Eğitim
  • 23.7.2009 17:04

TÜSİAD'DAN "KATSAYI" TEPKİSİ

İSTANBUL -
TÜSİAD, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu'nda üniversiteye giriş sistemi ile ilgili alınan karar hakkında bir açıklama yaptı.
Açıklamada, son yıllarda mesleki ve teknik eğitim sisteminde modüler sisteme geçiş gibi olumlu adımlar atıldığı, kamuoyunda mesleki ve teknik eğitimin önemiyle ilgili farkındalığın geliştiği ve bu okullardaki öğrenci sayısında artış gerçekleştiği dile getirildi.
Bununla birlikte, söz konusu okulların müfredatla ilgili ve yapısal sorunlarının çözüldüğünü ve sanayinin beklentilerini karşılayabildiğini söylemenin güç olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Bu nedenle, mesleki ve teknik okulların kalitesinin iyileştirilmesi, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak yapılandırılmaları ve mezunlarının doğrudan iş hayatına atılmalarının desteklenmesi öncelikli bir konudur. Mesleki ve teknik lise eğitiminin genel lise eğitiminden daha maliyetli olduğu da dikkate alındığında, mesleki ve teknik liselerden mezun olanların yüksek öğretime geçişinde öncelikle mezun oldukları alana yönlendirilmeleri, kaynakların verimli kullanımı ve ihtisaslaşma bakımından önemlidir. Yönlendirici düzenlemenin nasıl ve ne kapsamda olması gerektiği, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'ün ortak çalışması ve sivil toplum örgütleri dahil eğitim camiasının katkılarıyla belirlenmelidir.''
Açıklamada, yüksek öğretime girişte katsayı uygulamasının, imam hatip liseleri ile ilgili de yoğun tartışmalara yol açtığı, hatta bu konunun mesleki ve teknik eğitim reformunu zaman zaman gölgede bıraktığı ifade edildi.
İmam hatip liselerinin din görevlisi yetiştirmek üzere tasarlandığı, ancak zamanla kuruluş amacından uzaklaştığı savunulan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
''Ülkenin imam-hatip ihtiyacını karşılamaya yetecek sayıda imam hatip lisesinin eğitime devam etmesi ve mezunların arzu ettikleri takdirde kendi alanlarında yüksek öğrenime devam etmeleri sağlanmalıdır. Geriye kalan imam hatip liselerinin meslek lisesi statüsü kaldırılmalı ve gerekli müfredat uyumu yapılarak genel liseye dönüştürülmelidir. Bunun yanında, liselerde, normal ders saatlerinin dışında, velilerin istemi üzerine, nota ve sınava tabi olmayan din dersleri konulması, isteyen ailelerin çocuklarına dinini öğretme ihtiyacına cevap vermek bakımından yararlı olacaktır.''

İLGİLİ HABERLER