Yaşam
  • 6.5.2004 11:11

TÜRK KAMUOYU GÖZÜYLE ABD İMAJI...

Türk insanı, ABD'yi ''süper bir güç'', ''fırsatlar ülkesi'' olarak görürken, yine de bu ülkede yaşamak istemiyor. İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi Araştırma Grubu ''Akademedya'' tarafından İstanbul'da 25 ilçede 1000 kişi ile ''Türk Kamuoyu Gözüyle ABD İmajı'' konulu araştırma yapıldı. AA muhabirinin araştırma verilerinden derlediği bilgiye göre, ABD denince Türk insanının aklına 24 kavram arasından ilk gelen sözcük yüzde 16.7 ile ''savaş'' oldu. Bunu yüzde 7.6 ile ''sömürge'', yüzde 7 ile ''Bush'', yüzde 4.9 ile ''dolar'', yüzde 4.5 ile ''güç'', yüzde 3.5 ile ''Irak'', yüzde 3.3 ile ''emperyalizm'', yüzde 3.2 ile ''İkiz Kuleler'' ve yüzde 2 ile ''özgürlük'' ve diğer seçenekler izledi. Denekler, ABD ile özdeşleşen nesneler ve isimleri sıralarken yüzde 16.7 ile ''George Bush'' ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 9.8'i ''dolar'', yüzde 8.2'si ''savaş'', yüzde 6.3'ü ''coca cola'', yüzde 6'sı ''İkiz Kuleler'' yanıtını verdi. Bunları, ''Özgürlük Anıtı'', ''para'', ''Beyaz Saray'' ve ''Mc Donalds'' izledi. Araştırmaya katılanlar ABD'nin olumsuz yanlarını yüzde 35.4 ile ''savaş'', yüzde 14.3 ile ''terör'', yüzde 11.3 ile ''sömürgecilik'' olarak gösterirken, bunu ''ırkçılık'', ''emperyalizm'' ve ''bencillik'' takip etti. ABD'DE YAŞAMAK İSTER MİSİNİZ? ''ABD'de yaşama fırsatı sunulduğunda, orada yaşamak ister miydiniz?'' sorusuna ise, katılımcıların yüzde 66.8'i ''hayır'' yanıtı verirken, ''evet'' diyenlerin oranı yüzde 33.2'de kaldı. ''Eğer ABD'de yaşıyor olsaydınız, yaşamınız şimdikinden nasıl farklı olurdu?'' sorusuna katılımcıların yüzde 50.8'i yaşamının şu anki durumundan daha iyi olacağını belirtti. Araştırmaya katılan her yüz kişiden 63'ü ABD'nin ''süper bir güç'' olduğunu, katılımcıların yüzde 52.8'i ise bir ''fırsatlar ülkesi'' olduğunu belirtirken, yüzde 35'i ABD vatandaşlığını bir ayrıcalık olarak görüyor. Ancak, yine de katılımcıların yüzde 62.4'ü ''ABD vatandaşı olmak istemezdim'' yanıtı verdi. ABD SEVGİSİ Araştırmaya katılanların 68.6'sı ABD'yi sevmediğini belirtirken, ABD'nin dünya siyasetinde saldırgan bir tutum izlediğine inananların oranı yüzde 80.3 gibi yüksek bir orana çıktı. Katılımcıların yüzde 77.3'ü ABD'nin ülkelerin iç işlerine karıştığına inandığını belirtirken, yüzde 68.4'ü de bu ülkenin savaşı sevdiğine inanıyor. Deneklerin yüzde 67.8'i ise ABD'nin dünya demokrasisini koruduğuna inanmadığını belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 56.9'u Bill Clinton'u ABD Başkanları arasında en başarılı başkan olarak gördüğünü belirtirken, onu yüzde 11.3 ile Ronald Reagan, yüzde 5.2 ile John F. Kennedy izledi. Başkan George W. Bush ise yüzde 3.3 ile 4. sırada yer aldı. ''ABD İMAJININ DİBE VURDUĞU GÖZLENİYOR'' Akademedya Araştırma Grubu'nca araştırmaya verilerine ilişkin yapılan değerlendirmede, araştırmayla, ''ABD'nin, Türk kamuoyunda oldukça kötü bir imaj oluşturduğunun gözlendiği'' kaydedildi. Araştırma sonuçlarına göre, ABD'nin, Türk kamuoyu gözünde savaş, sömürgecilik ve terör kelimeleriyle adeta bütünleştiği dile getirilerek, ABD denince kamuoyunda ilk akla gelen kavramların çoğunun da olumsuz nitelik taşıdığı belirtildi. ABD'nin, uluslararası alandaki politikalarında savaşçı bir tutum sergilemesinden dolayı her geçen gün imajını daha da kötüye döndürdüğü de ifade edilerek, Türk halkının ABD'nin savaşı sevdiğine, dünya demokrasisi ve barışını zedelediğine, ülkelerin iç işlerine karıştığına ve dış politikasında saldırgan bir tutum izlediğine inandığı bildirildi. Tüm bunlara karşın ABD'nin Türkler tarafından bir süper güç olarak algılandığı kaydedilerek, para, özgürlük, teknoloji, ekonomi ve refah düzeyinin ülkenin güçlü yönleri olarak algılandığı da ifade edildi. Kamuoyunun, ABD'yi özgürlükler ve fırsatlar ülkesi olarak gördüğü de vurgulandı. Türklerin ABD'de yaşamanın şimdiki durumlarından daha iyi olacağını da düşündüklerine dikkat çekilerek, tüm bu olumlu yargılara karşın, sonuçların, Türk kamuoyunun oransal çoğunluğunun ABD'de yaşamayı ve vatandaşı olmayı istemediklerini ortaya çıkardığı kaydedildi. Değerlendirmede, şu görüşlere yer verildi: ''Araştırmaya göre; ABD imajının dibe vurduğu gözleniyor. Türk kamuoyu, ABD'yi tüm bu imaj algılanımları sonucunda sevmediğini belirtiyor. Böylece araştırma başında ortaya konan 'Türk kamuoyunun algısında ABD olumsuz bir imaj sergilemektedir. Fakat bununla birlikte ABD bir süper güç olarak görülmektedir' hipotezi araştırma verileri ışığında doğrulanmıştır.''

İLGİLİ HABERLER