Ekonomi
  • 28.5.2013 22:04

Şimşek: Cari açıkta istikrarlı bir gidişat söz konusu...

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları politika sayesinde geçen yıl cari açığın önemli ölçüde aşağıya çekilmesini sağladıklarını, bu yılın ilk çeyreğinde de cari açıkta istikrarlı bir gidişatın söz konusu olduğunu belirterek, "Geçen sene enerji ithalatına biz 60 milyar dolar ödedik. Türkiye enerjide kendi kendine yeter olsaydı geçen sene 13 milyar dolar civarında cari fazla vermiş olacaktı" dedi.

Şimşek, otomotiv ve yan sanayi sektörüne ilişkin olarak 2012 yılında toplam 45.3 milyar lira vergi tahsilatı yapıldığını, motorlu taşıtlardan alınan vergi gelirlerinde, bütçe hedefinin üzerinde bir gerçekleşmenin olduğunu söyledi. Şimşek, ticari araçlar için KDV ve ÖTV indirimine ilişkin şu an bir çalışmalarının bulunmadığını belirtti.

Engelli personel istihdamına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Şimşek, Maliye Bakanlığı'nda engelli personel açığı bulunmadığını, 848 engelli personelin görev yaptığını bildirdi. Şimşek, engellilerin ulaşım kolaylığı için gerekli düzenlemelerin tamamlandığını ifade etti. Mehmet Şimşek, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce bedensel engelliler için 2591 tekerlekli sandalye, 500 çift koltuk değneği; görme engelliler için de bin yazı takımı ve 5 bin 500 beyaz baston yaptırıldığını kaydetti.

Engelliler için vergi kanunlarında da gerekli değişikliklerin yapıldığını anlatan Şimşek, ayrıca engellilerin daha kolay rapor almaları, bu raporların kısa sürede değerlendirilmesi için ilgili Bakanlıklarla çalışma yaptıklarını söyledi.

Şimşek, Bakanlıkça gerçekleştirilen yurt dışı ziyaretlerinin tamamının resmi görevlendirme kapsamında olduğunu, gezi mahiyetinde yapılan herhangi bir yurt dışı ziyareti bulunmadığını belirtti.

-"2012 yılında 46 bin 845 vergi mükellefi incelendi"

Mehmet Şimşek, vergi incelemelerinin, vergi mahremiyeti ilkesini esas alarak, mükellef haklarını korumaya dayalı, ayrım yapılmaksızın tüm mükellefleri kapsayan risk analizleri sonucuna göre, vergi kanunlarında belirtilen hükümler doğrultusunda yerine getirildiğini söyledi. Şimşek, bu kapsamda, 2012 yılında Vergi Denetim Kurulu tarafından 46 bin 845 vergi mükellefinin incelendiğini, vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında gerekli cezaların uygulanmasının önerildiğini kaydetti.

Şimşek, dolaylı vergilere ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "Türkiye'de dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı, sosyal güvenlik primleri de dahil olmak üzere, yüzde 46 ile nispeten yüksektir. Ancak asıl konu, dolaylı vergilerin yüksekliğinden çok, dolaysız vergilerin yeterli düzeyde olmamasıdır. Zira, sosyal güvenlik primleri ile mahalli idare vergi gelirlerinin dahil edildiği OECD sınıflandırılmasına göre, Türkiye'de dolaysız vergilerin gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payı yüzde 14,8 ile yüzde 23'lük OECD ortalamasının 8,2 puan altındadır. Oysa, dolaylı vergilerin gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payı Türkiye'de yüzde 12,6'yla OECD ortalamasının sadece 1,6 puan üzerindedir" diye konuştu.

Şimşek, AK Parti Hükümetleri döneminde, ekonominin gelişmesine önemli katkı sağlayan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, başta 2009 yılında uygulamaya başlanan yeni teşvik sistemi ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun olmak üzere, kapsamlı destekler sağlandığını söyledi. Şimşek, işletmelerin sermaye yapılarını güçlendirmeleri ve rekabet güçlerini artırmalarına yönelik olarak KOBİ birleşmelerine 2009 yılı sonuna kadar uygulanan vergi teşviklerinin tekrar hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilldiğini bildirdi.

-"20  yaş ve üzeri otomobil sayısı 2 milyon 66 bin"

Mehmet Şimşek, başka bir soruyu yanıtlarken, Türkiye genelinde 20  yaş ve üzeri otomobil sayısının 2 milyon 66 bin olduğunu, belirli bir yaşın üzerindeki araçların trafikten çekilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlemeler yaptıklarını kaydetti. Şimşek, "Bu çerçevede, model yılı 1990 ve öncesi olup 31 Aralık 2014 tarihine kadar hurdaya çıkarılan taşıtların ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, faizi ve vergi cezaları ve 28 Şubat 2009 tarihine kadar kesilen idari trafik cezaları terkin edilmektedir. Bunların dışında tamamlanmış herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır" dedi.

Şimşek, 2013 yılı bütçesinde özelleştirme geliri olarak 4 milyar liralık bir hedef belirlendiğini, 16 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla hedef aşılarak 5,1 milyar liranın Hazine'ye aktarıldığını ifade etti. Mehmet Şimşek, elektrik ve gaz dağıtım, elektrik üretim, liman işletmeciliği ve taşınmazların satışından oluşan onay ve imza aşamasındaki özelleştirme uygulamalarının toplamının 12,8 milyar dolar olduğunu belirtti.

-"Türkiye 13 milyar dolar civarında cari fazla vermiş olacaktı"

Cari açık konusunda bir soruyu yanıtlayan Şimşek, şunları söyledi:

"2012 IMF verilerine göre, Türkiye 186 ülke içerisinde cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranı bakımından, yani yüzde 6'lık oranı bakımından dünyada 73'üncü sırada, dolar cinsinden cari açığın miktarı, yani 47,5 milyar dolar itibarıyla ise 8'inci sırada yer almaktadır.

Geçen sene cari açığın önemli ölçüde aşağıya çekilmesini, uyguladığımız politikalarla sağladık. Bu senenin ilk çeyreğinde de cari açıkta istikrarlı bir gidişat söz konusudur. Ama şunu da tabii ki kabul etmek lazım, geçen sene enerji ithalatına biz 60 milyar dolar ödedik. Türkiye enerjide kendi kendine yeter olsaydı geçen sene Türkiye 13 milyar dolar civarında cari fazla vermiş olacaktı. Ama bu bir Türkiye'nin gerçeği. Bu sorunları aşmak için bir yandan Türkiye'yi katma değer zincirinde yukarılara taşımak, bir taraftan eğitimin kalitesini artırmak, bir taraftan altyapının yani Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak için altyapı yatırımlarının, diğer taraftan stratejik yatırımlara çok ciddi teşvikler, bir taraftan enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların harekete geçirilmesi gibi aslında birçok yapısal tedbiri almış durumdayız. İnanıyorum ki orta, uzun vadede Türkiye, enflasyonda olduğu gibi cari açık sorununu da kökten çözme noktasına gelecektir."

İLGİLİ HABERLER