Gündem
  • 20.2.2002 19:27

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 68'İ AVRUPA BİRLİĞİNİ İSTİYOR

KAYNAK : Haber Vitrini İSTANBUL/Türkiye-Avrupa Vakfı tarafından yaptırılan araştırmaya göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 68’i Avrupa Birliği’ne girmek istiyor. AB’ye aday diğer ülkelerde bu oran yüzde 65. Gelecek 12 ayda ülkenin durumunun kötüye gideceğine inananların oranı ise yüzde 58. Araştırma, AB ülkelerinde yılda 2 kez yapılan ‘‘Eurobarometer’’ araştırması sonuçları ile karşılaştırmalı değerlere ulaşabilmek için Türk insanının AB kurumları, kuralları hakkında ne derece bilgi sahibi olduklarının belirlenmesi amacıyla yapıldı. Vakfın girişimiyle Taylor Nelson Sofres-Piar’ın desteği ve Etüt A.Ş’nin saha çalışmasıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçları Piar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Tanla tarafından basın toplantısıyla açıklandı. Sunumda araştırma sonuçları, AB’ye üye 15 ülke arasında yapılan Eurobarometer çalışması ve aday ülkelerdeki araştırma sonuçlarıyla birlikte değerlendirildi. Türkiye’de araştırma, 26 Aralık 2001 ve 12 Ocak 2002 tarihleri arasında 7 bölgede, 17 ilde 1886 kişi üzerinde yüz yüze görüşülerek yapıldı. Araştırmada ‘‘Sizce Türkiye AB’ye girmeli midir?’’ sorusuna, katılanların yüzde 68’i ‘‘girmelidir’’ yanıtını verirken, bu oran AB’ye aday diğer ülkelerde yüzde 65 civarında gerçekleşti. TÜRK KİMLİĞİ KORUNMALI Yakın gelecekte Türk ve Avrupalı kimliğine ilişkin sorulan bir soruda ise katılanların yüzde 60’ı kendilerini sadece Türk olarak gördüklerini, yüzde 20’si Türk ve Avrupalı olarak, yüzde 6’sı Avrupalı ve Türk olarak gördüklerini ifade etti. AB ülkelerinde ise kendilerini ulusal kimlikleriyle ifade edenlerin oranı yüzde 38 civarında, Avrupalılığı öne çıkaranların oranı ise yüzde 49. Araştırmada, AB’nin genişlemesiyle ilgili olarak sorulan bir soru da Türklerin yüzde 68’i AB’nin yeni ülkeler kabul etmeden önce kurumları reformdan geçirmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 42’si üye ülkelerde işsizliğin artacağını, yüzde 57’si de genişlemeden sonra üye ülkelerin daha az finansal yardım alacağı görüşünü savunuyor. Türklerin yüzde 71’i AB’nin genişlemesiyle birlikte Avrupa’nın güvenlik ve barışının da buna paralel olarak artacağını belirtirken, bu oran AB’de yüzde 55 civarında. BİLGİ EKSİKLİĞİ AB’nin politikaları, kurumları ve kurullarıyla ilgili Türklerin yüzde 22’si hiçbirşey bilmediklerini, yüzde 61’i az çok bilgili olduklarını ifade ederken, AB ülkelerindekilerin yüzde 78’si bilgi sahibi olduklarını, yüzde 17’si ise hiçbir şey bilmediklerini düşünüyor. ‘‘Türkiye AB’ye üye olduğunda Avrupa Parlamentosu sizin çıkarlarınızı savunmak için hangi konulara daha fazla önem vermeli’’ sorusuna Türkler sırayla istihdam, ekonomik politika ve tüm dünyadaki insan hakları yanıtını verirken, AB üyesi ülke vatandaşları istihdam, uyuşturucu ve organize suçlar ile mücadele ve çevrenin korunması sorunlarına daha fazla önem verilmesini istiyor. Araştırmalarda, Türkiye’de ve AB üyesi ülkelerde yaşayanların yüzde 55’erlik kesimi AB’nin ortak bir para biriminin olması gerektiğini belirtiyor. ‘‘AB’ye üyelikte Avrupa Parlamentosu günlük yaşantıyı nasıl etkiler?’’ sorusuna, Türkiye’de yaşayanların yüzde 36’sı, AB ülkelerindekilerin de yüzde 45’i ortalama düzeyde etkileyeceğini bildirdi. ‘‘AB bütçesi en çok hangisine harcanıyor’’ sorusunda ise Türkler yüzde 17.3’le en çok 3. dünya ülkeleri cevabını verirken, Avrupalıların da yüzde 30’u en çok çalışanlar ile toplantı gibi etkinliklere harcama yapıldığını düşünüyor. DEMOKRASİ İŞLEYİŞİ VE ÜLKE DURUMU Araştırmada, ‘‘Genel olarak AB’de mevcut demokrasi işleyişini beğeniyor musunuz?’’ sorusuna Türklerin yüzde 33’ü ‘‘beğenmiyorum’’ yanıtını verdi. Başka bir soruda ise Türklerin yüzde 58’i ülkedeki demokrasi işleyişinden hiç memnun olmadıklarını belirtirken, AB’dekilerin yüzde 49’u biraz memnun oldukları görüşünde. ‘‘Ülkenizin durumu 12 ay içinde nasıl olacak’’ sorusuna Türklerin yüzde 58’si kötüye gideceği, yüzde 21’i aynı kalacağı yönünde cevap verdi. AB ülkelerinde yaşayanların ise sadece yüzde 24’ü daha kötüye gideceğini ifade ederken, yüzde 44’ü aynı kalacağını savunuyor. Kişinin yaşamıyla ilgili bir yıllık döneme ilişkin olarak Türklerin yüzde 47’si kötümserken, yüzde 34’ü şu andaki durumlarından hiç memnun olmadıklarını ifade etti. AB ülkelerinde yaşayanların yaklaşık yüzde 89’u ise yaşamlarıyla ilgili iyimser düşünüyor.

İLGİLİ HABERLER