Gündem
  • 28.2.2013 11:50

Adli tatil uygulaması kalkıyor mu?

ANKARA - Adalet Bakanlığı, adli tatilin 20 Temmuz-1 Eylül arasında uygulanmasını öngören 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) Anayasa Mahkemesi'nce iptali üzerine oluşan yasal boşluğun doldurulmasına yönelik çalışmalarda, Ankara, İstanbul ve İzmir başsavcılıkları ile Adalet Komisyonu'na görüş sordu.
      Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Hakim Yüksel Hız imzasıyla üç ilin başsavcılıkları ile adli ve idari yargı adalet komisyonlarına birer yazı gönderildi.
      Yazıda, geçmişte adli tatil süresinin 20 Temmuz-5 Eylül arasında 48 gün süreyle uygulandığı anımsatılarak, bunun, 14 Temmuz 2004 tarihli 5219 sayılı Kanunla 2005'ten itibaren 1 Ağustos-5 Eylül arasında 36 gün olarak değiştirildiği vurgulandı.
      Adli tatilin, 7 yıl süreyle kısaltılmış haliyle uygulandığı belirtilen yazıda, ancak adli tatilin bu haliyle yargılamanın hızlandırılmasına katkıda bulunmadığı gibi, tam aksine yargılamayı daha da geciktirdiğini öne süren bazı savcı ve hakimlerin talepleri doğrultusunda, 8 Ağustos 2011 tarihli 650 sayılı KHK ile 20 Temmuz-1 Eylül olarak belirlendiği kaydedildi.
      Ancak Anayasa Mahkemesi'nin, buna dayanak KHK'nın, adli tatile ilişkin olanıyla bazı hükümlerini iptal ettiği hatırlatılan yazıda, mahkemenin iptal hükmünün 1 Temmuz 2013'te yürürlüğe gireceğine dikkat çekildi.
      Yüksek Mahkeme'nin iptal kararıyla oluşan yasal boşluğun doldurulması amacıyla yapılan çalışmalarda, hukuk çevrelerince adli tatil müessesesinin tamamen kaldırılmasına yönelik görüşler ileri sürüldüğü bildirilen yazıda, bu görüşlere, şu gerekçelerin gösterildiği belirtildi:
      -Adli tatil uygulaması nedeniyle çoğu hakim ve savcının yaz mevsiminde iznini bir bütün olarak kullanmak zorunda olması,
      -Adli tatilin kaldırılması halinde hakim ve savcıların istedikleri tarihlerde izne ayrılabilecek olması,
      -Adli tatilden önce iznini kullanmış ve tatil süresince adliyede nöbetçi olan hakimin, adli tatilde iş görme yasağı sebebiyle dosyalarını karara bağlayamaması; dolayısıyla işlerin birikmesi,
      -Adli tatilde sürelerin kanunen uzaması veya bu durumun yargılamanın uzamasına kısmen de olsa etkisinin olması,
      -Sadece yaz aylarında memleketlerinde bulunan ve yılın diğer aylarında yurt dışında çalışan vatandaşların, adli tatil sebebiyle yargısal işlerinin yapılamaması ve bu eksikliğin uluslararası yazışma kuralları çerçevesinde uzun sürede tamamlanabilmesi.
      Yazıda, yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere adli tatilin aynen veya değişiklik yapılarak muhafazası ya da tamamen kaldırılmasına ilişkin görüşlerin bakanlığa bildirilmesi istendi.

 

İLGİLİ HABERLER