Spor
  • 25.9.2013 23:49

Şirketler için son 5 gün

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Doç. Dr. Yakup Ergincan, şirketlerin internet sitelerinin belli bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine ayırması için son 5 gün olduğu uyarısını yaptı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik" çerçevesinde belirlenmiş belge, bilgi ve içeriklerin öngörülen sürelerde şirketlerin internet sitelerinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında erişime sunulması gerekiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ergincan, öngörülen bu yükümlülüklere uyulmamasının, ilgili kararların iptal edilmesine ve kusuru bulunan yöneticilerle yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olabileceğini vurguladı.

Ergincan, bağımsız denetime tabi şirketlerin, yönetmelik uyarınca 1 Ekim 2013 tarihine kadar var olan internet sitelerinin teknik ve güvenlik kriterlerine uygun hale getirmeleri gerektiğini söyledi.

İnternet sitesi olmayan bağımsız denetime tabi şirketlerin ise bu tarihe kadar öncelikle internet sitesi açmak zorunda olduğunu belirten Ergincan, bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi bakanlıktan faaliyet izni almış Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilecekleri bilgisini verdi.

Ergincan, yönetmeliğin 7. maddesinde Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca payları kayden izlenen şirketlerin MTHS hizmeti almak istemeleri halinde, söz konusu hizmeti MKK'dan alacaklarının düzenlendiğini ve denetime tabi şirketler için zorunluluğun 1 Ekim 2013 tarihinde başlayacağını vurguladı.

3 bin şirket

Kapsam dahilindeki şirket sayısının 3 bin civarında olduğunu söyleyen Ergincan, "Kuruluşumuz söz konusu hizmeti payları kayden izlenen şirketlerin yanı sıra düzenleme kapsamındaki tüm şirketlere sunmaktadır. Bu çerçevede Kuruluşumuzca MTHS hizmeti, ilgili düzenlemelerdeki teknik ve güvenlik kriterlerine haiz e-ŞİRKET Portalı üzerinden isteyen şirketlere verilecektir. Hizmet bedeli yıllık 1.000 TL KDV olarak belirlenmiş olup söz konusu tutar SPK onayından sonra kesinleşecek. Şirketlerin internet sitelerinin belli bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine ayırması için son 5 gün" dedi.

Ergincan, MTHS hizmetinin verileceği e-ŞİRKET:Şirketler Bilgi Portalı'nın erişime açıldığını ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr adresindeki e-ŞİRKET sayfasından erişilmesinin mümkün olduğunu sözlerine ekledi. 

İLGİLİ HABERLER