Gündem
  • 29.4.2006 10:47

“AFFEDİLEN APO DEĞİL FETHULLAH GÜLEN”

CHP'nin, Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik yapacak tasarı için "Öcalan'a af getiriyor" iddiası hukukçulardan yeterli desteği bulmadı ancak bu maddeye ilişkin tartışmalar yeni bir iddianının ortaya atılmasına neden oldu. Yargı kulislerinde yapılan bir değerlendirmeye göre, 6. madde ile "silahsız terör örgütü" suçu ortadan kaldırılıyor. Tasarının 6. maddesiyle mevcut TMY'nin 7. maddesi değiştiriliyor. Bu madde, halen, "silahsız terör örgütü" suçunu düzenliyor. Ancak tasarı, silahsız örgüte ceza veren bu maddeyi değiştirerek "terör amacıyla örgüt kuran, yöneten veya üye olanlara TCK'nın 'silahlı terör örgütüne' ilişkin 314. maddesinin uygulanmasını getiriyor. Tasarının gerekçesindeki" TCK'nın 314. maddesine yapılan yollama, sadece ceza yaptırımları ile sınırlı değildir. Suçun unsurları terör örgütü bakımından da göz önünde bulundurulacaktır" ifadesi yer alıyor. Bu ifadeye göre bir örgütün terör örgütü olabilmesi için "silahlı" olması kriteri gerekecek.

Fethullah Gülen, Şartla Salıverme Yasası kapsamına alınarak ertelenen davasında "silahsız terör örgütü kurmak" suçundan yargılanıyordu. Gülen'in avukatları bu davada verilen "erteleme" kararının kaldırılarak beraat talebiyle mahkemeye başvurmuşlardı. Kulislerdeki bu yoruma göre, tasarının yasalaşması ile "silahsız örgüt" suçu yaptırmışız kalacak. Böylece Gülen'in davası da tamamen ortadan kaldırılacak.

"Kurucular" için etkin pişmanlık
Bu arada tasarı ile atıfta bulunulan yeni TCK'nın "silahlı örgüt kuranlara" yönelik 314. maddesinin gerekçesinde de silahlı terör örgütü kuranların etkin pişmanlıktan yararlanabileceği belirtiliyor. TCK'nın 314. maddenin gerekçesinde "Bu suça ilişkin diğer hususlar hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçuna ilişkin madde gerekçesi ile bu suçla bağlantılı etkin pişmanlık hükmünün gerekçesine bakılmalıdır" ifadesi yer alıyor. Yani etkin pişmanlık hükümlerinin düzenlendiği 221. madde, silahlı terör örgütleri açısından da uygulanmak zorunda.

Bu ifade, Öcalan'ın pişmanlıktan yararlanması sonucunu doğurmuyor. Çünkü Öcalan, TCK'nın 314. maddesinden değil, 302. maddesinden mahkum oldu. Bu olanaktan herhangi bir şiddet eylemine karışmamış ve talimat vermemiş, işlediği suç sadece "örgüt kurmak veya yönetmek" olarak kalmış sanıklar için uygulanabilecek.

(VATAN)

Güncellenme Tarihi : 25.3.2016 06:36

İLGİLİ HABERLER