Yaşam
  • 29.4.2019 12:27

Moda Kavramının Tarihsel Değişimi

Moda kavramı tarihsel değişim gösterdikçe moda olgusu da değişime uğramıştır. 15. Yüzyılda bilinen moda, 19. Yüzyıl ve 20. Yüzyılda yer alan moda olgusundan farklı nitelikler barındırmaktadır. 15. Yüzyılda statü açısından sıradan kişiler kendilerini şık olarak değerlendiremezlerken; moda üst sınıfların elinde bir statü gösterge aracı ve saray soylu sınıf ayrıcalığı olarak nitelendirilmekteydi. 19. Yüzyılda burjuvazinin doğuşuyla ve sanayi devrimi ile sınıf ayrılıklarının modayı tek başına yönlendirmediği bir döneme girilmiştir. Sosyal anlamda insan hayatında önemli değişimler yaşanmıştır. 20. Yüzyılda moda zamanla demokratik bir hal almıştır ve sosyal statüye, mal varlığına dikkat edilmeksizin her kesimden insan modaya uygun görünme hakkına sahip olmuştur. Daha detaylı bilgi için online giyim sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Onlinegiyim.com Açısından Moda Kavramı

20. Yüzyılın ilk dönemlerinde, Alman sosyolojisinin kurucularından Alman sosyolog ve filozof Georg Simmel; moda ve giyim davranışı kuramını, seçkinlerin toplumsal astları tarafından taklit edildikleri süreç olarak tanımlamaktadır. Simmel’ e göre moda öncelikle üst sınıflar, sonrasında orta sınıflar ve alt sınıflar; üst statüdeki insanların giyimlerini benimseyerek belli bir statü kazanmaya çalışmakta; bu süreç zincirleme giderek modada toplumsal yayılma sürecinin başlamasına etken olmaktadır. Dönemi içerisinde belli bir moda akımı işçi sınıfına ulaşana kadarki sürecinde ortaya çıktığı ve ondaki popüleritesini kaybetmesinden dolayı üst sınıf yeni tarzları benimsemeye başlamakta ve kendi sınıflarını bu şekilde astlarından ayırmaya çalışmaktadırlar. Böylelikle moda ve giyim davranışı süreci devinim halinde ilerleyerek günümüze kadar bu özelliğini sürdürmüştür.

İngiltere’ de Endüstri Devrimi’ nin getirdiği yükseliş, 1837 ile 1901 arasındaki yılları kapsayan Victorya Dönemi’ nde ‘krinolin’ in kullanılmasıyla kadının doğal görünümü bozulmuş; yapay bir duruş oluşmuştur. Bir çeşit kafesi andıran krinolin; kadının oldukça ince bir bele sahip olmasını sağlamakta, geniş ve kabarık bir etek görüntüsü elde edilmektedir. Krinolin bu imkânı sağlarken beraberinde olumsuzlukları da getirmekte, hareket zorluğu yaratmaktadır.

1837- 1901 yılları içerisinde kadınların kat kat kumaşlar ve ağırlık altında hareket kabiliyetleri kısıtlanırken, erkeklerin de koyu tonlar ile birlikte iyi işçilik gerektiren takımlar giydikleri gözlemlenmektedir. 20. Yüzyılın başındaki süreçte sanatsal giysilerin bedeni korselerden kurtaran yaklaşımı, Arts and Crafts hareketinin reformist etkisi ile başlamıştır. Bu giysileri kullanan William Morris’ in karısı ve kızları da değişimin simgesi olarak görülmektedir. Arts and Crafts etkisi moda alanında 1870’ lerde zirvede görülmekte; 1910’ lu yıllara gelindiğinde ise etkisini kaybetmiş; bu akım yerine yeni bir tasarım dili olan Art Nouveau geçmiştir. Bu dönemde, kadınlar ağırlıklı olarak dar korseli giysiler; erkekler için resmi yapıda olan takım elbiseler söz konusudur.

19. Yüzyıl Sütyen Modelleri

Straplez sütyen takımı modelleri hakkında bilgi için onlinegiyim.com sayfasını ziyaret ediniz. 19. Yüzyılın sonu 1. Dünya Savaşının başladığı yıl arasındaki dönem, ‘La Belle Epoque’ (Güzel Dönem) olarak isimlendirilmektedir. Bu dönemde, kullanımı zor ve sağlıksız olan krinolinin olumsuz etkileri dikkate alınarak iç çamaşırı şirketlerinin geliştirdiği korselerin kullanımı ile oluşturulan S şeklindeki vücut tipi ön planda tutulmaktadır.

Kaynak: www.onlinegiyim.com

 

İLGİLİ HABERLER