Ekonomi
  • 30.5.2006 11:58

SSK'LIYA 'PAHALI' ÖDEME

ANKARA - Pahalı ilacı tercih eden SSK'lılar daha fazla fark ödeyecek.
     ''2006 Yılı SSK İlaç Listesi ve Uygulama Tebliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğde, Maliye Bakanlığının konuya ilişkin düzenleme içeren ve 29 Nisan 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ''Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği'' anımsatıldı. Daha önce, ''eşdeğer ilaçlar için her gruptaki en ucuz ilacın indirimli tutarının yüzde 30 fazlasına kadar fiyatı üzerinden ilaç bedelleri'' sosyal güvenlik kurumlarınca ödenirken, Maliye Bakanlığının söz konusu tebliği ile bu oran yüzde 22'ye indirilmişti.
     Bugünkü tebliğ ile bu oran SSK'lılar açısından da yüzde 30'dan yüzde 22'ye indirildi. Buna göre, pahalı ilacı tercih edenler daha fazla fark ödeyecek. Söz konusu uygulama işsizlik sigortasından yararlananlar için de geçerli olacak.
     Tebliğe göre, bir ilacın Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon ve kullanım dozu dışında kullanılması, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından kişilere veya ilaca verilen özel kullanım izinleri, resmi sağlık tesisleri sağlık kurulu raporları ile onaylanması durumunda bu uygulamanın dışında olacak.
     Tebliğ hükümlerine uyulmaması durumunda SSK'nın uğrayacağı zarar, başka türlü tahsili mümkün olmadığı durumlarda yasal yollar kullanılarak doğrudan tahsil edilecek. Tebliğ, 15 Mayıs 2006 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İLGİLİ HABERLER