Gündem
  • 23.4.2019 15:27

Şiddetli İslam düşmanlığı... İşte İstanbul'un teslim edildiği kadın

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medyada beğendiği gönderiler; İslam, Müslümanlar ve Türkiye hakkında son derece şiddetli nefret ve iğrenç hakaretler ihtiva etmesiyle dikkat çekiyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun twitter hesabında beğendiği twitler, İslam, Müslümanlar ve Türkiye hakkında son derece şiddetli nefret ve iğrenç hakaretler ihtiva etmesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca çeşitli gazete ve gazeteciler ile Fatih Terim gibi isimlere kustuğu nefret de göze batıyor. Aynı zamanda Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları, sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıdığını da gözler önüne seriyor.

İslam dini ve Müslümanlara iğrenç hakaretler

Kaftancıoğlu’nun beğendiği ve içindeki İslam düşmanlığını kusan pek müstekreh twitlerden birkaçı Prof. Dr. Mustafa Özbilgin’e ait. O twitlerden birisinde Özbilgin aynen şöyle diyor (14 Mart 2016): “Bu gerizekalı dine inanmaya devam ettiğiniz sürece burnunuz boktan çıkmayacak, emniyetsiz, sevgisiz, boş beleş, ucuz hayatlar süreceksiniz.

Kaftancıoğlu’nun beğenisini alan Özbilgin’e ait diğer bir twit ise şöyle (31 Aralık 2016): “Müslüman iyi ve güzel hiçbir şey yapmaz diye pankart asın da tüm yıl kaldırmanıza gerek kalmasın. Ahlakına tükürdüğümün habis müptezelleri!

İslam düşmanlığı ile mahud ateist yazar Turan Dursun’un şu sözleri de Kaftancıoğlu’nun beğenisini alanlar arasında: “‘Akıl’ ve ‘bilim’ aydınlık kesimdedir. ‘Din’, ‘iman’sa karanlık kesimde. Aklın, bilimin ‘ölçüleri’ bellidir. ‘Gözlem’ vardır, ‘deney’ vardır, ‘nesnellik’ vardır... Yolu ışıklandıran da bunlar. Din ve imandaysa bunlar yoktur. Karanlığı da bundan...”

Halbuki bilim tarihi okumaları yapanların en ziyade gözüne çarpacak şeylerden biri o tarih boyunca devamlı surette geçmiştekilerin “bilimsel” tespitlerine bir süre inanılıp, sonra gelişen teknoloji ve yapılan yeni araştırmalar ile yanlışlar bulunup düzeltile düzeltile devam edildiğidir. Nitekim günümüzde de çeşitli alanlarda bu hal devam edegelmektedir. Bu suretle insanların her daim birtakım yanlışlara inandı(rıl)dığı anlaşılmaktadır.

Esasen İslam’ın bilimsel çalışmaya karşı zerre kadar tavrı olduğu, saman çöpü kadar değer verilebilecek bir karine ile dahi gösterilemezken ve ilmi çalışmalara İslam’ın teşviki ve ayetler ile tarih boyunca tefsirlerinde birçok kereler “akletme” vurgusu da son derece aşikâr iken bu tip herzelerin fevkalade çirkin ve kıymetsiz olduğu daha da net görülmektedir.

Keza aklın da kendi başına mutlak ve her daim doğru olanı bulduramadığı, sahih, sağlam ve yanılmaz bir hak nuru ile aydınlatılmadıkça çeşitli zulüm ve işkenceler dahi yine “akıllı” hareket etmek namına yapılabildiği tüm tarih ve günümüzdeki hadisat ile fazla fazla görülmektedir. Şu durumda yaşanan ve yaşanmakta olanlar dahi vahiy nuru ile aydınlatılmanın kaçınılmazlığını ve aksi halde devamlı surette yanlıştan yanlışa savrulup gidileceğini göstermesine rağmen, Kaftancıoğlu tipik bir Komünist İslam düşmanı kafasıyla hiçbir esaslı “fikir” ortaya koyamadan sadece hakaret ve aşağılama ile çirkeflik sergilemek çukurunda kalmayı “beğeniyor” gözükmektedir.

Kaftancıoğlu’nun 19 Kasım 2016 tarihli beğendiği bir twitte ise, “ülkenin camilere, imamlara, din adamına, tebliğciliğe, hurafeye, ümmetçiliğe, köleye ve karanlığa ihtiyacı olmadığı” söylenerek bunların hepsi bir arada anılmakta; bu suretle camiler, imamlar, Hakkı hakikati tebliğ edenler ila âhır hepsi “karanlık” ile özdeşleştirilmektedir.

Beğendiği başka twitlerde ise, “İmam Hatipleştirmeye, Hilafet özlemciliğine, Hilafet’e ve Şeriata” karşı direnmek vurguları görülmekte, bunlardan bir tanesinde “Şeriat, Faşizm ve Karanlık” bir arada anılmaktadır. Nitekim diğer bir twitte ise “Hilafet özlemcileri” ve “Hitler özentileri” bir arada zikrediliyor. Bu suretle CHP’li bu kadın, İslam hukuku, müessesesi ve belli derecede İslami hassasiyette bir eğitime topyekun karşıt olduğunu göstermesinin yanı sıra, neye karşı olduğunu da doğru dügün anlamayıp ipe sapa gelmez benzetmeleri beğendiğini izhar etmektedir.

Abdurrahman Dilipak’tan payaşılan birkaç twit üzerine düşülmüş not da Kaftancıoğlu’nun takdirini almış görünmektedir. Burada “İslamcılık ile sığırlık arasında ilişki” olduğu söylenilerek, bir kişinin bir meseledeki yorumu üzerinden umum İslam hassasiyeti taşıyanlara “sığırlık” ithamıyla hakaret edilmektedir.

Türkiye’yi “elbet” Komünist yapacaklarmış

Sovyetler Birliği’nin kurulmasıyla sonuçlanan Ekim Devrimi’yle alakalı, Lenin resimleri bulunan beğendiği bir paylaşımda ise aynen şu ifade görülüyor: “Eşit adil sömürüsüz sınıfsız sınırsız bir dünya için atılan en esaslı adımdı. Elbet o adımı bu topraklarda da atacağız #EkimDevrimi100Yaşında.” Kaftancıoğlu’nun beğendiği bu paylaşım, Türkiye’yi Komünist yapmak ve Anadolu’da İslam’ı yıkmak konusunda ne denli azimli ve şiddetli olduklarının bir başka misali olarak gözükmektedir.

Kaftancıoğlu ayrıca Birgün’e yazdığı “Arkadaşım Fidel” yazısı, THKP-C kurucularından Oktay Etiman’ın ölümü üzerine “Devrimciler ölür, devrimler sürer” paylaşımına beğenisi ile de dikkat çekmektedir.

Türkiye’ye iğrenç hakaret ve aşağılamalar

Kaftancıoğlu, beğendiği son derece müstekreh ve hayasız twitlerle de göze çarpmaktadır. Bunlardan bir kısmı şu şekilde:

Geride de adı geçen Prof. Dr. Özbilgin’in 3 Ocak 2017 tarihli twiti: “Ülkeye bok benzetmesini ilk ben yapmıştım. Kimse referans vermiyor. İntihal var.

Yine Türkiye’yi aşağılayan 19 Nisan 2016 tarihli bir başkasına ait twit: “Ne kadar derin bir ülke, batıyoruz batıyoruz, dibi göremiyoruz.

Hollanda’daki Erasmus Üniversitesi’nde çalışan İlker Birbil’in 27 Eylül 2016’daki twitine beğenisiyle Kaftancıoğlu bir kez daha Türkiye aşağılaması yaparken görülmektedir: “Bilim, akademi, teknoloji üzerine yazmak istediğim her an, ülkenin ilkokul ikiden terk gündemi karşıma dikiliyor.”

AK Partili ve hükümete yakın kimseler ile halka karşı pis tahkirat ve küfürler

Hükümetin yakınındaki kimseler de Kaftancıoğlu’nun türlü hakaretlerine hedef olmaktadır. 29 Temmuz 2017’de Özgür Mumcu’nun Hüseyin Gülerce için söylediği “Fethullah’ın gevşek don lastiği” lafını kahkahalarla beğenir.

Ak Partili vekil Muhammet Balta’nın bacağından ısırıldığını söyleyerek yarasını paylaştığı fotoğrafı da epey diline dolayan Kaftancıoğlu, 12 Ocak 2017’de ayılmış “gayet şerefsiziz bu yolda her şey mübah diyorlar yani” twitini beğenerek meclisteki Ak Partililere “şerefsiz” hakaretine imza atmıştı. Ayrıca milletvekilinin tipiyle alay eden twitler de Kaftancıoğlu’nun pek beğenisini toplamış görünmektedir.

Diğer yandan aynı meselede Ak Partili milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın mecliste “Dikkat! Köpek Giremez” yazısı gösteren resmini de paylaşan Kaftancıoğlu, 12 Ocak 2017’de şu ifadelerle hakaretlerini sürdürmüştü: “Bu insanımsı değişik ile aynı ortamda bulunmayı köpeğime hakaret sayarım ve o nedenle bulunduğu yere köpeğimi götürmem.” Bu twiti üzerine gelen “lütfen bazı insanlarla köpekleri kıyaslamayalım” twiti de Kaftancıoğlu’nun beğenileri arasında yer aldı.

Kaftancıoğlu son derece süfli bir hakareti Burhan Kuzu için de yapıp 3 Ağustos 2017’de şu twiti atmıştı: “Kısaca B.k olan şahıs açıklama yapmış HS hadi sende anlamında diye. Yersen!

Beğenileri arasında yer alan 19 Kasım 2016’da atılmış bir twitte ise “bu duzenınızı yıkacağız saraylarınızı yıkacağız tecavuzculer katıller hırsızlar...” deniyor.

1 Kasım 2015 seçim sonuçları neticesi Makbule Cengiz tarafından atılmış ve Kaftancıoğlu tarafından beğenilmiş bir twit de pek iğrenç ve kepaze bir içerikte: “Bende hep belamı s.ken adamlara aşık olurum.!!! Ülkemi anlıyorum...!!!

Umum insanlara nâ-kabil-i tarif iğrençlikte küfürler

Ancak Kaftancıoğlu’nun beğenileri arasında öyle twitler yer almaktadır ki, buraya kadar yaptığı iğrenç hakaretler bile onlar yanında zayıf kalmaktadır. Bunlardan bir tanesi 23 Kasım 2014 tarihli olup şu şekildedir:

Orospuyum diyen insanlar onurludur. Diyemeyenler orospu ve orospu çocuğudur.”

5 Aralık 2017’de atılmış ve beğesini çeken diğer twit ise şöyle:

Bu ülkenin her tarafından hain puşt orospu çocuğu fışkırıyor ve çoğunluğu gravatlı.”

Gazetecilere saçılan nefret ve hakaret

Kaftancıoğlu’nun, tam olarak kendi çizgilerinde olmayan gazetecilere kustuğu kin ve yapılmış kerih paylaşımlara beğenisi de şayan-ı dikkattir. Bunlardan bir tanesi 21 Temmuz 2017’de atılmış olup rahmetli Hasan Karakaya’nın “viagradan öldüğü” şeklindeki iğrenç iftiraya dair atıf taşımaktadır.

Kaftancıoğlu’nun Akit’ten nefret edip hiddet duyduğu da açıktır. Bu konuda beğendiği ve 15 Ocak 2015’te atılmış bir twit şu şekilde: “Akit’in gazete olduğunu iddia edip onu CH ve Cumhuriyet’in yanına koyup yanındayım demek eşşeğin şeyine su kaçırmaktır. (En kibarı bu oldu)

Öte yandan bambaşka bir tavırda bulunan Amberin Zaman da onun tepkisini almıştı. Erdoğan’ın Zaman’a “haddini bil edepsiz kadın” tepkisini verdiği günlerde, 22 Ağustos 2014’te atılmış bir twit Kaftancıoğlu’nun beğenisini çekmiş olup şöyle demektedir: “amberin zaman gibi bos beles birinden demokrasi kahramani yaratan karanlik.” Bu suretle ülkeyi fevkalade kötüleyen aşağılayıcı tavrını da bir kez daha açığa vuruyordu.

25 Ekim 2016’da atılmış ve Cem Küçük’ün yazdığı gazete için “paçavra” denilen bir twit de Kaftancıoğlu’nun beğenileri arasında yer alıyor.

3 Nisan 2016’da bizzat attığı twitte ise Abdülkadir Selvi’nin Hürriyet’e geçtiği haberini paylaşan Kaftancıoğlu, “Usta gazeteciye de Hürriyet’e de......” notu düşmüştü.

Kaftancıoğlu’nun şiddetli tepkisini yönelttiği bir diğer kimse ise Balçiçek İlter. Beğenileri arasında İlter’in Habertürk’ten ayrılması haberinin düştüğü 2 Eylül 2017 tarihinde atılmış Aylin Kotil’inki gibi hücum twitleri de yer alıyor.

Kaftancıoğlu’nun beğenilerinde en ziyade hücum edilen gazeteci ise Nedim Şener. 12 Mart 2017’de Şener’e “ikiyüzlü yalaka” diye hakaret edilen twit Kaftancıoğlu’nun beğeni listesinde yer alıyor. Veli Saçılık tarafından 8 Ağustos 2017’de atılan ve “Keşke ABD Nedim Şener’i alıp Fethullah’ı verse. Ülkece kafa dinleriz bir süre” denilen twit de bu listede. Beğeni listesinde yer alan 8 Ekim 2017’de atılmış bir diğer twitte ise “Nedim Şener’in ak sığır dönüşümü tamamlanmış” denilerek Şener özelinde koca kitlelere hakaret edildiği görülüyor.

Fatih Terim’den de nefret ediyor

Kaftancıoğlu’nun beğenileri arasındaki iki twit, onun hemen her tarafa saçtığı nefretinden Galatasaray Futbol Kulübü teknik direktörü, efsane ismi ve taraftarın en kıymetli sevgililerinden biri olan Fatih Terim’in de nasiplendiğini gösteriyor.

Bunlardan bir tanesi Aydın Cıngı tarafından atılmış ve 22 Aralık 2017 tarihli olup şu şekilde: “Üç yaşından beri bağlı olduğum Galatasaray ile ilgimi, şu andan itibaren, Fatih Terim bu kulübün yakasını bırakıncaya dek kesiyorum.

16 Temmuz 2017’de bizzat kendi attığı twitte ise Kaftancıoğlu Terim için “Benden ırak cehenneme direkt” ifadesini kullanırken görülüyor.

Sevgi, eşitlik, demokrasi, kardeşlik, basın hürriyeti” getirmek gibi kendince vaatlerde bulunan CHP’nin, İslam dini ve Müslümanlara nefret kusup hakaretler yağdıran, Türkiye’yi aşağılayan, siyasetteki karşıtlarına ve hatta kendileriyle tıpa tıp aynı çizgide gitmeyen gazetecilere ve insanlara iğrenç küfürler savuran ve rejimi de yıkıp komünizm getirme emelini yansıtan paylaşımlarda bulunan yahut en azından bunları yapanları beğenen bir kimseyi değil parti bünyesinde tutmak, üstüne bir de pek üst noktalara taşımakla dikkat çekti. Bu durum CHP’nin gerçek yüzünün açığa çıkması olarak yorumlanıyor.

 yeniakit.com.tr

Yorumlar (2)

  • - KOMÜNİST

    Komünist arıyorsanız yüzünüzü Külliye'ye çevirin Yeni Türkiye'de komünistlerle iş tutmanın yüz metresini onlar koşuyorlar !

  • - CUMHUR

    Yurttaşlarımızı katleden Deaş terör örgütüne yardım ve yataklık eden güruhları kimse dövmüyor yumruk atmıyor.

Yorum Yazın

İLGİLİ HABERLER