Ekonomi
  • 30.5.2006 20:52

YILMAZ: TÜRKİYE'DE HALEN DÜŞEN ENFLASYON SÜRECİ YAŞANIYOR

İSTANBUL - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Türkiye'de 2001 yılından itibaren düşen bir enflasyon süreci yaşandığını ve halen yaşanmakta olduğunu vurgularken, bu sürecin bir bütün olarak daha güvenli, daha istikrarlı, daha öngörülebilir bir ekonomik ortam yarattığını vurguladı.
     Yılmaz, ''bu ortam mutlaka devam ettirilmeli, kararlılığı şüpheye düşerecek, beklentileri bozabilecek her türlü girişim ve söylemden kaçınılmalı'' dedi.
     Yılmaz, gelinen noktanın ise ''fiyat istikrarının merkezinde olduğu makro ekonomik istikrarın, nihai hedeflere ulaşılabilmesinde ne derece önemli ve hayati olduğunun somut bir kanıtı'' olduğunu söyledi.
     Yılmaz, Türkiye Bankalar Birliği'nde bankacıların katıldığı toplantıda yaptığı sunumda, fiyat istikrarının, hiç bir öncelik ve hedef için feda edilemeyecek, vazgeçilemeyecek bir amaç olduğunu belirtti.
     Yılmaz'ın sunumuna göre, iç talep güçlü konumunu sürdürüyor, krediler canlı görünümü koruyor. Kredi gelişmeleri hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrar açısından yakından izlenilen bir göstergesi konumunda bulunuyor. Son dönemde yaşanan gelişmelerin, faizleri kısmi olarak yukarı çekmesinin ise bu görünümü bir miktar kısa vadeli olumsuz etkileme olasılığı bulunuyor
     Enflasyonun seyrini belirleyen temel unsurlar çerçevesinde yatırım artışları devam ediyor, verimlilik artışları sürmekte, reel ücretler yatay seyrini koruyor, talep ve üretim gelişmeleri birlikte değenlendirildiğinde yurtiçi talebin seyri, talep koşullarının enflasyon üzerindeki baskısının devam ettiğini gösteriyor. Sunumda şöyle denildi:
     ''Özellikle petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki birincil etkisi, giderek daha kuvvetli sekilde hissediliyor. Ancak, Merkez Bankasının kendi kontrolünde olmayan, etkilere karsı bir politika tepkisi vermesi söz konusu değil. Beklentilerin enflasyon hedefleri ile uyumlu görünümü devam ediyor.''
     Başkan Yılmaz sunumunda, kur rejimi ve kur politikası konusuna da değindi. Bu çerçeve içinde, Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin piyasa koşulları altında, arz ve talep koşullarındaki gelişmelere bağlı oluşması esas. Enflasyon hedeflemesi rejimi altında, dalgalı kur rejimi temel bir unsur.
     Döviz kuru, taşıdığı önem itibarıyla finansal istikrarın bir parçası olarak Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği bir değişken.
     Sunuma göre ayrıca, bugün makroekonomik temellerde bir bozulma yok. Program öngörülerinde ve hedeflerde bir değişiklik söz konusu değil. Dalgalı kur, şok emici fonksiyonunu yerine getiriyor.
     Başkan Yılmaz sunumunda cari açığa değinirken, cari açığın temel nedenini, ''yatırımların tasarruflardan daha hızlı artması'' olarak özetledi. IMF kredileri hariç toplam net sermaye girişi, 2006 yılı Mart ayı itibarıyla yıllık 50,4 milyar ABD doları olurken, doğrudan yabancı yatırım ve uzun vadeli sermayenin cari açığın finansmanındaki payı hızla artıyor.

İLGİLİ HABERLER