Gündem
  • 29.2.2016 22:24

Yabancı bir kadından çocuğu olan bakan Tuğrul Türkeş çıktı

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Sözcü gazetesinde yer alan, bir bakanın yakın zamanda yabancı uyruklu bir kadından çocuğu olduğu ve bunun saklandığı yönündeki haber hakkında açıklama yaptı. Çocuğun dini nikâhlı eşinden olduğunu, bunu saklamadığını belirtti. Türkeş "Bundan önce gerçekleştirdiğim evliliğim, 14 yıl önce sona ermiş, boşanma süreci 14 yıldır devam etmekte" dedi.

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Sözcü gazetesinde isim vermeden yer alan, bie bakanın yakın zamanda yabancı uyruklu bir kadından çocuğu olduğu ve bunun saklandığı yönündeki haber hakkında açıklama yaptı. Türkeş, çocuğun annesinin dini nikâhlı eşi olduğunu, bu doğumu ve birlikteliğini saklamadığını belirtti. Türkeş "Bundan önce gerçekleştirdiğim evliliğim, 14 yıl önce sona ermiş, boşanma süreci 14 yıldır devam etmekte ve önceki eşime tedbir nafakası ödemekteyim." dedi.

Sözcü gazetesinin haberi

Sözcü gazesinden Zeynep Gürcanlı, bugün köşesindeki yazsısında kabinede bir bakanın bebeği olduğunu ancak bunu açıklamaktan kaçındığını iddia etti. Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"An­ka­ra­’da ku­lak­tan ku­la­ğa “ka­bi­ne­ye ye­ni bir be­be­ğin gel­di­ği­” ko­nu­şu­lu­yor. Ün­lü de­de­si­nin is­mi­nin ve­ril­di­ği söy­le­nen er­kek be­bek, An­ka­ra­’nın açı­la­lı çok ol­ma­yan, en bü­yük ve ün­lü özel has­ta­ne­le­rin­den bi­rin­de, ba­sın duy­ma­sın di­ye alı­nan çok cid­di ted­bir­ler ara­sın­da yak­la­şık 10 gün ön­ce doğ­du. Be­be­ğin an­ne­si­nin ya­ban­cı uy­ruk­lu ol­du­ğu… Has­ta­ne­ye gi­rer­ken ta­nın­ma­sın di­ye ba­şı­nı ör­tüp öy­le gir­di­ği… Has­ta­ne­nin bir ka­tı­nın ta­ma­men bu do­ğum için bo­şal­tıl­dı­ğı, böy­le­ce dı­şa­rı­ya bil­gi ya da fo­toğ­raf sız­ma­sı­nın en­gel­len­di­ği ko­nu­şu­lup du­ru­yor."

Türkeş: İlişkim gayr-i resmi değil ve saklamıyorum

Tuğru Türkeş bu iddiaların ardından yazılı bir açıklama ile konuya açıklık getirdi. Türkeş şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir basın yayın organında yer alan ve aile hayatıma ilişkin asılsız iddialarla dolu haber tümüyle gerçeklere aykırı, kamuoyumuzu yönlendirmeyi amaçlayan bir iftiradır. Aziz milletimizin zihninde oluşabilecek soru işaretlerinin giderilmesi için şu hususların bilinmesinde fayda görmekteyim; bundan önce gerçekleştirdiğim evliliğim, 14 yıl önce sona ermiş, boşanma süreci 14 yıldır devam etmekte ve önceki eşime tedbir nafakası ödemekteyim. Ancak hukuki süreç, karşı taraftan kaynaklanan sebeplerle nihayete ermemiştir. Buna mukabil yıllardır kendisi ile hiçbir temasımız bulunmamaktadır. İftira manzumesi haberde adı geçen hanımefendi ile dini, ahlaki ve örfi tüm vecibeler yerine getirilerek aleni ve meşru bir şekilde aile hayatımı sürdürmekteyim. Komşularıma, akrabalarıma ve beni yakından tanıyan herkese malum olan bu ilişki asla ve kata gizli, saklı, gayrimeşru değildir.40 gün önce dünyaya gelen oğlum Alparslan'ın doğumuna eşimi bizzat götürdüm. Doğumun başından sonuna kadar da hastane görevlilerinin şahit olduğu üzere eşimin yanındaydım. Bu derece açık ve aleni bir ilişkiyi dedikodu haberciliğinin ötesinde iftira haberciliği haline getirip çarpıtarak kamuoyuna yansıtanları da en sert şekilde kınıyorum."

Kaynak: Al Jazeera, Sözcü

İLGİLİ HABERLER