cevap verir; Evet yaptı.
İsrafil Aleyhisselam ‘Yaptı’ deyince Levh ’den şu seda gelir;
- Bizi zor hesap vermekten kurtaran Yüce Allah’a hamd olsun.
Tekrar İsrafil’e sorulur; Levh ’in sana tebliğ ettiği emirleri ne yaptın?
İsrafil Aleyhisselam şöyle cevap verir; Mikail’e ve Cebrail’e tebliğ ettim.
Bundan sonra Mikail ve Cebrail Aleyhisselam hesaba çağrılır. Onlarda yaprak gibi titreyerek gelirler.
- İsrafil’in size tebliğ ettiklerini ne yaptınız?
Kaygılı bir halde şöyle derler; Yeryüzünde bulunan nebilere ve resûllere tebliğ ettik.

Ondan sonra nebiler ve resûller davet olunur.
İzzet ve kerem sahibi Rahman ve Rahim olan Yüce Hak şöyle sual eder;
- Cebrail’in size tebliğ ettiklerini ne yaptınız? Onları kullarıma bildirdiniz mi?
(Âyet-i kerimede mealen buyuruluyor ki: Kendilerine peygamber gönderilenlere ve gönderilen peygamberlere de elbette hesap soracağız. (Araf 6) mealen
[İnsanlara Peygamberlere tâbi olup olmadıkları, Peygamberlere de tebliğ vazifesini ne derece yaptıkları sorulacaktır. (Beydavi)

Onlar şu cevabı verirler;
- Evet Ya Rabbi, ziyadesiz ve noksansız olarak kullarına tebliğ ettik.
Allahü teala bizi bu emirlere ; uymuş uyan ve uyacak olan kullarından eylesin..
Yüce Hak;  Son nefes anında; kabirde ve Mahşerde imtihanımızı kolay, suallere cevaplarımızı makbul ve kabul buyursun.
Bilerek veya bilmeyerek ettiğimiz bütün günahlarımızı, kabahat ve kusurlarımızı af eylesin
(Amin)

METİN ÖZER/HABERVİTRİNİ

İLGİLİ HABERLER